dijous, 3 de novembre del 2016

El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut Peris 2016-2020 (I)


Presentat al juliol, ara es convoca en el marc de les seves previsions un pla d'ajuts dotat amb 20,5 milions d'€ per a l'any 2017


Dr. Andreu: “Sense talent no hi ha recerca, i sense recerca no hi ha futur...” 


El Dr. Antoni Andreu explica que el PERIS 2016-2020 respon a la necessitat d'establir una planificació estratègica pel que fa a les accions en el camp de la recerca i de la innovació, impulsant polítiques de recerca des del departament de Salut. Tanmateix cal tenir present que les competències en matèria de recerca són de l'Estat i mai no han estat transferides a Catalunya, i és per això que les comunitats autònomes no han desenvolupat plans i estratègies de recerca, i aquest fet ha complicat històricament les coses al departament de Salut. En el cas de la sanitat, l'agent planificador de la recerca depèn de l'Estat, mentre que l'executor no, atès que la sanitat està transferida a les autonomies.

Caminem cap a un sistema de salut amb uns principis ben marcats: la medicina basada en la evidència científica, la personalització de les intervencions i la bioètica. Per assolir aquests reptes la recerca i la innovació són fonamentals. Fer indestriable la recerca de la pràctica assistencial així com els abordatges col·laboratius seran elements fonamentals per millorar la recerca, accelerar la innovació i afavorir-ne la incorporació a la millora de la pràctica assistencial

La recerca en salut permet millorar la qualitat del nostre sistema assistencial i facilita que en els nostres hospitals i centres d'assistència primària s'hi curin més i millor les persones. En opinió Dr. Andreu, a Catalunya ha passat un fet remarcable que no es dona en altres llocs de l'Estat i és que la societat catalana ha posat com a valor central a la recerca y la generació de coneixement, i això ha evidenciat la necessitat d’organitzar i planificar la recerca, és a dir ha estat l'element clau per desenvolupar el PERIS. Cal tenir en compte que Catalunya és un referent mundial  en la realització d'estudis i assaigs clínics. Entre els anys 2012 i 2014 se'n van iniciar més de 2500.

El PERIS té un objectiu bàsic explica Toni Andreu, "que la generació de coneixement serveixi per millorar la salut dels ciutadans". I això fet dins del marc que defineix el Pla de Salut. El PERIS 2016-2020, també s'alinea amb l'estratègia de l'Horitzó 2020, programa marc de la Comissió Europea per la recerca i la innovació, que es fonamenta amb l'excel·lència científica, la competitivitat de les indústries i la resposta als reptes socials.  El Dr. Andreu afegeix que "es tracta doncs d'un instrument de la política sanitària, que volem basat sobre el principi de la meritocràcia a través d'una concurrència competitiva: qui ha de fer una cosa és aquell que sigui capaç de fer-la millor. Tots els països avançats actuen sota aquest principi" Toni Andreu diu ben convençut que "Sense talent no hi ha recerca, i sense recerca no hi ha futur".

Per dur a terme el PERIS s'ha fet un anàlisi de la situació, tant de les fortaleses com de les debilitats, per identificar allò que calia potenciar i allò que calia corregir, i tot plegat ha determinat uns objectius. Tota aquesta feina s'ha dut a terme amb el consens de la societat científica que s'ha mostrat molt participativa en el procés. També es va incorporar als treballs d'elaboració als pacients, com a element clau a qui van dirigits els objectius de la recerca. Tot plegat ha permès establir 5 programes, i cada programa comporta unes accions instrumentals dirigits a impulsar un "target" específic. En total són 14 accions instrumentals que no són més que l'estratègia per desenvolupar aquest full de ruta en els propers 4 anys.

Aquests 5 programes  i les seves 14 accions instrumentals són:
1.- Impuls del talent i de donar contingut i ocupació a tot aquest talent.
            1.1 Formació de científics i tecnòlegs
            1.2 Incorporació de científics i tecnòlegs
            1.3 Mobilitat entre institucions
            1.4 intensificació de professionals de salut
2.- Enfortiment institucional
            2.1 Xarxes de recerca i innovació
            2.2 Suport per a la participació en activitats científiques d'abast internacional
            2.3 Foment de la recerca en cooperació amb altres agents i institucions
3.- Coneixement d'excel·lència
            3.1 projectes de recerca orientats per desenvolupar projectes
            3.2 Projectes de recerca orientats per desenvolupar grans programes
4.- Suport a les infraestructures científiques i tècniques
            4.1 Suport als centres de recerca en salut
            4.2 Dinamització institucional
            4.3 Creació de plataformes científiques i tecnològiques
5.- Foment i impuls de la Innovació en salut
            5.1 Enfortiment de les estructures de valoració i transferència del coneixement
            5.2 Creixement i acceleració de projectes innovadors

Aquestes accions instrumentals duran a terme a través dels instituts i centres de recerca, que si estan acreditats, tindran una posició central en la recerca clínica, translacional i epidemiològica de Catalunya i han de ser els principals generadors de coneixement per resoldre els problemes de salut de la nostra població.

El PERIS té quatre anys per desenvolupar aquestes 14 accions instrumentals, de les quals 4 d'elles s'han d'abordar aquest proper any 2017. Per fer-ho possible se n'han seleccionat 4, i s'ha establert un pla de suport econòmic dotat amb 20,5 milions d'€.

De les característiques per poder optar al concurs, en parlarem en la propera entrada al blog...(Continuarà...)


www.rbaestudisiprojectes.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada