dijous, 17 de novembre del 2016

Concerts sanitaris i desconcerts polítics a ERC


Mentre el departament de Salut elimina concerts de la xarxa pública, el departament  de Treball, Afers Socials i Famílies concerta més llits a la privada


Sembla que hi ha més coherència interna al complicat govern de Junts pel Sí, que no pas entre algunes conselleries en mans d’ERC


La consellera Bassa i el conseller Comin
Les sobreactuacions del conseller Comin amb la seva fixació per “desprivatitzar” el sistema sanitari públic són sobradament conegudes per l’opinió pública catalana. Encara ahir saltava la notícia que la propietat de l’Hospital General de Catalunya, havia rebut, per fi! una proposta de compra del centre, que el departament de Salut valora entre 50 i 55 milions d’€.

Des que va prendre possessió del seu càrrec al gener d’aquest any, Comin ha mantingut obsessivament el discurs de la “desprivatització” que ha començat a aplicar a partir del mes d’agost passat, extingint el contracte de la Clínica de Vallès, fet que ha portat pel moment el col·lapse de les urgències de l’Hospital Taulí de Sabadell, així com un notable allargament de les llistes d’espera quirúrgiques i d’altre tipus d’aquest centre. Ara estem en portes d’una nova “desprivatització” que hauria de culminar a finals d’any amb l’expulsió del SISCAT de l’Hospital General de Catalunya, el mateix Hospital que Comin vol comprar i que la propietat ja s’ha afanyat a dir que no està en venda.

Més enllà dels efectes que es derivaran d’aquesta nova reducció de llits de la xarxa pública que Comin està duent a terme, el primer dany relacionat amb aquesta decisió serà la desaparició pels habitants de Sant Cugat, de l’Hospital de proximitat de que disposaven fins ara. Aquesta mania obsessiva del conseller de Salut contrasta amb les mesures que la seva homòloga del departament de Treball, Afers Socials i Famílies  està prenent.

En efecte. Dolors Bassa acaba de donar una notícia sorprenent a l’anunciar en un programa del canal 3/24 que el seu departament subvencionarà 750 noves places en residències privades. La consellera ho justifica en el fet que hi ha un dèficit important de places públiques en residències per a gent gran. S’entén molt bé el posicionament de la consellera Bassas atès que si volem millorar l’estat del benestar i incrementar les prestacions socials que rep la població, si l’administració pública no disposa de prous places públiques només pot concertar places privades per afegir-les al conjunt de l’oferta  pública de places. És el que es coneix com a col·laboració públic/privat i que a Catalunya s’ha aplicat tantes vegades amb l’objectiu de fer tan eficient com es pugui la utilització de les estructures i els dispositius existents en el país, tan públics com privats, amb l’objectiu d’oferir un millor servei públic a la població. 

El que ja no s’entén tan bé, és com el conseller Comin, que té el mateix problema que la consellera Bassas, de manca de llits públics, actuï en sentit contrari de com ho fa la consellera Bassas. Contràriament al que es podria pensar, les contradiccions polítiques no estan tan dins de la coalició de Junts pel Sí, sinó que estan clarament en el sí d’Esquerra Republicana de Catalunya que està demostrant molt clarament la seva nul·la experiència en la gestió de la sanitat, i en canvi denota un bon coneixement de la situació en l’àmbit social. Alguna cosa no funciona correctament dins d’ERC. 

Mentre Bassa lluita per aconseguir que més persones puguin accedir a una plaça finançada públicament en una residència, Comin s’entossudeix a mantenir un discurs populista i a seduir les orelles dels “cupaires” i col·lectius similars, mentre veu com se li incrementen les llistes d’espera, el sector comença a rebutjar la seva política i cada dia està més sol en una acció de govern cada vegada més controvertida i discutida.

Seria molt important que Esquerra clarifiqués el seu discurs i no entri en contradiccions com aquesta, que aporten incerteses, dubtes i manca de confiança als ciutadans. Esquerra hauria d’explicar a la societat quin és el seu model sanitari i social. És el que aplica la Sra. Bassa cercant l’eficiència i aportant solucions a qui ho necessita? És el que aplica el Sr. Comin reduint els llits d’utilització pública, incrementant llistes d’espera, hipotecant despeses que no tenen un finançament clar, i reduint el concepte d’eficiència en la utilització de recursos a una mera anècdota?  
                

Srs. d’ERC, si us plau, ens podrien aclarir quin és el seu model de prestació dels serveis públics? És el de la Sra. Bassa? És el del Sr. Comin?


www.rbaestudisiprojectes.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada