dijous, 4 d’agost del 2016

Presentació de la Central de Resultats 2015 (i III)


Conseller Comin: “Els miracles no existeixen, i els indicadors excel·lents que es deriven dels informes de la Central de Resultats, tot i la caiguda d’ingressos d’aquests últims cinc anys, es deuen sens dubte al sobre-esforç dut a terme pels professionals”


David Elvira: “El ciutadà està cada vegada més i millor informat. La informació ha de poder ser entesa pels ciutadans per tal que aquests puguin avaluar la nostra feina. La Central de Resultats és, per tant, un exercici de retiment de comptes”(...Continua de l’entrada anterior)

A continuació va prendre la paraula David Elvira director del CatSalut. Va explicar que el CatSalut rebia l’informe de la Central de Resultats i que ara calia analitzar les dades i identificar bones pràctiques. Va fer referència als 5 anys en que aquest exercici de transparència es ve fent, millorant mica en mica la qualitat de la informació i ampliant l’abast de les dades. Ho entén com un acte de valentia del sector que dona les dades a tots els actors implicats per tal de poder fer comparacions, i en aquest sentit va senyalar dos actors concrets als que aquesta informació ha de ser útil, els professionals que hauran de “digerir” les dades, fer comparacions entre els diferents equips i poder millorar la qualitat de la seva feina. Va afegir que una visió territorial també ajudarà a aconseguir aquesta millora.

L’altre actor al que David Elvira feia referència era el ciutadà “cada vegada més format i més informat. Una informació que pugui ser entesa pels ciutadans és un retiment de comptes i que ha de permetre als ciutadans poder avaluar la nostra feina”. Va afegir que de cara al futur caldrà incorporar la informació dels recursos que s’utilitzen per poder assolir aquests resultats. Va acabar la seva intervenció dient que “per cinquè any consecutiu la Central de Resultats ens permet continuar avançant en el coneixement”. Va afegir que de cara als propers anys, hauriem de ser capaços d'explicar als ciutadans aquests resultats en relación al que costa obtenir-los.

Finalment va cloure les intervencions el conseller Comin. El conseller seguint la intervenció del Dr. Agustí, va començar dient que “efectivament, el Dr. Agustí té raó, i ens hem de tocar més...” Després de la broma inicial, va explicar que la Central de Resultats ens permet saber quina és l’estat de salut del nostre Sistema de Salut. 

Es va centrar en la Transparència en el sentit que la Central de Resultats és un exercici molt bo de la mateixa, i que ell vol que sigui "l’element identificador de la legislatura al departament de Salut." En aquest punt he de discrepar de les paraules del conseller, atès que fins ara, el nivell de transparència del departament és relatiu. No fa encara ni tres mesos de les acusacions de que va ser objete el departament de Salut quan la mala gestió duta a terme en l'episodi de l'epidèmia de l'enterovirus que va comportar queixes notables de manca de transparencia, o  ningú ha explicat amb claredat i amb les xifres pel davant, els costos reals pels contribuents catalans de la “desprivatització més gran de la història de la sanitat a Catalunya”. De manera que TRANSPARÈNCIA...si, però amb minúscules, i quan li convé a l’honorable conseller.

Va demanar transparència també en els processos de gestió, i en aquest sentit va dir “no vull que tornin a sortir als diaris notícies negatives. Vull que tot el que surti sigui en positiu i això només s’aconsegueix amb transparència”. Valdria la pena que el propi conseller s’apliqui aquesta desig. Va continuar defensant obsessivament la transparència a tots els nivells, en els contractes i en les seves clàusules etc.

Va transmetre una segona idea assegurant que no podria existir una bona planificació sanitària sense el informes de la Central de Resultats, i va assegurar que la Central de Resultats és una eina imprescindible per a la gestió, atès que permet fer comparacions  entre els centres i això permet igualar a l’alça als que aprenen de qui ho fa millor.


El conseller Comin va cloure la seva intervenció dient que “els resultats són bons, la Central de Resultats té encara un gran potencial per desenvolupar i els miracles no existeixen. Per tan tot i la caiguda de recursos d’aquests últims cinc anys, els sobre-esforços fets pels professionals han estat la clau d’aquests resultats tan bons. Volem que en curin a prop, però sobretot volem que en curin bé”. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada