diumenge, 21 d’agost del 2016

Cinquè informe de la Central de Resultats de l’APS any 2015 (II)


Un metge de família aten 24,7 pacients al dia

Important increment de la taxa d'urgències hospitalàries per 1000 habitants


 

Escrit per Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.


(...Continua de l'entrada anterior)


Visites realitzades per metges de família i personal d’infermeria

Els metges de família atenen 24,7 pacients al dia i el personal d’infermeria 14 pacients al dia. (la variabilitat és alta, arribant en alguns casos al 30%). Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.
2015
24,7
14
2014
24,3
13,4
2013
24,5
13
2012
24,5
13
2011
25,3
13,3

Duració incapacitat temporal  

Pel que fa a la durada per episodi d’incapacitat laboral la mitjana és de 31,3 i la mediana de 6. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.

2015
31,3
6
2014
33,3
7
2013
33,6
7
2012
34,3
7

Per tant, ha disminuït en dos dies la mitjana. Malgrat tot, visc amb preocupació que els canvis a l’ICAM amb la seva pèrdua de pes específic dins l’organigrama del Departament no pugui comportar una pèrdua de qualitat en la gestió de la IT al nostre país. Veurem......

La satisfacció es situa en 7,94 sobre 10. En aquest cas, la variabilitat és baixa. Es valoren pitjor l’atenció rebuda al CAP quan el problema és urgent i la facilitat a l’hora de fixar la visita per al dia que a l’usuari li va bé.  Aquests són items clàssics de mesura de l’accessibilitat i que seria interessant estudiar amb deteniment segons proveïdors, zones rurals, urbanes, etc....

Taxa urgències hospitalàries   

La taxa d’urgències hospitalàries va ser de 589,9 quan l’any 2014 va ser de 428,0 per cada 1000 assegurats. Per tant, un 37,8% més que l’any 2014. Cal preguntar-se per aquest augment tant important difícilment explicable per raons epidemiològiques o assistencials, diferències de registre ?????? També existeix una alta variabilitat territorial.

Del total un 57,1% es van considerar de nivell 4 o 5 (situacions de menor urgència, potencialment complexes però sense risc vital potencial i situacions no urgents). Aqui sí es produeix una millora interessant. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.

2015
589,9
57,1%
2014
428
67,1%
2013
414,2
ND
2012
417
ND
2011
435,3
ND

Crida l’atenció les diferències amb la taxa d’urgències que figura a l’informe territorial que és de 615,7 . Caldrà analitzar-ho amb més detall.

Hospitalitzacions evitables   

S’han produït 10,4 hospitalitzacions evitables totals. La variabilitat entre centres és alta amb un coeficient de variació del 29,9%. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.

2015
10,4
2014
9,8
2013
9,7
2012
10,1

Per tant, també s’ha produït un discret empitjorament en aquest indicador.  No es disposa en aquest informe com tampoc el 2014 a diferència d’anys passats de les atribuïbles a l’atenció primària.   Com ja es comentarà  cal una aposta decidida per l’augment de la capacitat de resolució de l’APS, i analitzar aquestes dades des del sector, amb èmfasi amb el contínuum assistencial.

Índex de qualitat de prescripció farmacèutica

L’índex de qualitat de la prescripció farmacèutica  ha estat de 63,7. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.

2015
63,7
2014
43
2013
48,2
2012
46,7
2011
30,3


Crida l’atenció l’espectacular augment, explicació? Canvi de criteri??? Seria interessant creuar aquesta dada amb la despesa. També aquesta dada la variació entre EAPs supera el 30%

(Continuarà...)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada