dimarts, 23 d’agost de 2016

Cinquè informe de la Central de Resultats de l’APS any 2015 (i IV)

Els indicadors "d'eficiència" només fan referència a farmàcia. Queden molts altres àmbits en els que poder mesurar l'eficiència


L'informe tampoc recull indicadors sobre el grau de satisfacció dels professionals que treballen en els EAPEscrit per Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.


(...Continua de l'entrada anterior) 

Què no trobem a l’informe? Marge de millora

Realment els indicadors seleccionats mesuren el producte de l’APS? Un ciutadà llegint-lo es fa una idea del que fan els EAP de Catalunya?. Em temo que en aquest informe, tot i que s’han inclòs nous indicadors, no trobem encara el mateix grau d’innovació i millora que anem trobant en altres àmbits assistencials.

Els resultats d’aquest informe haurien de permetre al Servei Català de la Salut, en tant que asseguradora pública, incloure objectius de manteniment i millora de la qualitat en els seus contractes de servei amb els EAP. No trobo justificable que no es publiqui el grau de compliment del contracte del CatSalut de cadascun dels EAP, dada que sens dubte disposa el CatSalut.

Seria molt interessant que l’informe recullis els resultats de l’acreditació de l’APS del Departament de Salut. Correlaciona aquesta acreditació amb els diferents resultats assistencials i de gestió. Hi ha diferències segons propietat i gestió?

Per primer cop a l’informe territorial es recull la despesa per habitant per ABS. El rang de despesa per habitant es mou entre els 497,2 i els 1453,4 euros. Aquesta despesa inclou atenció primària, atenció hospitalària, especialitzada, salut mental, farmàcia-recepta, MHDA, etc. Evidentment aquesta dada no és la d’assignació per ABS de CatSalut que és la que venim reclamant amb insistència des de fa anys i que sens dubte CatSalut podria facilitar. Seria necessari analitzar la evolució d’aquesta assignació i la seva relació amb el grau d’assoliment dels objectius marcats per CatSalut.

Crida l’atenció que els indicadors d’eficiència només incloguin indicadors de farmàcia. Per què no es posen aquí les dades de despesa per habitant?

A diferència dels informes de l’atenció hospitalària no s’inclou cap altre indicador de sostenibilitat econòmica (solvència, liquiditat, endeutament, cash flow, etc...). Sens dubte, que el proveïdor majoritari de l’APS sigui l’ICS ha condicionat aquest aspecte pels seus condicionants econòmic-financers-pressupostaris, malgrat ser empresa pública proveïdora de serveis del CatSalut. També el fet que moltes ABS estiguin incloses en organitzacions sanitaris integrades (OSI) deu dificultar alhora d’imputar pressupostos i despeses a les mateixes.

En base a quins indicadors podríem saber quins són els equips més resolutius? No hi ha cap referència a la utilització per part dels EAP de proves complementàries (analítiques, RX, EMG, TAC, etc....) ni de les seves  derivacions a atenció hospitalària / especialitzada. S’haurien d’incloure a més a més el temps en realitzar les proves complementàries i el d’obtenir la visita de l’especialista hospitalari. Ho trobo del tot imprescindible en un context del nou model de compra (contractació) de CatSalut.  En definitiva, es tractaria de treballar amb indicadors d’accessibilitat i resolució del sector.

L’informe no recull cap referència a la satisfacció dels professionals que treballen als EAP (satisfacció, absentisme laboral, ...). No podem trigar gaire més, ja que com recull el nou Pla de Salut,  la importància i rellevància dels professionals és clau. Seria tan interessant creuar aquesta dada amb la resta d’indicadors assistencials !!!! Tampoc incorpora cap indicador ni de docència ni de recerca.

Podria ser interessant la comparabilitat entre diferents EAP i diferents models de gestió (ICS, concerts, EBA). En aquest sentit l’any passat l’informe del Dr. Hidalgo   ja apuntava amb dades 2014 a millors resultats de les EBA, els de l’ICS es situarien a la mitjana i els EAP no ICS-no EBAs presentarien els pitjors resultats. Veurem si amb les dades facilitades, aquestes tendències es consoliden amb les dades corresponents a 2015.

Les dades d’estadiatge per CRG les hem trobades a l’informe territorial. També hem trobat en aquest alguns indicadors socio-econòmics (exempts copagament farmàcia, població ocupació manual, índex socio-econòmic compost,..). Seria interessant que d’alguna manera es poguessin ponderar i sintetitzar en un índex que pogués actuar d’agrupador i pogués servir per comparació de les diferents ABS i eventualment en un factor de correcció de l’assignació de CatSalut.

Si bé ens hem de felicitar per la publicació d’aquest cinquè informe de la central de resultats d’atenció primària, esperem de la sensibilitat i receptivitat de la direcció d’aquest projecte per tal que al proper informe es vagin incloent alguns dels indicadors que he descrit en aquesta valoració. Recordo que el propi conseller en la jornada així ho va dir i que hi havia ampli marge de millora en els informes presentats. Sens dubte ens ho mereixem i podem! Pels resultats no molt positius d’alguns indicadors ja apuntats, cal que tots els proveïdors d’APS els analitzin amb molta cura sobretot els referents a accessibilitat i resolució A data d’avui, aquest informe ja està disponible a dades obertes, és un deure ètic que tots, proveïdors i autoritat sanatoria, ho analitzem en detall i que tots prenguem mesures de millora i actuem en conseqüència.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada