dissabte, 20 d’agost del 2016

Cinquè informe de la Central de Resultats de l’APS any 2015 (I)


L’informe presentat per l’AQuAS incorpora nous indicadors però hi ha molt camí encara per recórrer.


Alguns indicadors podrien apuntar a una inflexió en la utilització de les classes mitjanes de l’atenció primàriaEscrit per Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.

El passat  18 de juliol en una jornada organitzada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut es van presentar el cinquè informe de la CdR (Central de Resultats) de l’APS (Atenció Primària de Catalunya) i de la resta d’àmbits (hospitalari, sociosanitari i de salut mental i addiccions).  També es van presentar dos de més específics (salut pública i àmbit territorial). A més, aquest any s’inclou un monogràfic sobre la salut dels catalans en el context europeu i un altre sobre la cirurgia oncològica digestiva.

Pel que fa a l’APS l’informe pretén millorar el coneixement de l’atenció primària de salut, facilitant l’avaluació i la comparació entre equips d’atenció primària (EAP). En l’informe hi participen els 369 EAP del sistema sanitari integral de Catalunya (SISCAT) i s’analitzen un conjunt d’indicadors rellevants agrupats en les següents dimensions:  dades generals, adequació, efectivitat, eficiència, projecte Essencial i indicadors de TIC.

En aquesta ocasió els indicadors han tornat a augmentar i hem passat de 42 (2014) als 62 (2015), malgrat tot l’any 2013 van ser 74. 

En alguns casos, comprovem que no hi ha dades d’algunes ABS. Aquest fet fa reflexionar cóm es podria evitar. Els proveïdors haurien de tenir feed-back de si la informació lliurada és rebuda de forma correcta per la central de resultats. Per altra part, i per promoure la millora continua, seria interessant poder disposar d’algunes dades, d’alguns indicadors consultables online, per tal de poder corregir de forma més àgil desviacions inacceptables i no a l’any i mig quan es publica l’informe quan ja és massa tard per corregir o millorar.

Els valors dels indicadors corresponen a l’any 2015. Cal recordar que l’informe es realitza per encàrrec de CatSalut que vol conèixer els resultats dels diferents proveïdors del SISCAT. Es destacable també que quan es possible es presenten de forma separada resultats de dones i homes.

Els objectius de la Central de Resultats són promoure el benchmarking entre els diferents proveïdors i la transparència envers la ciutadania. És molt interessant incloure la sèrie històrica per analitzar la evolució dels diferents indicadors, crec que seria necessari disposar de les dades de l’any 2010, fet que ens faria comprendre millor el que ens ha passat i entendre com ha respost el nostre sistema  sanitari. 

Principals resultats que cal destacar

El 72,1% de la població assignada va ser atesa pel seu equip com a mínim una vegada, el que vol dir uns 5,7 milions de persones. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.

Població assignada atesa

2015
72,1 %
2014
75%
2013
75,4%
2012
74,1%
2011
72,5%

Crida per tant l’atenció, la disminució? Quines han pogut ser les raons?

Visites realitzades i visites per persona atesa

Els 45,19 milions de visites realitzades equivalen a 7,9 visites per persona atesa. Les dades evolutives es poden veure al quadre adjunt.

2015
45,19
7,9
2014
44,72
7,6
2013
45,16
7,7
2012
45,5
8,2
2011
46,6
8,6

Tornem a una activitat propera  a l’any 2013, com comentàvem en anteriors posts relatius a aquest tema, analitzar amb més detall l’impacte de la implantació de la recepta electrònica i de l’atenció telefònica, CatSalut respon, Canal Salut, .... (cal recordar que lo important és la resolució i no tant la “producció industrial de visites”).

Seria interessant conèixer d’aquestes visites, el % de visites no presencials (telèfon, canal pacient, la meva salut, etc..) i sobretot caldria assegurar una certa homogeneïtat i estandardització de criteris en el registre pels diferents proveïdors del sistema.


En el conjunt d’EAP l’any 2015 hi ha un total de 15.174 llocs de treball equivalents a jornada completa.

(Continuarà...)
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada