divendres, 4 de setembre de 2015

Un altre bon gerent de la sanitat, decebut per la manca de recolzament, deixa la sanitat pública


Francesc Ferrer, després de 10 anys com a gerent del consorci sanitari de l’Alt Penedès, ha decidit deixar la gerència del centre


El seu successor és Josep Lluís Ibáñez, que compaginarà aquest càrrec amb el de la gerència del Consorci Sanitari del GarrafFrancesc Ferrer i Ferret
A finals de Juny, Francesc Ferrer va presentar la seva dimissió davant la presidència del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, cansat de lluitar per aconseguir assegurar la sostenibilitat de l’Hospital de Vilafranca. Amb una formació de base com economista, Francesc Ferrer es va iniciar en el món de la sanitat fa ja 26 anys, quan va assumir la direcció econòmic financera del propi Hospital de Vilafranca. Més tard es va incorporar al Consorci Sanitari de Terrassa amb les mateixes funcions i de la ma d’un magnífic professional com Enric Agustí. Mesos més tard, i després de la intervenció per part de la Generalitat de l’Aliança, Francesc Ferrer va formar part de l’equip d’administradors que la Generalitat per intentar salvar la institució i que estava comandat per Enric Mangas i Miquel Argenté, participant en l’elaboració del Pla d’Empresa que es va dissenyar per assegurar la pervivència de la “Quinta de Salut La Aliança”. Després d’aquesta etapa Francesc Ferrer va ser durant dos anys gerent de l’ICO fins que al 2005 es va incorporar a la gerència de l’Hospital de Vilafranca.


La seva feina al front de l’Hospital de l'Alt Penedès ha estat important, destacant l’esforç fet per intentar en tot moment assegurar la viabilitat econòmica del centre   i la seva sostenibilitat. Durant el seu mandat, l’Hospital va assumir unes obres de millora importants que afectaven a urgències i a la consulta externa, dotant-se també de nous equipaments en el Servei de diagnòstic per la imatge. També en aquella etapa es va informatitzar la història clínica del centre, i es va digitalitzar el servei de radiodiagnòstic. Francesc Ferrer tenia planificat un projecte, que havia estat acceptat i beneit pel CatSalut, que consistia en assumir la responsabilitat íntegra  de la salut dels habitants de la comarca: integrar en el Consorci de Vilafranca el centre sociosanitari Ricard Fortuny, i incorporar-hi també un nou Centre d’Assistència Primària situat físicament molt a prop de l’Hospital, oferint així un contínuum assistencial a la població, i produint amb tot plegat economies d’escala que haurien repercutit en disposar de més recursos per oferir més i millors serveis a la població. L’Hospital de l’Alt Penedès (Vilafranca) té per ell mateix un problema de dimensió i de població a la que presta els seus serveis, que només es pot equilibrar si el seu dèficit es pot compensar amb alguns beneficis que es puguin obtenir en altres àmbits de l’assistència pública del territori.

Veient que aquest projecte no acabava de consolidar-se tot i les promeses del Servei Català de la Salut, finalment Francesc Ferrer, desgastat de tanta lluita estèril va decidir marxar cap a casa. Ara està dissenyant el seu futur, mentre desfulla la margarida amb algunes alternatives per fer diferents coses que té sobre la taula. Francesc Ferrer, com tots aquells que sense ser sanitaris de formació hem passat pel sector, està atrapat per la sanitat, de manera que potser amb el temps el tornem a veure altre cop en el món de la gestió sanitària, però ara per ara, la sanitat pública catalana ha perdut a un altre bon gestor.

En el seu lloc, la Generalitat ha decidit posar-hi a Josep Lluís Ibáñez, que ha estat gerent del Consorci Sanitari del Garraf, que inclou: l’Hospital Residència Sant Camil, l’Hospital Sant Antoni Abad de Vilafranca i el Centre de Rehabilitació també a Vilafranca. El Dr. Ibañez, compaginarà la seva nova responsabilitat amb la del Consorci Sanitari del Garraf, que es troba en fase de reestructuració a conseqüència de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Més enllà de compaginar aquests dues responsabilitats per intentar que els dos consorcis facin coses conjuntament, jo crec que l’objectiu clar de l’Administració posant un mateix responsable en els dos consorcis, i  atenent als problemes que tots dos tenen, és el de fusionar-los en un de sol, que és el que fa temps que es persegueix al Vallès Occidental, sense que fins ara se n’hagin sortit.


En qualsevol cas desitjar a Francesc Ferrer, que a més de bon gestor és bona persona, que els seus projectes siguin realitat, i que tingui molts èxits de cara al seu futur professional i personal.  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada