dijous, 17 de setembre del 2015

Interferències del govern del PP també a Sanitat, amb mesures electoralistes


El govern de l’Estat pren decisions que afecten a la despesa sanitària de les comunitats autònomes, sense dotar econòmicament els seus pressupostos.


Les mesures adoptades pel govern espanyol afecten als empleats públicsEn el BOE del 12 de setembre es publica el Reial Decret-Llei 10/2015, pel qual s’adopten una sèrie de mesures que afecten als empleats públics amb al recuperació d’una part  de la paga extra que els va ser arrabassada a l’any 2012, i atorgant més dies de lliure disposició (dies Moscoso), dies de permís funció de l’antiguitat i més dies de vacances, també en funció de l’antiguitat.    

  • La recuperació d’un 26,23% de la paga extra (o 48 dies, depenent de com es meriti)  
  • La restitució del sisè dia “Moscoso” de permís per assumptes propis.
  • Increment dels dies de permís en funció de l’antiguitat: 2 dies de permís en complir el sisè trienni i 1 dia més per trienni a partir del vuitè ( els dies de permís per assumptes particulars anomenats “canosos”)
  • Increment dels dies de vacances reconeguts a l’EBEP (l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que estableix 22 dies hàbils) en funció de l’antiguitat: màxim 4 dies addicionals de vacances en funció dels temps de serveis prestats.

Cal tenir en compte que la restitució del 6è dia “Moscoso” així com la recuperació d’una part de la paga extra, afecta a tots els empleats públics, però la resta de mesures tenen caràcter potestatiu per a les diferents administracions públiques.

Pels funcionaris autonòmics, el retorn de la paga extra té caràcter obligatori però no s’ha de fer necessàriament dins de l’exercici 2015, sinó que es podrà fer efectiva en el moment en que les finances autonòmiques ho permetin. El govern espanyol ha habilitat un suplement de crèdit en els pressupostos generals de l’Estat per fer front a aquest pagament només pels funcionaris de l’Administració General de l’Estat.

A Catalunya, aquestes mesures afecten als funcionaris públics de l’administració de la Generalitat i també al personal del seu sector públic, en particular al de les EPiC (empreses públiques i consorcis del SISCAT), però ara per ara no es coneix com actuarà el Govern de la Generalitat davant d’aquest situació sobrevinguda. 

És evident que els empleats públics han patit directament i d’una forma molt greu les conseqüències de les retallades per ajustaments pressupostaris fruit de la crisi econòmica, i per tant en algun moment o altre se’ls havia de compensar, però les mesures adoptades pel govern del PP tenen un marcat accent electoralista atès que es prenen 3 mesos abans de les properes eleccions generals del 20 de desembre, i a més es prenen aportant recursos només per afrontar els pagaments pels seus propis funcionaris i el personal del seu sector públic. En canvi, les altres administracions autonòmiques i locals estan obligades per la Llei a assumir quan puguin aquests pagaments, però no se’ls dota dels recursos econòmics per poder afrontar aquesta important despesa.

Cal tenir en compte que a nivell de l'Estat espanyol, la sanitat està transferida a totes les comunitats autònomes i que n'hi ha algunes de fortament endeutades, i per tant, estaran sotmeses a la pressió tant sindical com dels propis funcionaris per fer els pagaments i, en conseqüència, hauran de fer mans i mànigues per aconseguir els recursos necessaris per assumir-ho, recursos que només podran sortir de deixar de fer altres coses per poder fer aquesta nova despesa a que els obliga el govern del PP.


L’electoralisme del PP els ha portat a anar més enllà del que dictaria la bona administració dels recursos públics de la que tant presumeixen tant Montoro com el propi president Rajoy, sobretot amb la qüestió de les vacances. Entre els festius oficials, més les vacances, més els dies Moscoso, més els dies Canoso, jo em pregunto quan aniran a treballar alguns funcionaris, en particular aquells que estudien al detall els calendaris laborals, per tal de maximitzar els seus dies de lleure…   


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada