dimarts, 10 de març de 2015

Tancant el cercle dels nomenaments pendents al Departament de Salut


L’efecte dominó afecta a l'ICS, a la Regió Sanitària de Barcelona i a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.  


A 6 mesos de les eleccions i amb l'estiu pel mig, costa una mica entendre la motivació d'aquesta moguda Una vegada confirmats el nomenaments dels nous gerents de l’ICS a Vall d’Hebron i Bellvitge (Vicenç Martínez i Antoni Andreu respectivament) quedava pendent saber com s’anirien cobrint les vacants que s’havien produït com a conseqüència en primera instància del nomenament del nou gerent de Vall d’Hebron.

Tal com indicaven els rumors, s’ha confirmat oficialment que la gerència territorial de l’ICS a Girona l’ha assumit Joaquim Casanovas, que era fins aquell moment   gerent de la regió sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut. Aquesta gerència ha quedat per tant vacant, i per substituir al Dr. Casanovas, s’ha nomenat al Dr. Oriol Morera, que fins ara era gerent de la Regió Sanitària del CatSalut a la Catalunya Central.

El Dr. Oriol Morera 
El nomenament del Dr. Oriol Morera ha comportat una nova vacant a la gerència de la Regió Sanitària del CatSalut a la Catalunya Central, càrrec pel qual s’ha anomenat en funcions, a la Sra. Teresa Sabaté, que era fins ara una tècnica d’aquesta regió sanitària.

Per altre banda, i atenent que Carme Esteve gerent d’àmbit Barcelona Metropolitana del CatSalut es jubila, el Dr. Alfredo Garcia ex gerent de Bellvitge, passarà a substituir-la en el moment de la jubilació.

Cal desitjar el màxim encert a tots els nous responsables dels diferents càrrecs, la majoria dels quals han demostrat ja amb anterioritat la seva capacitat de gestió. Em vull referir en particular al Dr. Oriol Morera, a qui vaig conèixer quan ell era a l’equip de direcció del Consorci Hospitalari de Vic i on anys més tard en va assumir  la gerència. El Dr. Morera, a banda de ser un bon professional como ho demostra la seva trajectòria, és per sobre de tot una excel·lent persona.

Després d’aquest ball de canvis, la primera pregunta que cal plantejar-se és quin sentit tenen tots aquests nomenaments a 6 mesos de les eleccions. Ja se que una bona part dels canvis venen motivats per l’efecte dominó, però n’hi ha d’altres en els que aquest efecte no ha existit.

Podria considerar-se normal que després d’unes eleccions es produeixin canvis, atès que els nous responsables polítics volen rodejar-se d’equips professionals de la seva confiança. No hauria de ser així, perquè la professionalitat ha d’estar per sobre de les ideologies, però podríem considerar lògic que hi hagin canvis immediatament després d’unes eleccions. El que ja no és tan normal és que a 6 mesos vista de que puguin aparèixer nous responsables polítics, es produeixin canvis de tant calat com els que s’acaben de produir al Departament de Salut, pràcticament en un marge de 2 mesos de temps. També sobta que hi hagi professionals que s’avinguin a córrer un risc important des de la perspectiva professional, perquè dins de 6 mesos es poden veure abocats a nous canvis que els poden afectar. Està clar per això, que la majoria ja tenien aquests espasa de Damocles sobre les seves esquenes abans del canvis, en els seus càrrecs anteriors, perquè les eleccions s’haurien produït igualment.  

L'efecte dominó ha afectat alguns directius del
Departament de Salut 
Fora dels canvis motivats per raons polítiques, la resta de canvis que es puguin produir poden tenir només dues raons: pèrdua de la confiança en la persona que ocupa el càrrec, o greus errors en la gestió del dia a dia, o en la gestió més estratègica. Quan aquests canvis es produeixen a 6 mesos de les eleccions, aquesta pèrdua de confiança o aquests errors han d’haver estat molt importants per part de les persones  que han  estat rellevades dels seus càrrecs sinó es faria molt complicat entendre les raons.  


Sigui com sigui, ens trobem doncs a 6 mesos de les eleccions, amb un canvi que afecta a l’ICS i al CatSalut, tot i que al CatSalut els canvis produïts són derivats de l’efecte dominó que comentava més amunt i la majoria de persones afectades coneixen ja prou bé l’abast de la seva feina, encara que a l’anar a territoris nous, la coneixença dels dispositius assistencials del territori i les seves peculiaritats els demanarà una mica de temps. Esperem que sigui el mínim temps possible. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada