dimarts, 10 de febrer del 2015

Nou criteri pel seguiment de les llistes d’espera, i els temps garantits


Una nova Ordre del Departament de Salut substitueix el Decret que regulava els temps garantits en 14 patologies quirúrgiques

És passa de garantir un temps d'espera a 14 patologies, a garantir-lo per 27 patologies considerades força més greus

El que sens dubte és una molt bona mesura, la premsa “carca” ho transforma en una notícia negativa.Des de fa més de 15 anys, i atenent al problema de les llistes d’espera, a Catalunya es van establir 14 procediments quirúrgics prioritaris que van passa a formar part de la denominada “compra selectiva”, criteri a partir del qual els centres de la XHUP estaven obligats, en el conjunt d’altes que els comprava el CatSalut, a fer un determinat tant per cent d’aquests procediments seleccionats. També la compra addicional permetia a voluntat del CatSalut fer més activitat quirúrgica en aquelles patologies d’aquesta llista, que el CatSalut t’encomanava al marge del contracte anual.


La selecció de les 14 patologies incloses en aquesta llista, es va fer atenent el volum de llistes d’espera existents a Catalunya en la seva globalitat, i es donava la paradoxa de que hi havia determinats procediments quirúrgics en aquesta llista que en segons quines comarques de Catalunya no tenien practicament llista d’espera.

Les patologies integrades en la llista eren: cataractes, varices, hèrnies inguinals/femorals, colecistectomies, artroscòpies, vasectomies, prostatectomies, alliberament del canal carpià, circumcisió, pròtesis de maluc, histerectomies,  septoplastia, amigdalectomies i pròtesis de genoll.   Va ser a l’any 2002 quan el conseller Pomés mitjançant el decret 354/2002 va establir un temps màxim de 6 mesos per ser intervingut en els centres de la XHUP, el que es coneix com a temps de garantia. Al juny del 2004, la consellera Geli mitjançant l’Ordre SLT 203/2004 va ampliar aquesta llista amb dues patologies quirúrgiques més: l’hàl·lux valg i les intervencions de quist o si pilonidal. Finalment l’any 2012, el Departament de Salut dirigit ja pel conseller Boi Ruiz, va decidir incorporar d’una manera informal a aquesta llista les intervencions de cardiologia, atesa que la llista d’espera en aquesta especialitat s’havia  incrementat d’una manera preocupant.    

Avui hem sabut que el CatSalut ha modificat els criteris d’inclusió en aquesta llista, una vegada analitzada la situació amb els professionals, les societats científiques i el Col·legi de Metges. D’aquest anàlisi en sorgeix una nova llista feta amb criteris mèdics, que inclou fins a 27 procediments quirúrgics. S’arriba a aquesta xifra mitjançant la incorporació a la llista de noves patologies, i l’eliminació d’unes altres per que els temps han canviat, i les prevalences també. Tant les incorporacions a la llista com les sortides s’ha decidit per criteris exclusivament mèdics.

Al mateix temps, els temps de garantia s’han modificat establint-se un rang que va des dels 45 dies, fins a 6 mesos. En concret les 27 intervencions que integren la llista d’intervencions prioritàries  quirúrgiques tindran a partir d’ara els següents terminis màxims d’accés, a partir de la indicació clínica de la intervenció:
  • Temps d’espera màxim garantit a 45 dies: 22 procediments oncològics (llevat els relatius a la pròstata, bufeta urinària no infiltrant que serà de 60 dies). 
  • Temps d’espera màxim garantit a 3 mesos: cirurgia cardíaca valvular i cirurgia cardíaca coronària.
  • Temps d’espera màxim garantit a 6 mesos: cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de genoll. 

Per la resta d’intervencions quirúrgiques diferents d’aquestes 27, s’estableix un temps màxim per ser operat d’1 any pels cassos de prioritat baixa. Si la prioritat és mitjana el temps màxim es redueix a 180 dies i si la prioritat és preferent, el temps màxim que caldrà esperar per ser intervingut serà de 90 dies. Serà l’equip mèdic dels malalts qui determinarà aquestes prioritats.

Les proves diagnòstiques també són objecte de l’establiment  d’un temps màxim per la seva realització: 30 dies si la prioritat és preferent  i 90 dies per una  prioritat ordinària.

L’accés a les consultes d’atenció especialitzada també són objecte de fixació de temps garantits: 30 dies en cas de prioritat preferent i 90 dies amb prioritat ordinària. Per últim, l’accés a la visita programada d’atenció primària haurà d’estar garantit a les 48 hores d’haver-ho sol·licitat.

Es tracta al meu entendre d’un avenç qualitatiu molt important de la sanitat pública catalana, en el que es consideren prioritàries unes patologies que preocupen molt als ciutadans per la seva gravetat i taxa de mortalitat, i on es garanteix un accés molt ràpid al primer esglaó assistencial (la consulta del metge de primària)  i per això em sobta molt que alguns mitjans de comunicació en lloc de felicitar al Departament de Salut per aquesta iniciativa, agafin el rave per les fulles i titulin: “Boi Ruiz fulmina la espera màxima de 6 meses en 11 intervenciones”


Aquest és el periodisme que tenim… 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada