diumenge, 15 de febrer del 2015

Les llistes d’espera quirúrgiques tornen als nivells del 2010


Ara, les conseqüències de les retallades només afecten als salaris dels treballadors sanitaris, a les empreses proveïdores dels serveis de salut i als copagaments de farmàcia


Aquesta “reconducció” de les llistes d’espera es deu a un esforç dels professionals que ha comportat una major activitat quirúrgica en la majoria d’hospitals, i a haver derivat a altres centres del SISCAT més de 16.000 malaltsJa fa algunes setmanes que els responsables del CatSalut, es manifestaven amb optimisme respecte a les xifres de les llistes d’espera quirúrgica corresponents a l’any 2014.  I efectivament, en la presentació dimecres passat en roda de premsa d’aquests  resultats s’ha confirmat que hi ha una normalització de les xifres, si entenem per normalització la situació existent al 2010. Cal felicitar doncs a tots els actors d’aquests bons resultats, que abasta sens dubte al CatSalut, però que toca també i molt als professionals sanitaris, i als hospitals del SISCAT

De fet, aquests resultats no s’han produït per casualitat sinó que formen part d’un conjunt de mesures endegades per intentar assolir aquest repte, entre les quals, l’increment de la cirurgia major ambulatòria i aconseguir uns hospitals del SISCAT cada vegada més quirúrgics. Quan el CatSalut va presentar al mes de juliol passat, els resultats dels primers sis mesos de l’any 2014, Josep Maria Padrosa va adquirir el compromís d’intentar tancar l’any  deixant les llistes d’espera al nivell que se les va trobar quan a principis dels 2011 va ser nomenat director de la institució. També es va  imposar el repte de intentar que a 31 de desembre no hi hagués cap pacient que superés els 6 mesos d’espera en els 14 procediments quirúrgics garantits, i que per la resta de procediments no hi hagués cap pacient que superés els 4 anys en la llista d’espera. El compromís assumit pel CatSalut implicava també que en els cas de la cirurgia cardíaca valvular i coronària el temps màxim d’espera a finals d’any no superés els 3 mesos. 

I que ha passat amb tots aquests compromisos? Doncs que s’han assolit en la seva pràctica totalitat:
  • Els pacients en llista d’espera total han disminuït un 12%
  • El 84% dels pacients en llista d’espera total tenen un temps d’espera per intervenir inferior a 1 any quan al 2010 era un 81%
  • El nombre de pacients en llista d’espera per procediments garantits ha disminuït un 24%
  • El 93% dels pacients en llista d’espera per procediments garantits tenen una espera inferior a 6 mesos, quan al 2010 eren un 79%
  • Increment de l’activitat quirúrgica dels centres, que ha passat de significar un 50% al 2010 a un 53% al 2014.
  • Creixement de la CMA  que ha passat de representar el 44,6%  de l’activitat quirúrgica al 2010, al 50,1% al 2104
  • Cap pacient s’espera més de 3 mesos per una cirurgia valvular i/o coronària, i la disminució dels temps d’espera ha estat d’un 70%

Aquests resultats fins i tot milloren la situació existent al 2010 en algun dels ítems comparats. Val a dir que per assolir aquests resultats, el CatSalut s’ha vist obligat a derivar malalts als centres del SISCAT, encara que no em queda clar si alguna derivació s’ha fet a l’Hospital General de Catalunya. Més de 16.000 malalts han estat operats als Hospitals del Sagrat Cor, a la Clínica del Vallès, a l’Hospital Sant Rafael, a l’Hospital de Sant Boi al de l’Esperit Sant, a la Clínica Plató, a l’Hospital del 2 de maig, a l’Hospital de Mollet i al de Sant Celoni.

Amb aquesta situació de les llistes d’espera tornem on estàvem a l’any 2010, tot i que amb un 15% menys de pressupost. És ben bé allò que havia anunciat els conseller Ruiz: “hem de fer més amb menys”

Tanmateix els efectes de les retallades encara no s’han eliminat: Queda recuperar i millorar el poder adquisitiu dels treballadors i queda refer la precària situació econòmica en la que es troben la majoria de centres del SISCAT. Hi ha però una conseqüència de les retallades que aquesta no veig que es pugui recuperar  mai. Em refereixo a l’increment del copagament de farmàcia pels treballadors actius, i la implantació del copagament també en farmàcia pels jubilats. Diria que aquests copagaments han vingut per quedar-se…

Finalment, i tal com explicava en una entrada anterior al blog, de cara al 2015 els seguiment de les llistes d’espera es farà d’acord a criteris professionals i no d’acord a plantejaments administratius com fins ara i pel que sembla i ens han explicat, el nou plantejament és molt més lògic i coherent que el que  s’ha aplicat fins avui. Tanmateix caldria buscar la manera de no perdre’ns quan es vulgui comparar les situacions futures, amb les realitats passades, de manera que convindria que tot i el canvi de sistema es pugui tenir una idea clara de l’evolució en el temps de les llistes d’espera. 


www.rbaestudisiprojectes.cat             


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada