dijous, 27 de febrer de 2014

El futur consorci sanitari de gestió dels dispositius assistencials de titularitat pública a Lleida

   

Un pas endavant en la racionalització de la prestació sanitària a Lleida, i un assaig per la divisió futura de l’ICS en empreses públiques de caràcter territorialEls centres del SISCAT que no són de titularitat pública, mereixen la mateixa ampara que els que ho són; sense favoritismes. I el CatSalut de Lleida ho ha de garantir
Aquest acord del Govern de la Generalitat que s’ha pres aquesta setmana porta molts anys agafant forma a Lleida. Les primeres actuacions encaminades a aquest final són dels anys 92/93 quan es fa la transferència de l’Hospital Provincial de Santa Maria que era propietat de la Diputació de Lleida. Aquest Hospital tenia en aquelles èpoques un compte d’explotació molt deficitari i per pal·liar aquest fet es comença a estudiar de quina manera es podria traspassar activitat a aquest centre per intentar millorar el seu compte d’explotació. És quan es divideix la ciutat de Lleida en dos sectors, un dels quals queda assignat a l’Hospital Santa Maria.

El pas següent en aquesta direcció es dona als any 97/98 quan es tanca el laboratori  de l’Hospital Santa Maria i s’integra al de l’Arnau de Vilanova, mitjançant un acord que permet la integració funcional del personal al nou laboratori resultant de la fusió. El laboratori del Arnau presta els seus serveis al dos hospitals. A l’any 2000 es produeix el tancament del laboratori del CAP Prat de la Riba, que era el laboratori de l’assistència primària de l’ICS. Com en el cas anterior es trasllada a l’Arnau. El laboratori resultant d’aquesta acció dona serveis als dos hospitals i a tota l’assistència primària. Aquestes integracions comporten un cert “soroll” sindical a la sanitat lleidatana.

A l’any 2001, Ramon Pau Pla llavors gerent de l’Arnau, encarrega a la consultoria de Carles Ahicart el Pla director de l’Arnau i el Pla funcional d’urgències, que contempla la complementarietat dels dos hospitals per evitar duplicitats. És a l’any 2005 i a petició de la Regió Sanitària de Lleida quan la consultoria de Moreu i Associats rep l’encàrrec d’estudiar una aliança estratègica entre els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria. El document molt ampli senyala dos fites importants per aconseguir-ho: una direcció única pels dos centres, amb un organigrama únic, i fer atenció i reforçar la “gestió del canvi. El document també proposa avançar cap a la constitució d’un consorci, sempre que l’estructura jurídica de l’ICS ho faci possible.

A l’any 2006 es signa un acord de col·laboració i es comença a intercanviar especialistes entre amdós centres. Aquest acord es ratifica al 2009 amb Gerard Ferrer com a gerent territorial de l’ICS, i els dos hospitals comencen a compartir guàrdies tot i que centralitzades a l’Arnau. Finalment als anys 2011/2012 es produeix la integració de l’Hospital del Pallars (Tremp)  a Gestió de Serveis Sanitaris (titular de l’Hospital Sta. Maria), fet que acaba de estructurar el que avui és l’embrió d’aquest futur consorci que també inclou l’assistència primària de les comarques de Ponent. D’aquesta estructura que es crearà en queda exclosa la sanitat de l’Aràn ateses les seves peculiaritats

Gerard Ferrer va ser gerent territorial
de l'ICS en una fase de la gestació
de la idea
Val a dir que el plantejament és positiu, i més després que s’ha canviat el projecte inicial, en el que es preveia només la integració dels hospitals. Ara s’hi inclou la primària i tenir una visió conjunta d’assistència primària i assistència hospitalària serà necessàriament bo per l’assistència sanitària a les comarques de Lleida i pels seus ciutadans. 

L'acord que ara ha pres el Govern consisteix a encarregar al CatSalut “proposar en un termini inferior a 6 mesos el projecte d’unificar sota la titularitat d’un únic ens jurídic, de naturalesa pública, propi i independent, tots els dispositius assistencials gestionats per les entitats proveïdores del sector públic vinculades al Departament de Salut en l’àmbit de la Regió Sanitària (RS) Lleida: Institut Català de la Salut (ICS) i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), amb la participació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB)”. L’objectiu d’aquest futur consorci és: simplificar la gestió i potenciar economies d’escala, millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials, en benefici d’una atenció més integral i integrada a les persones millorant el nivell de resolució dels problemes de salut en el territori.

La creació d’aquest futur consorci és una mena de prova pilot per una futura compartimentació de l’ICS en el territori, a través de consorcis de gestió que cobreixin el territori català, aprofitant  l’actual estructura territorial de l’ICS  en gerències territorials. Ara caldrà avaluar el seu funcionament per veure si la nova estructura té més avantatges que l’anterior, tot i que és fàcil aventurar que si, si les coses es fan mínimament bé. I Carles Constante i Pere Soley són garantia de fer-les amb sentit comú.

L'Hospital de Tremp també s'integrarà al nou consorci
Tanmateix caldria no perdre de vista el futur, i concebre els diferents territoris com a grans consorcis sanitaris públics en els que s’integrin en cada un d’ells no només el consorci corresponent de l’ICS, sinó tots els altres proveïdors del SISCAT pertanyents al territori. Tindríem una xarxa d’assistència pública constituïda per 8 o 9 consorcis sanitaris públics cobrint tot el territori de Catalunya. No estaria malament com a model. És per això que cobra una especial rellevància l’elaboració dels estatuts d’aquest primer consorci, que haurien de permetre la possibilitat d’una futura integració en un consorci de superior envergadura amb la resta de proveïdors de salut d’aquell territori 

Algunes observacions: La primera de tipus general. Consorcis vol dir òrgans de govern. Insisteixo amb un prec a les autoritats sanitàries: no ens posin polítics en els òrgans de govern dels consorcis; els polítics tenen altres funcions prou importants a fer. I el mateix val respecte al funcionariat; escalfar cadires dels consells de govern no és l’objectiu. Com els polítics tenen també funcions importants a complir.

L’altre observació que vull fer és relativa als jocs de paraules. Han batejat “acords interns” com “aliances estratègiques”. Resulta complicat parlar d’aliances estratègiques quan els centres implicats són de titularitat pública, fan les mateixes feines, comparteixen alguns directius i tenen a les mateixes institucions en els consells de govern respectius.  Ho han batejat així per poder evitar acusacions de “prestamisme laboral” quan han enviat personal d’una estructura a una altre, atès que sota la figura d’una aliança estratègica és possible fer-ho. Com es pot batejar “d’aliança estratègica” a dues divisions de la mateixa empresa? (ICS primària i ICS Hospital) 


L'Hospital de Santa Maria, també formarà part del
nou consorci sanitari
Un altre fet que em preocupa del CatSalut lleidatà és el “yo me lo guiso, yo me lo como”. Fa poc han fet signar a tots els proveïdors del territori un document en el que aquests accepten si o si que tots els malalts subaguts de les comarques de Lleida siguin atesos en una unitat de subaguts de l’Hospital Santa Maria. I els demés proveïdors del territori? De moment s'estan prenent decisions que només afavoreixen als integrants d’aquesta mal dita “aliança estratègica”  que ara es vol que sigui un consorci. Fem-ho bé si us plau; Tinguem visió de SISCAT, no una visió partidista de nosaltres i els altres. El CatSalut l’integren tot els proveïdors del territori, no només aquells de titularitat pública, i tenim l’obligació ètica de ser eficients en la presa de decisions, vol dir que les coses s’han de fer on sigui més eficient fer-les i on es causin les mínimes molèsties als malalts.  Estem gestionant els diners que els ciutadans aporten a través dels seus impostos. L’obligació dels gestors del Servei Català de la Salut és garantir que aquests recursos s’utilitzen d’una manera eficient, i no per afavorir a uns en detriment d’altres, ni tan sols amb l'excusa d'equilibrar comptes d'explotació. I això val per Lleida i per tot arreu.


Benvingut sigui aquest nou consorci, i molt d’encert en la seva concepció i estructuració.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada