dissabte, 18 de gener de 2014

Pere Soley comença la seva nova etapa a l’ICS, amb peticions sobre la taula

Metges de Catalunya pressiona en defensa dels seus interessosEl gerent de l’ICS ha de treballar en els temes fonamentals, segons el mandat institucional que rep; no en funció del que diferents col·lectius li demaninAprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, el sindicat Metges de Catalunya ha formulat una sèrie de peticions al nou gerent de l’ICS, totes elles legítimes. Tanmateix, alguna de les peticions afecta al model sanitari català, i sense voler treure ni donar la raó a ningú, si que voldria comentar alguns aspectes relacionats amb aquestes demandes.


Pere Soley, nou gerent de l'ICS

Una de les peticions que fa el sindicat és simplificar el que ells anomenen la “hipertròfia administrativa i gerencial” de l’entitat. Coincideixo amb la visió del sindicat en el sentit que cal reduir la superestructura de l’ICS tant a nivell d’organigrama dels serveis centrals, com a nivell de l’estructura territorial. Per això cal que Pere Soley s’estudiï l’organigrama i actuï d’acord als criteris d’eficiència que ell sempre ha aplicat al llarg de la seva trajectòria professional. Però el problema no són només els càrrecs de l’organigrama, sinó la sèrie de llocs de treball que es deriven de cada un d’aquests càrrecs, en els que convindria analitzar les funcions que si fan, tant a l’ICS central com a les seves dependències territorials. Aquest exercici pot servir per trobar des de funcions que no tenen cap sentit ni serveixen per a res, fins a funcions repetides en diferents estructures. Segur que hi ha tasca a fer, i sobretot resultats a assolir.

Un altre petició de Metges de Catalunya consisteix a demanar que l’ICS es converteixi en una empresa pública única de salut a Catalunya, absorbint l’IDI, IAS, l’ICO, el SEM, entre moltes altres empreses públiques. En aquests punt haig de manifestar el meu total desacord. En primer lloc per que això va molt més enllà de les potestats del gerent de l’ICS, i en segon lloc per que a nivell de model sanitari no té sentit. Va en contra de qualsevol  plantejament que defensi l’agilitat en el procés de presa de decisions i l’autonomia de gestió. Convertir l’ICS en un monstre del tot ingovernable no crec que sigui precisament el model a seguir per un país modern que vulgui disposar d’una sanitat pública eficient.

El Dr. Albert Tomàs és el president de
Metges de Catalunya

El sindicat també demana la recuperació de les condicions retributives del personal facultatiu que han estat considerablement reduïdes després de tantes retallades. En aquest tema estic d’acord amb el sindicat. Els metges en general estan mal retribuïts a l’ICS, però també a la resta de centres del SISCAT, i fins i tot a nivell del conveni de clíniques privades. Només els metges que fan privada a compte de mútues o particulars aconsegueixen retribucions importants, cosa que posa de manifest una de les moltes contradiccions d’aquest país. Els metges han de cobrar més; no hi ha dubte, però cal replantejar-se el sistema retributiu que comporta “cafè per a tothom”. Fa ja molts anys, a Lleida un metge em deia: “Ricard quan veig que el meu company del Servei cobra el mateix que jo i es passa el dia escapolint-se de tot, es que em venen ganes de fer com ell; sou incapaços de valorar el treball real de las persones”. Estem doncs davant d’un sistema de retribució que té molts defectes. La retribució dels metges és escassa, d’acord, però tampoc és motivadora. El sistema retributiu produeix un resultat que és just el contrari del que es pretenia. En lloc d’incentivar a la gent per treballar millor, acaba desmotivant als que treballen bé, per que el sistema els tracta igual que els que treballen malament. Les DPO hi ha sindicats que pretenen que les cobri tothom pràcticament amb la mateixa quantia. Cal una profunda reflexió sobre el tema, i sobretot abandonar definitivament les polítiques del “cafè per a tothom”. Són del tot perjudicials en matèria retributiva.


He deixat pel final un altre de les qüestions que Metges de Catalunya demana al nou gerent de l’ICS. El sindicat demana que el nou gerent de l’ICS abandoni el projecte de descompondre l’empresa ICS en diferents empreses públiques d’abast territorial per facilitar-ne la gestió i  apropar la presa de decisions al territori.  Aquesta és una petició que  sense discutir-ne la legitimitat topa amb altres punts de vista que defensen, també legítimament, el contrari. Aquest tipus de controvèrsies es resolen habitualment en els parlaments on s’imposen les majories socials representades pels partits polítics. En el cas de Catalunya, existeix a més la previsió d’un Pacte Nacional de la Salut on aquest tema hi haurà de ser considerat. És de suposar que aquest pacte, una vegada estigui consolidat en base als que n’estan discutint actualment el contingut, serà portat posteriorment al Parlament per que l’elevi a categoria de formal. És doncs aquesta la via que hauria de seguir Metges de Catalunya, per aconseguir que la seva petició sigui atesa. El nou gerent de l’ICS no actuarà en funció de criteris o punts de vista personals, sinó en funció dels mandats institucionals que rebi.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada