diumenge, 12 de gener del 2014

Les organitzacions professionals d’un metge de família
Escrit per:
Dr. Toni Iruela
Metge de Família. EBA Vallcarca SLP.
@airuelal


www.padros2014.cat


Catalunya viu una profunda crisi econòmica com tot l’Estat espanyol i amb la reclamació del dret a decidir el seu futur com a poble, està en uns moments històrics tant des de la perspectiva nacional com des de la  social.

Crec que pels països madurs és molt important la qualitat de les seves Institucions. Aquesta és una de les tesis del llibre de D. Acemoglu i de James A. Robinson, “Por qué fracasan los paises”. Voldria fer la meva aportació des del punt de vista professional, com a metge de família català que exerceix a Barcelona. Quines serien doncs aquestes organitzacions o institucions principals? Aquestes organitzacions són el col·legi professional (en el meu cas el COMB), la societat científica (en el meu cas CAMFIC) i eventualment una organització sindical (de classe o professional com el Sindicat de Metges de Catalunya).


Fa uns dies i mitjançant twitter vaig demanar el número de socis o membres d’aquestes organitzacions. Haig d’agrair la resposta ja que en un breu període temps vaig obtenir aquestes dades:

COM Barcelona: 31239,
COM Tarragona: 3048
COM Lleida: 1732
COM Girona: 2618,
Total de metges col·legiats a Catalunya 38.637.
El número de socis de CAMFiC és d’uns 4.000.
El número d’afiliats al Sindicat de Metges de Catalunya és d’uns 8.500.

Una consideració inicial és que la col·legiació professional és obligatòria per exercir i per tant marca una diferència mentre que en la societat científica i la sindical la afiliació és voluntària. Donat que no és infreqüent que un mateix professional sigui membre de dues o tres d’aquestes organitzacions voldria fer algunes consideracions respecte a les missions o funcions d’aquestes organitzacions. És del tot comprensible que aquestes organitzacions puguin compartir interessos però no menys cert que tenen o haurien de tenir especificitats que cal conèixer per evitar malentesos i “no pedir peras al olmo”.


El Dr. Miquel Vilardell és el president actual
 del Col·legi de Metges de Barcelona 
Entrant a la web d’aquestes organitzacions professionals, he obtingut la  informació que indico tot seguit.

Sintèticament, i en relació al COMB, a l’article 4 dels seus Estatus es descriuen els següents blocs de funcions: 

a) En relació amb la finalitat de representació i defensa de les legítimes aspiracions dels professionals.
b) En relació amb la finalitat d’orientació i vigilància de l’exercici professional.
c) En relació amb la finalitat de promoció científica, cultural, laboral i social de la professió.
d) En relació amb la finalitat de promoure el dret a la protecció de la salut.
Pel que fa a CAMFiC, la seva missió és:

Promoure, mitjançant els socis, el desenvolupament d'una Atenció Primària resolutiva i d'alta qualitat, centrada en la millora de la salut de la comunitat, potenciar i facilitar el desenvolupament professional del soci, en general, del conjunt de persones que treballen a l'Atenció Primària, en col·laboració amb les organitzacions sanitàries, polítiques i docents.

La Dra. Dolors Forés és la nova
presidenta de CAMFIC
Per la seva banda l’article 5è dels Estatuts del Sindicat de Metges de Catalunya esmenta com a objectius:

a)  Defensar els interessos laborals, professionals i socials dels seus afiliats, dins de la promoció de la millora de les condicions de treball del col·lectiu que representa.
b)  Representar col·lectivament i individual tots i cadascun dels seus afiliats en la consecució dels objectius que li són propis en qualsevol àmbit i davant l'Administració i els Tribunals en la forma regulada legalment.
c)  Participar en els òrgans de gestió i govern de l'Administració i de les empreses sanitàries amb les facultats legalment atribuïdes als sindicats més representatius promovent, en tot moment, la implicació dels professionals sanitaris que són llicenciats en la presa de decisions basades en la cooperació i el diàleg, així com en la seva participació en la gestió sanitària.
d)  Constituir secciones sindicals, exercir l'activitat sindical en l'empresa i fora d'aquesta, declarar el conflicte col·lectiu o la vaga o desistir-ne i exercir la negociació col·lectiva de les condicions de treball.
e)  Aconseguir l'establiment de condicions de treball dignes mitjançant l'aplicació de jornades laborals i llocs de treball que preservin la salut i la seguretat dels professionals sanitaris llicenciats, així com la conciliació de la seva vida laboral i familiar, adoptant polítiques expresses d'igualtat i no discriminació als centres de treball i a les relacions laborals.
f)  Promoure la formació professional i social dels professionals sanitaris i la seva plena ocupació i estabilitat laboral en el sector, afavorint el desenvolupament professional únic per a tots els facultatius del sector sanitari català.
El Dr. Albert Tomàs és el president del sindicat
Metges de Catalunya
g)  Assolir que tots els professionals disposin d’un marc de relació laboral únic que promogui el manteniment de la qualitat assistencial i que equipari les condicions laborals de la sanitat de Catalunya amb el de la sanitat europea, vetllant perquè les seves retribucions estiguin a l’altura de la responsabilitat que comporta l’exercici de la professió.
h)  I, en general, totes les activitats necessàries o connexes per a un millor compliment dels fins exposats.

Deixo per a la reflexió dels amables lectors si l’actuació d’aquestes organitzacions s’ajusta al que es recull en els seus Estatuts. Es respecten les competències entre elles? Una altre consideració que fa temps que em preocupa és la governança de les organitzacions, amb milers de membres, quan fan un pronunciament rellevant, en base a quins mecanismes el fan?
Avui diumenge han quedat proclamades oficialment les candidatures a les properes eleccions al COMB. Es poden consultar al web del COMB clicant aquí.

Demà dilluns dia 13 de gener s'inicia la campanya electoral i les eleccions es celebraran el 12 de febrer. Durant més de 13 anys vaig ser el vocal d’Osona de la CAMFiC, ara sento que també és el moment d’implicar-me amb el meu col·legi professional, i per això per responsabilitat i amb voluntat de servei, he decidit incorporar-me a la candidatura plural que encapçala el Dr. Padrós.

Desitjo que la campanya sigui en positiu i que en uns moments complicats per la professió hi hagi una elevada participació i que guanyi la nostra candidatura pel bé de la professió i de la Institució que ens representa a tots els metges i metgesses de Barcelona.


www.rbaestudisiprojectes.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada