dissabte, 25 de gener de 2014

Experts per a la Central de ResultatsEscrit per
Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.Aquest dimarts el Govern ha aprovat la creació d’un nou comitè d’experts per a treballar i supervisar la qualitat dels treballs (informes, metodologies o avaluació de resultats) de la Central de Resultats del SISCAT.

El comitè d’experts es constituirà en el marc del Consell Assessor de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya que es formalitzarà durant les properes setmanes. Estarà format per persones amb gran expertesa en els àmbits del coneixement clínic, la gestió clínica, l’economia de la salut, la salut pública, la recerca, els sistemes i les tecnologies de la informació i de la comunicació. Les persones membres del comitè seran nomenades pel conseller de Salut a proposta del consell d’administració de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, (AQuAS).

La creació del comitè d’experts hauria de suposar un pas més per reforçar els objectius de consolidar la Central de Resultats com una eina per monitoritzar, avaluar i comparar l’evolució dels resultats assistencials i de gestió dels centres del SISCAT, com també per reforçar els objectius de la transparència i el retiment de comptes. En aquesta fase constitutiva s’integraran com a membres del comitè d’experts de la Central de resultats les persones següents:

- Gema Revuelta (professora associada del Departament de Comunicació de la UPF, subdirectora de l’Observatori de Comunicació Científica i coordinadora del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental)
- Jonathan Grant (doctor en medicina pel King’s College London, investigador principal de RAND Europe i anterior president de la mateixa institució, fundador del Cambridge Centre for Health Services Research)
- Josep Maria Haro (metge psiquiatre, doctor en epidemiologia i salut pública, director de la unitat d’investigació i desenvolupament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu)
- Marco Inzitari (director assistencial del Parc Sanitari Pere Virgili, professor associat de la UAB)
- Mireia Sans (metgessa de família, directora de l’EAP El Castell (Castelldefels), professora associada de la UB)
- Mireia Subirana (infermera i doctora PhD, Fellow de la European Academy of Nursing Science, directora de cures del Consorci Hospitalari de Vic)
- Pilar Tornos (cap del programa de valvulopaties del servei de cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron)
- Ramon Gomis (professor titular de la Universitat de Barcelona, director de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona, director de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, director de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer)
- Vicente Ortún (professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Investigador principal del Centre de Recerca en Economia i Salut)

Actualment la Central de Resultats publica informes, encarregats pel Servei Català de la Salut, de l’àmbit hospitalari, d’atenció primària, sociosanitari i de salut mental i addiccions, així com informes de temes específics, com ara els resultats de la cirurgia oncològica digestiva o l’impacte del copagament farmacèutic. Els informes de la Central de Resultats van dirigits, d’una banda, a professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores amb la finalitat que s’obrin noves línies de treball que han de permetre als centres iniciar actuacions de millora i compartir les millors pràctiques. D’altra banda, van dirigits també a la ciutadania, responent a l’objectiu de transparència i retiment de comptes. Aquests informes, i totes les dades que s’hi presenten, es poden consultar a Canal Observatori 

En aquest mateix blog he recollit alguns dels informes de la central de resultats, i m’he felicitat d’aquesta iniciativa. Crec que ara tenim de nou una bona noticia amb la incorporació d’aquest grup d’experts. Aquest fet hauria de suposar un important impuls a la mateixa i que aquesta avancés amb els seus treballs que fossin més determinants dins del nostre sistema de salut.

El professor Vicente Ortún 
No em puc estar de tornar a recollir alguns dels punts d’avanç que des de el meu punt de vista haurien d’anar-se treballant (en especial pel que fa a l’atenció primària de salut):
  • Els resultats haurien de permetre al Servei Català de la Salut, en tant que asseguradora pública, incloure objectius de manteniment i millora de la qualitat en els seus contractes de servei amb els EAP. No trobo justificable que no es publiqui el grau de compliment del contracte del CatSalut de cadascun dels EAP, dada que sens dubte disposa el CatSalut.
  • Cal millorar els indicadors d’eficiència, a part dels de farmàcia. Cal conèixer el pressupost assignat a cadascun dels EAP. En base a quins indicadors podríem saber quins són els equips més resolutius? Hauríem de poder disposar de dades respecte a la utilització per part dels EAP de proves complementàries (analítiques, RX, EMG, TAC, etc....) i de les seves  derivacions a atenció hospitalària / especialitzada. S’haurien d’incloure a més a més el temps en realitzar les proves complementàries i el d’obtenir la visita de l’especialista hospitalari 
  • Cal com es fa amb els informes de l’atenció hospitalària incloure indicadors de      sostenibilitat econòmica (solvència, liquiditat, endeutament, cash flow, etc...) 
  • Els informes haurien d’incloure resultats de la satisfacció dels professionals que hi treballen als EAP (satisfacció, absentisme laboral, ...).
  • S’haurien d’incloure als informes d’APS indicadors de docència i de recerca, com es fan en els d’atenció hospitalària.
  • Caldria tenir en compte la feina que es fa a la Regió Sanitària Barcelona de CatSalut des de fa anys amb la publicació dels seus informes Bench. Podria ser interessant la comparabilitat entre diferents EAPs i diferents models de gestió (ICS, concertat, EBAs,...), cal normalitzar la millora per comparació.   

Altres punts de millora i avenç podrien ser incorporar en l’informe dades socials que sens dubte tenen influència en salut i en l’assistència sanitària. També seria molt interessant que algunes dades s’agrupessin per sectors i regions sanitàries.


Seguirem des d’aquest blog amb interès els treballs d’aquest grup d’experts i espero que consolidin una de les millors iniciatives del nostre Sistema Nacional de Salut.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada