dijous, 22 de març de 2018

Junta General del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) amb la presència al final de l’acte de David Elvira, director del CatSalut. (I)


Un centenar d’entitats associades, entre les de titularitat pública i de titularitat privada  sense ànim de lucre, que representen a 45.000 treballadors, reforcen la capacitat d’influència del CSC en el sector sanitari i social.
El Consorci de Salut i Social de Catalunya ofereix més i millors serveis als seus associats. La  nova àrea de farmàcia i medicament s’ha posicionat, en molt poc temps, com un interlocutor útil entre proveïdors sanitaris.El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base associativa fundada al 1983, i que té el seu origen en el món municipalista. En aquells anys, s’acabaven de produir les transferències de la sanitat a la Generalitat de Catalunya, i alguns municipis catalans tenien hospitals que estaven en una situació econòmica i d’infraestructura molt delicada. El Consorci va néixer amb una doble finalitat; d’una banda representar a tots aquests municipis davant de la Generalitat reclamant una major atenció a les necessitats d’aquests hospitals municipals i de l’altre, aportar a tots aquests municipis els elements bàsics del coneixement sanitari que els permetés poder ser gestionats des d’una perspectiva més actual a través d’una gestió professionalitzada i aportant a aquesta ajuntaments els serveis que requerissin per tal que els seus hospitals duguessin a terme la funció  social que tenien encomanda. Des de llavors, any rere any, el Consorci celebra en un exercici de transparència la seva Junta General en la que ret comptes als seus associats, però també a la societat, de l’activitat duta a terme en cada exercici econòmic.     

En aquesta línia, el CSC ha celebrat aquest mes de març la Junta General anual i l’Assemblea General de la patronal CAPSS, en les que ha retut comptes de la seva activitat durant l’any 2017 en els diferents àmbits d’actuació i ha definit els objectius bàsics que es planteja per a l’any 2018 així com el pressupost de que disposarà per poder assolir els objectius plantejats, davant de bon nombre d’associats que han seguit amb interès l’exposició de les dades que s’han anat facilitant. Al final s’ha celebrat un acte de cloenda en el que han pres la paraula el Sr. Manel Ferré president del CSC, Francesc Iglesias secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies i David Elvira director del CatSalut entre altres responsabilitats. 

En aquest acte de cloenda, primerament s’ha projectat un vídeo, en el que el president del CSC Manel Ferré, el seu director general José Augusto Garcia Navarro i el secretari general de la patronal CAPSS Rafael Lledó han explicat un resum de les activitats més rellevants dutes a terme per el CSC aquest 2017.

Entre aquests fets més rellevants del 2017, el president Manel Ferré ha destacat:
El CSC ha aconseguit representació permanent al consell de direcció del CatSalut que li permetrà tenir major presència en un dels espais més importants en la presa de decisions del sector.
La presència del Molt Honorable president de la Generalitat Carles Puigdemont en la Junta General del CSC de l’any passat.
La nova àrea del medicament posada en marxa pel CSC fa uns mesos
La importància de la participació del món local en la vida del CSC

Per la seva banda, el director general José Augusto Garcia Navarro ha posat l’accent, entre altres actuacions, sobre:
L’adaptació del CSC a les necessitats del sector sociosanitari amb el nou programa per pacients amb necessitats complexes.
Les línies de treball orientades als professionals.
La gestió pública avançada, oferint més i millors serveis als associats, sent socialment responsables, treballant des d ela innovació, gestionant i transferint el coneixement en xarxa i implicats en la gestió de les persones.
L’elevat nombre de jornades tècniques dutes a terme.
Un esforç important per la transparència.
Potenciar la innovació en la provisió de serveis orientats a satisfer les necessitats de les persones.

I el secretari general de CAPSS Rafael Lledó s’ha referit a:
Diferents acords assolits amb la representació social.
Les negociacions dutes a terme en l’àmbit de la dependència.
Generar coneixement i reflexionar en torn de determinades experiències.
Enfortir i millorar els serveis als associats a través d’UCf Formació amb més de 500 cursos organitzats.
Participar en processos de selecció a petició dels associats
(Continuarà...)  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada