dijous, 15 de febrer del 2018

L’Hospital St. Joan de Déu de Martorell s'ha fet gran i decideix emancipar-se


Després d’estar 10 anys sota la gestió de Mútua de Terrassa, l’Hospital de Martorell recupera tota la seva autonomia i torna a ser ell mateix.
Les relacions amb Mútua de Terrassa continuen sent excel·lents, de manera que bona part dels convenis de suport logístic i assistencial entre ambdues institucions continuaran vigents.Va ser a partir de l’any 2005-2006 quan a l’Hospital de Martorell varen començar a aparèixer problemes. Problemes econòmics que posaven en risc la viabilitat del centre, però també greus problemes interns, organitzatius i de relació que feien inviable les diferents mesures que s’anaven adoptant. Tot això en un escenari en el que no hi havia un projecte d’hospital capaç d’engrescar als professionals.

El Dr. Manuel Álvarez, gerent de l'Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell
D’avant d’aquest panorama complicat, amb reiterades queixes dels professionals al Patronat que regeix l’Hospital, aquest es va veure en la necessitat de demanar l’ajut al departament de Salut per poder resoldre la situació. En aquelles èpoques Marina Geli era la consellera de Salut i des del departament es varen analitzar les poques alternatives existents decantant-se per una solució basada en el territori. A pocs kilòmetres de Martorell, la Mútua de Terrassa comptava amb el reconeixement de saber gestionar els recursos d’una manera eficient i tenia l’experiència d’haver sortit de crisis més complicades de la que estava patint l’Hospital de Martorell, i per tant va semblar que l’experiència de gestió de la Mútua i la seva solvència en l’àmbit econòmic podien ajudar i molt a resoldre el problema de l’Hospital de Martorell.

La proposta del departament va ser ben vista pel Patronat de l’Hospital de Martorell i pels responsables de Mútua de Terrassa de manera que al mes de febrer de l’any 2008, la Mútua de Terrassa es feia càrrec de la gestió de l’Hospital. Inicialment, la Mútua va nomenar una nova direcció mèdica per responsabilitzar-se de les funcions assistencials del centre, i l’equip directiu de la Mútua exercia les funcions gerencials reunint-se com a mínim una vegada a la setmana al propi hospital de Martorell. També es van incorporar al centre un determinat nombre de comandaments intermedis sobretot en les àrees logístiques per assegurar que “l’estil Mútua” anava impregnant el dia a dia del centre. Per la seva banda des de la direcció mèdica també es van anar establint vincles entre els serveis assistencials d’ambdós hospitals, creant serveis mancomunats fet que va propiciar un increment notable de la qualitat dels serveis que oferia l’Hospital de Martorell. Tot plegat va comptar amb un Pla Director, aprovat pel CatSalut, i que va servir de full de ruta de totes les actuacions que s’han anat duent a terme.

De fet la relació entre els dos hospitals era positiva per a tothom atès que compartir el laboratori d’anàlisis clíniques, gabinets d’exploració i altres aparells per al diagnòstic proporcionava economies d’escala que beneficiaven a les dues institucions. Els anys han anat passant i mica en mica l’Hospital de Martorell s’ha trobat amb una situació econòmica de menys ofec, tot i que el CatSalut no ha cobert tots el compromisos previstos en el Pla Director, i una millora assistencial molt important de la seva cartera de serveis. Tot plegat va portar al Patronat de l’Hospital i a la direcció de Mútua de Terrassa, a entendre que calia endegar un procés per revisar i readaptar el Pla Estratègic a la nova realitat, i que aquesta implicava la incorporació d’un gerent professional a temps complert. Aquesta circumstància va possibilitar l’arribada a la gerència de l’Hospital de Martorell del Dr. Manuel Álvarez a l’abril del 2014, fins a les hores directiu de Mútua de Terrassa. El Dr. Álvarez va ocupar la gerència de l’Hospital de Martorell després d’haver adquirit experiència en gestió en el propi hospital de Mútua a Terrassa. Era la conseqüència lògica de la dimensió que tot plegat anava agafant i que exigia que la responsabilitat gerencial s’exercís cada dia i no un dia a la setmana com succeïa fins llavors tot i les fluïdes comunicacions existents en tot moment, però evidentment no és el mateix que el gerent hi sigui tot el dia, i cada dia, a que se’l vegi només un dia a la setmana. Aquesta revisió del Pla Estratègic ha estat fonamental, atès que s’han canviat molts processos administratius i organitzatius, s’ha innovat en molts àmbits, i l’Hospital ha començat a mostrar un altre cara. El Dr. Álvarez i el seu equip, que varen participar des del primer moment en la revisió del Pla, van aconseguir que aquest fos validat pel Patronat, per la Mútua de Terrassa i pel CatSalut al setembre del 2015.

Fent un parèntesi al relat, i com a anècdota al voltant de la innovació a l’Hospital de Martorell, s’ha de parlar per força de la “casa de parts” que s’ha instal·lat en les dependències de l’Hospital fora de l’àrea obstètrica.  Aquesta “casa” vol reproduir les condicions del domicili de la partera on s’hi pot estar ella amb la seva família i reuneix totes les condicions per poder-hi parir amb totes les garanties. Aquesta experiència innovadora, que està resultant un èxit, és un exemple de l’obertura de l’Hospital a l’exterior.

El conseller de Salut Antoni Comin va visitar l'Hospital  
Tornant al curs dels fets, i tenint en compte la nova realitat de l‘Hospital, funcionant satisfactòriament i amb projecte de futur, amb la sostenibilitat econòmica recuperada, integrat al projecte docent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic i Central de Catalunya, hi havia realment la necessitat de continuar comptant amb la tutela de Mútua de Terrassa? Davant la voluntat de l’Hospital de voler volar sol, de recuperar tota la seva autonomia, el Patronat i la Mútua han convingut que a partir d’ara l’Hospital recuperés la plena capacitat de decidir autònomament. El Patronat s’ha mostrat molt agraït a la dedicació i als esforços de la Mútua en la recuperació del centre hospitalari de Martorell, que recordem que estava al límit de la supervivència, i entre els acords de futur als que han arribat cal assenyalar que la Mútua continuarà prestant el suport logístic i assistencial a l’Hospital de Martorell, previstos en l’Acord Marc, excepte tot el referent a la gerència del centre, que queda en mans del Dr. Álvarez sota la dependència del Patronat de l’Hospital. Val a dir que a més del Dr. Manuel Álvarez, altres comandaments intermedis que eren de la Mútua de Terrassa però que treballaven a l’Hospital de Martorell, també s’han integrat a la plantilla de l’Hospital de Martorell així com algun directiu procedent d’altres centres sanitaris. Junt amb altres comandaments molt vàlids que ja formaven part de la plantilla pròpia de l’Hospital, tots plegats constitueixen un equip cohesionat, que treballen plegats per un objectiu comú, i amb resultats que ja són evidents. La il·lusió per la feina és la clau d’aquest èxit col·lectiu.  


Els que coneixem al Dr. Álvarez sabem que se’n sortirà. A l’Hospital de Martorell han incorporat a un dels directius més sòlids de la sanitat catalana. Tot un encert del Patronat de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. 

1 comentari: