dimecres, 22 de març del 2017

Yo me lo guiso... yo me lo como... (III)


Comin va treure pit a l’explicar que en el Consell de Direcció del CatSalut, la seva proposta d’eliminar de la concertació dels serveis sanitaris a les empreses privades amb ànim de lucre, havia guanyat per golejada


En cap moment va acceptar cap responsabilitat per les saturacions dels serveis d’urgències d’aquest hivern, malgrat que havia assegurat al començament del seu mandat, que un Pla d’Urgències seria la gran solució al problema. Ara, una vegada ha pres contacte amb ala realitat, posposa la solució a dos o tres anys vista.(...Continua de l’entrada anterior)

Antoni Comin va continuar la seva intervenció, després d’haver despatxat com aquell que res, dos temes compromesos: l’incompliment amb les llistes d’espera i la seva tossuda voluntat de “reforçar el caràcter públic del sistema sanitari” sense haver-se referit en cap moment a les repercussions en la qualitat de l’assistència d’aquestes mesures.

El punt següent que va desenvolupar va ser el de la transposició de les directives europees sobre contractació pública. Com a mostra del compliment d’aquest apartat, Comin va fer referència a la sessió del Consell de Direcció del CatSalut, que va aprovar quasi per aclamació la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de “fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del Sistema Català de Salut”, i que ja està en mans del govern per a la seva tramitació, amb l’objectiu que el Parlament la pugui aprovar abans no finalitzi l’actual període de sessions. 

També la qualitat va ser objecte de repàs per part del conseller. Es va referir molt particularment al pla de reforma de l’assistència primària que estarà enllestit ben aviat, i que es desenvoluparà al llarg dels propers anys i que incorpora 10 eixos estratègics, i entre ells l’increment de l’autonomia de gestió i l’assignació d’un major grau de responsabilitat als professionals perquè així ho demanen ells mateixos

En l’àmbit de la qualitat també hi va incloure el “decret de prescripció infermera”. Una vegada més no va reconèixer el seu fracàs en aquest àmbit i va buscar responsables en la manca d’acords en els àmbits col·legials, especialment en el de metges. Va explicar que aquest decret requereix un consens entre els collegis de metges i els d’infermeria, i que tot i que hi estan treballant encara no s’ha assolit, donant a entendre que la responsabilitat d’aquesta manca d’acord no estava tant en el departament de Salut, sinó en la predisposició dels col·legis professionals a voler-lo assolir.

Va passar molt per sobre del “Pla de desenvolupament professional” i del PIAIS assegurant que s’hi està treballant.

Amb el Pla director de Salut Mental es va mostrar molt satisfet dels increments pressupostaris que s’hi han pogut destinar, i cal reconèixer que efectivament, en aquest cas sembla que això serà veritat, atès que els nous pressupostos hi assignen una aportació històrica de 70 milions d’€ addicionals.

Tot seguit el conseller Comin va tornar a topar amb un tema controvertit: el Pla Nacional d’Urgències, que serà presentat a finals d’aquet mes de març, i que supera en molt a l’actual PIUC. “No es tracta de posar més llits, sinó de repensar el sistema, tenint en compte la utilització de tots els dispositius assistencials dels que disposem” va dir. El Pla pretén una actuació més preventiva per part de la primària, i aconseguir que els malalts classificats en el nivell 4 siguin atesos en el CUAP i pel 061 CatSalut Respon, i que els malalts classificats en el nivell 3 tampoc siguin atesos en els hospitals d’aguts (semblaria per tant que tocaria als centres sociosanitaris jugar un paper molt més destacat que fins ara). Tanmateix Comin va afegir que els resultats d’aquest Pla no es podran avaluar fins d’aquí a 2 o 3 anys.

Parlant d’Urgències es bo recordar que només prendre possessió del càrrec de conseller, Comin havia promès acabar amb els problemes de les urgències, i en aquest sentit no cal recordar la problemàtica que s’ha viscut aquest hivern, que no ha estat diferent a la viscuda altres anys, i que probablement tampoc serà massa diferent a la que viurem els propers anys. 

Salvat el tema de les urgències ja no quedaven qüestions excessivament rellevants per  comentar, motiu pel qual el conseller Comin es ve dedicar a enumerar una sèrie de temes sense aprofundir massa en el seu contingut:

Va parlar del Pla d’equipaments tecnològics, que ha estat sotmès a les limitacions pressupostàries; de la Recerca i Innovació on es va referir al PERIS i als diners que es dedicaran aquest any a finançar nous projectes de recerca; a la diversitat de proveïdors del sistema públic on va fer referència al projecte de Llei ja esmentat abans i que en paraules del conseller, “posa les coses on toca”; dels plans estratègics de les regions sanitàries per alinear territorialment als proveïdors assistencials i adequar la demanda a l’assistència; de la derivació de malalts a centres privats, sense aportar cap dada, més enllà de dir que el tema s’ha analitzat des de CatSalut; de la participació, ressuscitant els conselles de participació dels professionals (metges i infermeres) i de la formació continuada; i la creació de l’agència catalana del medicament.

Va deixar com a últim objectiu l’anunci d’elaboració de la Llei de Salut i Social, explicant que es faria en 3 fases, una primera de preparació i elaboració dels estudis necessaris per part de 3 experts, per poder encetar un debat seriós i documentat, una segona fase pròpiament de debat en base als documents elaborats en la fase anterior, i una fase 3 consistent en l’elaboració pròpiament dita de la Llei. Va assegurar una àmplia participació del sector sanitari fonamentalment en la fase 2.

(Continuarà...)      
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada