dissabte, 18 de març del 2017

Yo me lo guiso... yo me lo como... (I)


El conseller Comin presenta al Parlament de Catalunya un balanç de la seva actuació en el seu primer any de mandat. En tot balanç hi ha un actiu i un passiu però el conseller Comin, només autoavalua el que ell considera el seu actiu.


Amb un triomfalisme desorbitat, Comin es presenta com el gran artífex del sistema sanitari d’avui en dia, tot i que aquest comença a grinyolar en excés degut a algunes de les mesures impulsades pel conseller.El passat 16 de març, el conseller Comin va comparèixer voluntàriament a la comissió de Salut del Parlament de Catalunya per fer un balanç del seu primer any al front del departament de Salut. El primer que cal dir és que el conseller està en tot el seu dret de fer els balanços que vulgui, però òbviament, el balanç que compta és el que puguin fer els ciutadans i no el seu. Després de completar un any de mandat, el conseller pot presentar un seguit d’actuacions algunes importants i altres no tant. El que passa és que tot balanç té un actiu, però, ai las, té també un passiu, i el Sr. conseller en el seu anàlisi es va centrar exclusivament en l’actiu. Es com si un alumne a l’arribar el final de curs, es posés ell mateix la nota. Segur que la paraula “suspens” l’hauríem d’eliminar del diccionari.   

Tot seguit veurem un repàs de l’actiu que ell va anar desgranant, però en algun punt haurem de comentar també els elements que integren un passiu, per cert important. Veiem un resum de la intervenció del conseller Comin.

Antoni Comin va fer referència a la seva compareixença del dia 11 de febrer de l’any passat, quan recent nomenat pel càrrec va voler exposar a la comissió de Salut del Parlament els seus objectius per la legislatura que s’acabava d’estrenar. Ho va fer ajudant-se d’un document que és el que ara ha fet servir per anar comparant el que es va comprometre a fer i quin era el grau d’assoliment de cada un dels objectius que s’havia marcat.

Va començar l’anàlisi dient que volien que la lluita contra les desigualtats en salut fos l’estrella de la seva actuació durant el mandat, i com a prova d’aquesta voluntat va posar el canvi que estan introduint en el sistema de pagament de l’assistència primària gràcies  al treball realitzat per l’AQuAS que ha permès establir un “índex de privació” que els permet lluitar contra aquestes desigualtats. Gràcies a aquest índex han substituït el criteri que s’utilitzava fins ara, que era el d’establir una relació entre la població a assistir i els recursos assignats, per un nou paradigma que es basés en l’anàlisi de les necessitats a l’hora de definir els recursos que calia assignar.

Des del meu punt de vista, no es pot valorar la bondat d’aquest plantejament fins que no passi un temps suficient que permeti analitzar els resultats obtinguts. A priori no sembla un mal enfoc però caldrà veure quins són els resultats que se’n derivin.

Tot seguit el conseller Comin va parlar dels objectius a que s’havia compromès en l’àmbit de la salut pública. I aquí va destacar la recuperació de l’Agència de Salut Pública, amb una estructura territorial descentralitzada, l’impuls d’un Pla Nacional d’Educació i Promoció de la Salut, el projecte COMSalut que vol impulsar la reorientació el sistema sanitari cap a la promoció de la salut i la salut comunitària, incloure la salut comunitària en el projecte de reforma de la primària que serà presentat ben aviat, el PINSAP, la inclusió de dades de Salut Pública a la informació de la Central de resultats, etc.

Cal dir en aquest àmbit que pel que fa a l’agència de Salut Pública, el departament el que ha fet ha estat únicament recuperar l’agència que ja havia existit i que va tenir que ser transformada en una secretaria quan Madrid va decidir que s’havien de suprimir organismes públics. Per tant, una simple recuperació del que ja existia. El PINSAP o el COMSalut són també projectes i actuacions que es van iniciar en la legislatura anterior. Per tant, al César allò que és del César, Sr. Comin.

Tot seguit el conseller va començar a exposar els seus actius en l’àmbit assistencial. I va començar per l’aprovació del nou Pla de Salut, al que va definir encertadament com l’eina bàsica a l’hora de prendre decisions en matèria de salut. Va reconèixer que una gran part del treball d’aquest Pla, havia estat realitzat per l’equip anterior, tot i que ell ha volgut que el seu contingut s’alineés amb les prioritats actuals del govern d’avui i de l’actual equip del departament de Salut.

Res a comentar sobre aquest compromís. L’enfoc del conseller Comin va ser correcte.

Tot seguit va repassar alguns del principis inspiradors del model sanitari:

Universalitat: han tramitat al Parlament el projecte de llei d’accés universal a l’assistència sanitària, i el conseller Comin va demanar als diputats que s’apressessin per aprovar aquesta “important” llei

Recordem que aquesta llei el que fa és elevar el rang de la norma existent anteriorment i que ara tindrà el rang de llei, i que com a “novetat” només elimina els 3 mesos d’empadronament que s’exigien fis ara per poder tenir dret a les prestacions dels sistema sanitari públic. És a dir, si fa o no fa, les coses seran igual com eren, però això si, serà una llei.   

Equitat: s’assegura mitjançant l’adequació del mapa sanitari, incidint en aspectes com cronicitat, dependència, urgències, atenció domiciliària, plans funcionals dels hospitals, etc. També han treballat cercant l’equitat en l’accés als CAP i al CUAP, a través d’un treball participatiu en els que hi han participat entre altres actors, alcaldes i regidors,  per determinar quins havien de ser els criteris per determinar com s’havia d’organitzar l’atenció continuada. D’aquest treball participatiu, en sortiran els horaris dels CAP i del CUAP, que es donaran a conèixer en les properes setmanes.

En aquest punt cal reconèixer l’habilitat del conseller Comin. A través d’aquest treball participatiu amb alcaldes i regidors, s’assegura que quan es donin a conèixer els horaris que en resulten,  el nombre de queixes dels ajuntaments serà molt baix, atès que els ha fet participar i per tant els ha involucrat  en la decisió que es prengui. Una vegada més, al César allò que és del César,  aquesta vegada a favor del conseller Comin

(Continuarà...)      

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada