dilluns, 20 de març del 2017

Yo me lo guiso... yo me lo como... (II)Antoni Comin:
“Les llistes d’espera a Catalunya s’han incrementat durant l’any 2016, per culpa dels diputats del Parlament”
“El comitè d’empresa de la Clínica del Vallès, va estar d’acord amb l’expulsió de la Clínica del SISCAT”


El conseller Comin entén que la CUP va complir amb la seva part del pacte d’investidura, quan va enviar al president Mas a la “paperera de la història”, i quan no va aprovar el pressupost del 2016, gràcies a una “acord mutant”. Anem bé per anar a Sants...(...Continua de l’entrada anterior)


L’autoavaluació del conseller Comin va continuar amb un punt certament crític. Calia veure com enfocaria el tema de les llistes d’espera, i la veritat és que la seva intervenció va vorejar el ridícul. Comin va acusar als diputats de l’increment de les llistes d’espera; així com sona. Els hi va dir que com que no van aprovar els pressupostos, ell no va poder disposar de tots els recursos que li calien per afrontar el pla de xoc  contra les llistes d’espera. Es va contradir quan va començar a analitzar dades parcials d’aquells ítems de les llistes d’espera que mostraven una situació millor que la que hi havia a finals del 2015. Aquí va voler capitalitzar alguns resultats mínimament positius, relacionant-los amb una suposada eficiència que les dades, tossudes, negaven és mirés com es mirés.  Però no havíem quedat que la culpa era dels diputats? No s’havia excusat en la manca de pressupost per justificar el fracàs en aquest àmbit? Com és que sense disposar de pressupost en canvi, en alguns punts les llistes d’espera havien millorat?. El conseller Comin va demostrar molt poca elegància quan a més va acusar indirectament  a l’equip anterior d’haver manipulat les dades de les llistes d’espera. Va dir que “hem treballat millorant la transparència de les llistes d’espera, que ara són netes i depurades”.

Comin hauria de saber que l’any 2014, també amb un pressupost prorrogat l’equip de Boi Ruiz va disminuir molt les llistes d’espera respecte de l’any anterior. Això sí que va ser una millora de l’eficiència, i no els mals resultats oferts per l’equip del Sr. Comin. Indirectament va admetre el seu fracàs en aquest tema quan va dir que “hem gestionat molt bé les cues, i hem prioritzat a la gent que estava fora dels temps d’espera garantits o de referència”. El cert és que hi ha més gent en llista d’espera ara, que fa un any. El demés són històries.

Després de no admetre el seu fracàs en al gestió de les llistes d’espera, i buscar culpables externs, Comin va abordar diferents temes: 
  • Equitat: Va posar d’exemple el fet de garantir a lesbianes i dones sense parella l’accés a la reproducció assistida, per a totes les dones de Catalunya.
  • Central de Resultats: S’incorpora informació sobre el gènere en tots els informes elaborats per la Central de Resultats
  • Sistema Públic: garantir que el SISCAT no inclogui centres privats amb ànim de lucre. En aquet punt Comin explica que de fet el reforçament del caràcter públic del sistema sanitari va ser pactat amb la CUP quan el pacte d’investidura. Va dir que el que han fet és adequar aquest pacte a la legalitat vigent, que no és altre que l’article 5 de la LOSC, que estableix que els centres privats amb ànim de lucre només s’inclouran al CatSalut, sempre que siguin necessaris. Segons Comin, si en un territori hi ha centres públics que poden assumir el servei sanitari, quan acaba el contracte amb el centre privat que l’estava fent, aquest no es renova i es dona per finalitzat. Basant-se en aquest principi, han expulsat del SISCAT a la Clínica del Vallès, estan estudiant com fer-ho amb l’Hospital General de Catalunya, i ho van fer amb l’atenció domiciliària d’alguns barris de Barcelona i Montcada, que una vegada acabat el contracte amb SAR Domus, l’ICS va rebre l’encàrrec d’assumir aquesta responsabilitat assistencial.

Segons el conseller Comin, aquest últim objectiu s’ha complert d’una manera estricta. En el súmmum del l’autoengany Comin va arribar a dir, i va mostrar una foto per reforçar les seves paraules, que el comitè d’empresa de la Clínica del Vallès va beneir la seva decisió sobre la Clínica. A veure si som seriosos. El comitè, el que va fer va ser acceptar la recol·locació de 40 treballadors del centre entre el Taulí i l’Hospital de Terrassa, tot i que altres 60 van perdre la feina. Això és el que va acceptar el comitè d’empresa; en cap cas el comitè d’empresa va estar d’acord amb l’expulsió de la Clínica del Vallès del SISCAT. Assegurar el contrari és, senzillament, mala fe.  El conseller Comin va tancar aquest capítol anunciant que continua el procés per “reforçar el caràcter públic del sistema sanitari”.

Dos comentaris sobre tot plegat:
  • Catalunya té un sistema sanitari públic. Tots estem d’acord en això. Per tant, que vol dir reforçar el caràcter públic del sistema?. El sistema ja és íntegrament públic. Res a reforçar Sr. Comin.
  • Excusar-se amb un pacte amb la CUP per justificar canvis que empitjoren el sistema sanitari no és honest, i més quan aquests pactes es van fer amb la Sra. Reguant, aquella dels “acords mutants”. Per altre, banda l’objecte del pacte era la investidura del Sr. Mas com a president de la Generalitat, i la CUP va enviar al Sr. Mas “a la paperera de la història”. Entre els acords mutants (que entre altre coses varen significar la no aprovació del pressupost pel 2016) i les papereres de la història es port parlar de pactes? No ens enredi Sr. Comin: la seva acció sobre el SISCAT, i la seva interpretació de l’article 5 de la LOSC és del tot interessada i correspon només a un criteri ideològic que fins ara no ha aconseguit una majoria al Parlament de Catalunya. De fet respon a la voluntat de canviar el model sanitari públic català per la porta del darrere, com he denunciat ja en moltes ocasions des d’aquest blog.

(continuarà...)  


www.rbaestudisiprojectes.cat                  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada