dimarts, 5 de gener del 2016

Trobada amb el Conseller Ruiz (II)


El conseller periòdicament fa guàrdies al SEM, i això li permet conèixer perfectament la realitat sanitària del dia a dia.


El pagament per capitació ha de ser una eina fonamental a l’hora d’establir incentius per als hospitals i per l’assistència primària(...Continua de l’entrada anterior)


El conseller ha posat un exemple clar de com dur a la pràctica aquest enfocament. Ell periòdicament fa una guàrdia sencera al SEM. En aquesta última guàrdia que ha fet s’ha trobat amb dues situacions que són aclaridores. En la primera d’elles una senyora d’edat avançada amb un problema respiratori, afortunadament lleu, que una vegada ha estat atesa ha manifestat que ella no tenia família i estava preocupada per si li podia tornar a sobrevenir el mateix problema una vegada ells haguessin marxat. Davant del problema, on ha acabat la senyora? Doncs ingressada en un hospital atès que no disposem d’unitats de curta estada per aquests casos més socials que no pas sanitaris. La segona situació que s’ha  trobat ha sigut el d’una senyora també d’edat avançada, que s’imaginava que era objecte de robatoris continuats per part d’un estrany. Una vegada atesa i calmada de les seves al·lucinacions, la senyora, angoixada,  ha manifestat la seva por a quedar-se sola per que el suposat lladre  la seguiria robant. Com en el cas anterior la senyora ha acabat ingressada en un hospital per la mateixa raó que en el cas anterior. Això il·lustra com, amb estructures adequades, es podrien evitar ingressos inadequats als hospitals, i fer més eficient la despesa sanitària.  

Per dur a la pràctica el pagament en base a una capitació, calen unitats territorials que puguin rebre l’assignació per càpita que els correspongui, i això ho hauria de rebre una entitat pública territorial, que després ho repartís entre els diferents centres que estan en aquell territori en funció del seu pes específic dins de l’assistència sanitària pública del territori en qüestió. El desenvolupament del nou sistema de pagament per la via de la capitació és clau  doncs per aquests propers mesos. El conseller Ruiz manifesta una clara intenció de avançar per aquesta línia i així ho ha fet saber al CatSalut

Tanmateix amb el tema de les assignacions per capitació vull fer una observació. En el passat recent s'han dut a terme experiències de capitació que han estat frustrants perquè la pròpia administració ha contribuït a fer malbé l'eina. Hi ha hagut regions sanitàries que per la via de la capitació han camuflat subvencions per inversions a determinats centres, o com en el cas d'una regió sanitària concreta en la que es van manipular matusserament els coeficients correctors de la càpita per reduir els ingressos que haurien correspost a una comarca determinada, per que a un gerent de regió il·luminat li semblava que aquella comarca rebia masses diners que van ser transferits a una comarca veïna perquè el gerent en qüestió ho va decidir així. Per dur a terme amb rigor aquests plantejaments calen gerents professionals que tinguin la ètica com a norma de conducta diària. De cacics, en sobren.      
  
La "tormenta perfecta" amenaçava fa unes setmanes
al Departament de Salut
Un altre aspecte que el conseller Ruiz ha volgut destacar és el relatiu al Pla de Salut, de manera que aquest esdevingui una encomana de gestió pel CatSalut. Anualment el Departament de Salut assigna al CatSalut uns objectius sanitaris derivats del Pla de Salut, i en base a aquests objectius el CatSalut ha d’aprovar un Pla de Serveis territorial que determini de quina manera els objectius del Pla de Salut seran assolits, i un Pla d’Equipaments que respecti el pressupost assignat al CatSalut pel Departament i doni suport a les necessitats d’equipaments, tecnologia etc., del territori.  En aquest punt el conseller ha reconegut les dificultats que hi haurà aquest any 2016, degut a les necessitats importants de reposició de molts equipaments tecnològics que puguin estar a prop de la seva obsolescència tècnica.

Recordem en aquest sentit que la manca de recursos econòmics ha fet que les inversions aquests 5 últims anys s’hagin vist molt afectades. És per això que en els propers anys és esperable menys totxos, i més equipaments, i sobre tot renovacions d’aparellatge. 


(Continuarà…)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada