dissabte, 2 de febrer del 2013

El Parc de Salut Mar (PSMar) trenca el gel:S’acaba de signar el primer conveni col·lectiu en l’àmbit de la sanitat pública catalana des que en l’any 2006 es  va  signar l’últim.


A començaments de l’any 2006 es va signar el VII conveni de la XHUP que regulava les relacions laborals entre empresa i treballadors en el sector sanitari públic català. Aquest conveni tenia una vigència que cobria el període 2005 – 2008. Des de l’any 2010 el conveni ha estat en ultra activitat (prorrogat) atès que ni sindicats ni patronal han sabut posar-se d’acord per acordar-ne un de nou. És evident que el fet de no haver avançat en la negociació col·lectiva aquests últims anys té una relació directe amb la crisi econòmica i les retallades que s’han produït des de l’any 2010 en la sanitat pública.
Josep Maria Via, president del Consell Rector
del Parc de Salut Mar

És una bona noticia pel sector saber que finalment al Parc de Salut Mar, després d’unes llargues i complicades converses,  sindicats i empresa han trobat la manera d’acostar posicions al signar un nou conveni col·lectiu que tindrà una vigència de 3 anys comptats a partir de l’any 2012 que és quan l’empresa (si, si, va ser l’empresa!) va denunciar el seu conveni anterior.

El conveni presenta alguns aspectes significatius:

Olga Pané, gerent del complex assistencial
El més important al meu entendre, la jornada laboral anual es fixa en 1.667 hores, (que és la jornada que les patronals de la sanitat catalana han intentat negociar amb els sindicats, sense èxit fins ara).  Aquest fet implica 36 hores més en jornada de dia i 32 hores més a l’any en els torns de nit. Desconec en aquest moment si aquesta jornada té alguna restricció sobre la possibilitat de reajustar plantilles en funció del nou escenari laboral.

Un altre tema destacat és que el conveni incorpora els ajustos que es van pactar al Parc de Salut Mar a l’any 2011 i que van permetre retirar l’ERO que l’empresa havia presentat. Aquests ajustos de l’any 2011 han servit de base pel contingut del conveni actual.


Cal esmentar també que de la 15ª paga, el nou conveni en consolida el 70%. El 30% restant serà funció dels resultats positius de l’empresa, sent doncs la base de les futures DPO. Sobre aquesta 15ª paga, en voldria explicar el seu origen: en temps de l’Alcalde Narcís Serra (1979-1982),  ell i el seu equip van decidir controlar l’horari del personal mèdic a l’Hospital del Mar. Hi va haver una forta oposició i al final es va acordar un “cert” control horari a canvi d’una paga per tot el personal que es va anomenar “de puntualitat”. Amb el temps, la paga ha continuat  abonant-se “puntualment”.

La torre de 10 plantes de l'Hospital del Mar
Una de les novetats que crida l’atenció és la creació d’una “comissió mèdica” en el marc del conveni, constituïda exclusivament per facultatius i segons la representativitat de cada sindicat en aquest col·lectiu, que estudiarà temes relacionats amb l’aplicació de determinades normatives que afecten exclusivament al col·lectiu mèdic com per exemple les guàrdies mèdiques, la carrera professional etc. Per poder participar en aquesta taula, a banda de tenir metges afiliats, la condició sine qua non és que el sindicat hagi signat el conveni.

Aquesta comissió podria ser interpretada per alguns com una cosa molt propera al famós “conveni franja”  que el Sindicat Metges de Catalunya i el propi Collegi Oficial de Metges demanen amb insistència des de fa temps. Val a dir que tal com està constituïda aquesta comissió, sembla que només tractarà temes relacionats molt directament amb el funcionament específic del col·lectiu mèdic, i que les qüestions generals (jornada, retribucions, DPO, etc.) restaran incloses en el marc del conveni general. Per tant, en cap cas es pot parlar de conveni franja.

Panoràmica de l'Hospital del Mar en la
façana marítima de Barcelona
Pas endavant doncs al PSMar que inclou els Hospitals del Mar i l’Esperança, els centres Fòrum i Dr. Emili Mira d’atenció sociosanitària i Salut Mental, i el Centre Pere Camps dedicat a l’atenció urgent de baixa complexitat. El conveni signat ha estat avalat pel Consell Rector del PSM, i pel 94% del vots del personal de plantilla (1.791 vots a favor i 96 en contra).  Felicitats a treballadors, sindicats , equip directiu i Consell Rector. Entre tots s’han tret de sobre un mal de cap important que ha de permetre als treballadors encarar el futur amb seguretat i a la direcció poder dedicar més temps als temes de futur i més estratègics.

Sens dubte, aquest conveni marca un camí; ara toca a les patronals i als sindicats recuperar el diàleg en el conjunt del sector i intentar un acord per tota la XHUP acabant així amb les incerteses que es deriven d’arribar al 7 de juliol amb la ultra activitat. Seran capaços? 


www.rbaestudisiprojectes.cat    
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada