dilluns, 17 d’agost de 2020

Tancament de l’oci nocturn a tot l'Estat espanyol, entre altre mesures.


És un acord unànime de totes les comunitats autònomes, pres en el si del Consell Interterritorial de Salut que amb caràcter extraordinari s’ha celebrat aquest divendres 14 d’agost.
El conjunt de mesures preses afecta als àmbits que actualment estan sent origen de brots amb un major impacte i que comporten un major risc. Entre les mesures preses en destaquen dues: el tancament de l’oci nocturn a tot l’Estat, o la prohibició de fumar al carrer, si no es compleixen determinades condicions.Tal com ja s’havia fet efectiu a Catalunya, el Consell Interterritorial de Salut ha decidit també tancar a tot el territori de l’Estat l’oci nocturn. Per tant, discoteques, sales de ball, bars de copes amb o sense actuacions musicals en directe, hauran de romandre tancades.

Pel que fa als establiments hotelers, restauració, terrasses i bars-restaurants de platja, caldrà garantir una distància mínima entre persones d’1,5m en el servei a la barra. En les taules d’aquests establiments, amb un màxim de10 persones per taula, les persones que les ocupin hauran d’estar separades entre elles una distància d’1,5m. Aquest establiments hauran de tancar a la 1 de la matinada, i no podran admetre’s nous clients a partir de mitja nit. 

També les cigarretes convencionals i les electròniques han estat objecte de limitacions. En aquest sentit s’ha establert que no es pot fumar al carrer, si no es pot garantir el manteniment d’una distància mínima de 2m. entre el fumador li qualsevol altre persona. 

A banda d’aquestes mesures cridaneres però necessàries, l’acord al que han arribat el integrants del Consell inclou altres limitacions pel que fa al actes multitudinaris planificats en els que les autoritats sanitàries corresponents de cada comunitat autònoma hauran d’avaluar el risc que comporten abans de concedir l’autorització de l’acte.

Els centres sociosanitaris i la seva problemàtica també han estat objecte d’anàlisi en aquests sessió del Consell. En aquests centres es concentren dues situacions preocupants: d’una banda les persones ingressades són d’edat avançada, i per tant vulnerables,  i de l’altre,  és on s’està produint un major nombre de brots. Per tant calen accions decidides, i entre elles: efectuar proves PCR a totes els nous ingressos amb una antelació de 72 hores com a màxim. També caldrà fer-los als treballadors nous i als que es reincorporin de vacances o permisos. També es limiten les visites a una persona per resident amb una durada màxima d’1 hora al dia, esglaonant les visites dels residents al llarg del dia. Única excepció a aquestes limitacions a aquells residents que estiguin en procés de final de vida. També es restringeix al màxim les sortides dels residents.

També cal destacar entre les diferents mesures el consum no autoritzar d’alcohol en la via pública que resta prohibit i que es deixa en mans de les comunitats autònomes aplicar els sancions que corresponguin.

El document acaba amb una sèrie de recomanacions: a la ciutadania que limiti les trobades socials més enllà del grups de convivència estable i que aquests estiguin limitats a 10 persones màxim. També recomana que als treballadors de les residències que estan en contacte amb els residents, se’ls facin periòdicament proves PCR.  

El fet d’haver pres aquests acords en el sí del Consell Interterritorial de Salut té per Catalunya una avantatge. D’aquesta manera s’evita que algun d’aquests jutges tan entesos en ciències de la salut que tenim a Catalunya, amb algun màster en qüestions sanitàries cursat a la Universitat Juan Carlos I, pugui desautoritzar alguna de les mesures preses, com per exemple la de l’oci nocturn que la Generalitat ja havia pres i que algun jutge havia “corregit” o la de fumar a la via pública, que la Generalitat estava  a punt de prendre. Ara segurament ho ratificarà la Sala de lo contenciós del Tribunal Suprem, i cap jutge de cap comunitat podrà desautoritzar-ho. 

També dificulta que algunes organitzacions presentin recursos en tribunals autonòmics, en contra de les mesures restrictives per als seus negocis com ja han fet associacions patronals de l’oci nocturn, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l’ha admès a tràmit.                   

Cap comentari:

Publica un comentari