dimecres, 6 de juny de 2018

Roser Fernández pren el relleu d’Helena Ris al front d’UCH (i II)


Roser Fernández:
“Cal enfortir el paper del CatSalut en la governança del sistema”
“Les empreses concertades amb el CatSalut, i també les que tenen ànim de lucre, haurien d’assumir un clar compromís social a l’hora de ser contractades pel sistema sanitari públic”
“L’accés universal a l’assistència és un guany social irrenunciable” 
“De cara a aquesta nova etapa, és important no tocar tot allò que funciona...”   


  


(...Continua de l'entrada anterior)

Roser Fernández mostra la seva preocupació per un conjunt de lleis, que en aquests moments estan en el Parlament a l’espera de ser tramitades, i que es van començar a elaborar durant la legislatura passada. Esmenta el projecte de Llei de fórmules de gestió que podria deixar fora de la concertació a les entitats amb ànim de lucre, quan des del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fa ben poc es va treure un decret que no exclou l’ànim de lucre de la concertació. Semblaria lògic que els sector Salut i el sector Social tinguessin un tractament legislatiu igual. Per altre banda el Departament d’Economia sembla que té en curs un avantprojecte de llei d’economia social, quan fa només uns mesos el CatSalut va decidir que les EBA eren entitats d’economia social i deixava fora les ordes religioses i les fundacions, creant tot plegat una nova situació d'incertesa. Des del departament d'Exteriors de l’exconseller Romeva, també s’estava tramitant un nou projecte de Llei de contractació de serveis a les persones, que tampoc se sap massa bé quin és el seu contingut. Tot plegat posa en evidència una certa complexitat legislativa que caldrà aclarir abans d’entrar en altres propostes de final incert. Dona la sensació que amb l’excusa de la transposició d’una directiva europea, que en cap cas distingeix entre ànim de lucre o no ànim de lucre, (ànim de dèficit que diu sorneguerament un amic meu), s’està intentant incidir en el debat sobre titularitats, per establir un ordre de prioritats per la contractació dels serveis de salut que podria ser:

1) ICS.
2) Empreses públiques i Consorcis.
3) Empreses privades sense ànim de lucre.

Sense considerar en cap cas com a prioritària la qualitat de la feina feta. Sembla que el més important fos la titularitat del prestador dels serveis. Són els ciutadans, i no els polítics, els que haurien de poder respondre a la pregunta de què és el més important per ells, si la qualitat de l’assistència que reben o bé al titularitat jurídica de qui la presta. 

Deixant de banda aquesta mena de laberint legal, Roser Fernández comenta que aquestes  declaracions d'intencions del president Torra encaixen perfectament amb l’horitzó que UCH s’ha marcat per actualitzar la seva proposta per donar estabilitat al sector sanitari públic i que passa també per enfortir el paper del CatSalut en la governança del sistema. És sabut que fa uns mesos UCH i el CSC varen presentar al CatSalut un document amb una proposta per estabilitzar el sistema sanitari públic en el que es preveien actualitzacions de tarifes per fer front a la recuperació salarial dels professionals i aconseguir que les institucions poguessin afrontar la reposició dels equipaments que molts del quals tenen un grau d’obsolescència elevat. Doncs bé, UCH està readaptant aquesta proposta a la nova realitat del país. Per donar resposta a les inquietuds actuals de la societat catalana també caldria incloure en aquest conjunt d’objectius un clar compromís social, especialment per aquelles entitats de titularitat privada i amb ànim de lucre del sector, que es podria manifestar fent més dures les clàusules contractuals, obligant a aquestes entitats a reinvertir una part dels seus resultats econòmics al sistema, a la millora salarial dels seus treballadors, a determinades actuacions de caràcter social en el seu entorn, a mantenir els equipaments al dia, etc. “Sumant esforços entre tots, sense exclusions, hem d’anar consolidant un model que ens permeti millorar salaris del personal del sistema públic de salut, retenir el talent dels professionals, facilitar l’accés universal a l’assistència sanitària, promoure l’excel·lència i la qualitat de l’atenció que reben els ciutadans i combatre les llistes d’espera, i tot això amb un fort compromís social, Augmentem la fortalesa del CatSalut en la governança dels sistema, per fer més fàcil assolir aquests objectius” resumeix Roser Fernández.  

En aquests moments està en curs la negociació del conveni laboral del sector, i des d’UCH no tenen clar com pot acabar aquest procés. Tanmateix Roser Fernández diu que UCH és molt més que una patronal i la vida associativa, en tant que associació d’organitzacions, és molt viva i ha de generar debat per enriquir-se els uns als altres. “Els titulars de les institucions, els gestors, els professionals, els pacients, tothom té un paper important dins de la nostra organització” afirma.  

Respecte al futur immediat, i més enllà dels temes comentats, Roser Fernández es planteja “no tocar tot allò que funciona”, donar continuïtat al projecte “+ futur” que UCH té en curs, i que pretén identificar les tendències i els canvis que afectaran la provisió i l'organització dels serveis sanitaris i socials, i a partir d’elles poder dissenyar els   escenaris més adequats per fer-hi front, i centrar-se en un gran repte com és l’organització del d’Hospitals que a l’any 2020 es celebrarà a Barcelona, impulsat per la “International Hospital Federation” i en el la Unió Catalana d’Hospitals serà l’organitzador local. Aquest congrés tractarà entre altres temes la transformació digital en l’àmbit de la salut i la integració sanitària i social i pot portar a Barcelona al voltant de mil congressistes. 

Tant de bo totes les propostes que la directora general d'UCH porta al cap, puguin consolidar-se en aquests temps propers. Empenta, ganes de treballar i talent no li manquen                 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada