diumenge, 12 de novembre del 2017

La Regió Sanitària de Lleida desplega l’eConsulta en tots els equips d’Atenció Primària del seu territori (iII)El perfil dels pacients que millor s’adapten a aquesta eina serien persones joves i de mitjana edat, integrats al món del treball, amb coneixements bàsics d’ofimàtica i amb poc temps disponible per acudir al metge. Tot i això cal remarcar que l’eConsulta no substitueix en cap cas, la visita presencial, sinó que la complementa.      

L’eConsulta pot significar un alleujament de la càrrega de treball dels professionals, si l’eina s’ofereix a pacients que la puguin utilitzar d’una manera eficient. Els coneixements d’informàtica no semblen ser un obstacle per a l’accés de la població als serveis de l’eConsulta.(...Continua de l’entrada anterior)

El Dr. Rodríguez va continuar explicant que l’eConsulta és una eina útil si el metge selecciona adequadament el perfil dels pacients als qui l’ofereix. El perfil dels usuaris de l’eina seria una persona jove o de mitjana edat, que treballa, amb coneixements bàsics d’ofimàtica i amb poc temps per anar al metge. Aquestes persones consulten dubtes, participen activament en el seguiment del seu problema de salut, i no són pacients pluripatològics, sinó que presenten problemàtiques concretes. Els malalts que fins ara han utilitzat aquesta eina es mostren molt satisfets amb l’experiència, atès que no hi ha llista d’espera, ni han de perdre hores de la feina per anar al metge.

L’eConsulta és molt útil pel control de determinats malalts joves afectats de diabetis, o hipertensió, per fer controls de la hipotiroiditis en les dones, entre moltes altres aplicacions a banda de poder modificar el pla de medicació, el seguiment d’analítiques, comentar consideracions al voltant d’imatges radiològiques o altre proves complementàries. Tanmateix, periòdicament el metge cita al malalt per fer una visita presencial. Un altre possibilitat interessant és que el metge pot incloure en la seva resposta, si ho creu oportú, els resultats de les inter-consultes a algun especialista que ell hagi fet a través de l’ECAP sobre aquell malalt.

Però no tot és positiu en la implantació de l’eConsulta. Hi ha pacients que no estan preparats per poder interactuar amb aquesta eina, i no només per raons d’edat sinó també per la seva manera de ser, massa inquiets o massa alarmistes. Hi ha qui pot intentar saltar-se la llista d’espera, i sobretot hi ha una qüestió que pel Dr. Rodríguez és molt important. Tal com avui està previst tècnicament el funcionament de “la meva salut”, el malalt pot accedir al resultat de les proves al mateix moment que el metge, i això contribueix en segons quins cassos i amb segons quins resultats a generar angoixa en alguns malalts; el metge no disposa de marge per preparar al malalt per segons quines informacions. Per això el Dr. Rodríguez demana, amb tot la raó, des del meu punt de vista, poder accedir al resultat de les proves abans que ho faci el malalt, per evitar neguits, a vegades innecessaris, en aquells malalts més patidors.

L’eConsulta pot fer guanyar temps als professionals si l’eina s’ofereix a un perfil adequat de pacients, mentre que si ofereixes l’eina a tothom d’una manera indiscriminada pot generar més feina. De cara al futur sembla que els professionals tindran un temps diari en la seva jornada laboral dedicat exclusivament a respondre eConsultes. Tanmateix no estalvia feina, perquè l’agenda diària del metge s’omplirà igual amb altres pacients. En un primer moment, el professionals poden intuir que l’eConsulta és una amenaça per la seva càrrega de treball, però el temps demostra que això no és així. Pot significar més feina sinó es fa una selecció adequada dels malalts als que s’ofereix l’eina. No tothom està preparat per interactuar correctament amb els professionals.

En el cas del CAP de Tàrrega, l’experiència va començar al maig del 2016. En els 17 mesos de funcionament els metges han rebut 318 eConsultes que s’han repartit entre els 4 professionals que participen en al prova pilot, i aquestes 318 consultes han estat efectuades per 111 pacients, el que dona una  mitjana de 2,86 consultes per pacient. En el cas concret del Dr. Rodríguez ell ha ofert el servei a 33 pacients i en el període considerat, ha rebut 100 consultes. Per tant 3,03 consultes per pacient. Com es pot veure actualment el volum de consultes no és molt alt però està resultant una bona experiència que aporta valor afegit. 

Em l’àmbit de la Regió Sanitària de Lleida un 10% dels professionals d’atenció primària (metges i infermeres) i un 20% dels metges, utilitzen l’eConsulta. En un 10% dels cassos la consulta ha estat iniciada pel metge i en un 90% han estat els pacients els que han iniciat el contacte amb el seu metge.

Els menors de 18 anys no poden participar en l’ús d‘aquesta eina, atès que per activar “la meva consulta” s’ha d’haver arribat a la majoria d’edat. Com a dada curiosa esmentar que hi ha pacients d’edat avançada que participen en l’experiència i fins i tot a Tàrrega una senyora de 80 anys va demanar participar-hi, i va ser incorporada a l’eina.


Sembla que el desplegament de les TIC per ajudar als professionals de la salut a fer millor la seva feina continua amb nous projectes i noves idees. Fonts del tot fiables expliquen que el departament de Salut estaria treballant en el desenvolupament d’una eina que hauria de permetre facilitar la comunicació entre professionals de diferents nivells assistencials, però aquesta eina està encara en fase de disseny. Haurem d’esperar algun temps per a poder-la explicar.  

      

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada