dimarts, 11 d’octubre de 2016

Els costos dels directius de les institucions sanitàries, i el cost de les hores sindicals i els alliberats en el sistema sanitari públic català


El cost global dels alliberats només en les institucions del sistema sanitari públic de “gestió directa” és un insult als milers de treballadors que hi ha a l’atur.

Cada institució de titularitat pública, depenent del CatSalut, es gasta diàriament de mitjana, 2.800€ per pagar els cost dels alliberats


Aquestes últimes setmanes hem viscut la polèmica encetada per alguns, al voltant de les retribucions dels equips directius de les organitzacions sanitàries incloses en el SISCAT. Com és sabut les responsabilitats assumides pels directius d’una organització, també les sanitàries, impliquen una sèrie de funcions entre les quals hi figuren la de pagar puntualment les nòmines dels treballadors, pagar als proveïdors al venciment de les seves factures, cobrar la feina facturada, organitzar el procés productiu de la manera més eficient possible, aconseguir que els treballadors de l’organització disposin d’una formació continuada de qualitat, assegurar el futur de l’empresa amb una visió estratègica de l’entorn i la seva evolució, etc., etc. A banda d’aquestes funcions els directius representen legalment a l’empresa, i poden ser també responsables de males praxis dels seus treballadors entre altres posicions de risc que han d’assumir.

Explico això per analitzar la situació dels alliberats i de les hores sindicals dels treballadors de la sanitat, i comparar les aportacions dels uns i dels altres al sistema sanitari públic de Catalunya. Segons els diferents portals de la transparència del centres propis de l’administració sanitària, els que podríem denominar de “gestió directa” per part del CatSalut el cost de les hores sindicals i dels “alliberats” ha estat a l’exercici 2015, el següent:Malgrat que la Llei de la Transparència és única, sobta que centres com els consorcis sanitaris de Terrassa i de l’Alt Penedès, o la Corporació de Salut del Maresme i La Selva no facilitin aquesta informació, tot i que també és possible que jo no hagi estat capaç de trobar-la. Tanmateix, la xifra parla per si sola: més de 500.000 hores de sobre-cost afegit a les empreses per un total que supera els 15 milions d’€. I això amb només 15 institucions de les que he pogut aconseguir informació. De tot plegat se’n deriva:

Despesa mitjana en hores alliberades per institució: 1,02 milions d’€ anuals
Cost mig d’una hora alliberada: 30,46€
Cost diari dels alliberaments per institució: 2.800€

Val a dir, que entre els alliberats sindicals de les organitzacions sanitàries hi trobem al Dr. Xavier Lleonart, que ha estat la persona que ha iniciat la polèmica sobre les retribucions del directius dels centres sanitaris. El Dr. Lleonart està alliberat pel Consorci Sanitari de Terrassa que no dona cap informació en el seu portal de la transparència sobre els costos del personal alliberat del centre. Voldria pensar que és pura coincidència...També forma part del seu consell rector a proposta de l’Ajuntament de Terrassa

Una consideració final: Hi ha gerents que veuen com els seus salaris són similars als d’algun cap de servei, i ja no dic res si a més fa guàrdies i col·labora amb alguna Facultat de Medicina. Segurament per això hi ha metges que en el seu dia varen escollir el camí de la gestió, que a l’hora de contrapesar la seva retribució amb altres estaments dels mateix hospital, lamentin no haver triat en el seu moment el camí de la clínica, i fins i tot alguns es plantegin retornar a la plaça de la que en el seu moment varen demanar l’excedència per dedicar-se al món de la gestió. 


Les retribucions estan en relació directa al nivell de responsabilitat que s’assumeix en una organització. El problema apareix quan a un “treballador” se’l paga per fer una tasca suposadament sindical però sense afegir valor a l'activitat assistencial i sense assumir responsabilitats i a sobre amb dret a exigir-ho tot. Fins i tot les DPO.


Nota: M'indiquen des del sindicat Metges de Catalunya que el Dr. Xavier Lleonart no està alliberat  de la feina a l'Hospital de Terrassa, sinó que disposa d'un nombre important d'hores sindicals com a conseqüència de les seves funcions sindicals.  


www.rbaestudisiprojectes.cat  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada