dissabte, 4 de juny del 2016

El pressupost de Salut pel 2016, totalment insuficient

Tot i considerar un “dèficit estructural” de 400/600 milions, el pressupost 2016 està per sota de la despesa real de l’exercici 2015.


El finançament del “Pla de Xoc” resta en entredit, a no ser que es faci un dèficit encara més gran que el de l’any passat.    L’any 2015, al departament de Salut se li va assignar un pressupost de 8.466,99 milions d’€. D’aquesta xifra global 8.204 milions d’€ eren per finançar el CatSalut Tal com ha succeït històricament des de fa molts anys, el tancament pressupostari de cada exercici ha experimentat un determinat dèficit, que quedava emmarcat dins del dèficit global de la Generalitat. És el que el conseller Ruiz definia com el dèficit estructural del departament de Salut, que històricament s’ha situat al voltant dels 400 als 600 milions d’€. És per aquest motiu que al departament de Salut, sobre el pressupost assignat inicialment per cada any, se li permetia un dèficit al voltant d’aquesta xifra. Tanmateix a l’any 2015 es van produir situacions extraordinàries que van portar aquest dèficit estructural per sobre d’aquests 400-600 milions i entre elles els 180 milions dels fàrmacs de l’hepatitis C o els 100 milions dels cost de la recuperació de la paga extra que el pressupost preveia exclusivament per al personal de l’ICS, però no hi havia cap previsió per als centres concertats, i que es va dur a terme mitjançant un increment de les tarifes del 3,6% a partir de l’1 de maig. Per tot plegat a l’any 2015 el dèficit del departament de Salut, quan es tanqui definitivament l’exercici, pot arribar a situar-se entre els 900 i els 1000 milions d’€.

Estaríem doncs davant d’una xifra total de despesa (pel CatSalut) a l’any 2015 d’uns 9.200 milions d’€ que equivaldrien a la suma del pressupost 2015, més la desviació corresponent a l’exercici. Cal notar que el dèficit pressupostari del departament de Salut ve a ser la part proporcional del dèficit global de la Generalitat, que com és sabut aquest any 2016 es veu reduït al 0,7% per exigència del Sr. Montoro ministre d’Hisenda i Administracions Publiques.

Fa pocs dies, en el si del Consell de Direcció del CatSalut, es va presentar l’avantprojecte de pressupost del CatSalut pel 2016, que puja fins a 8.475,5 milions d’€, el que representa 271 milions més que el pressupost del CatSalut de l’any passat, que fou de 8.204 milions d’€. Per tant queda prou evident que aquests 8.475,5 milions d’€ del 2016, estan clarament per sota de la despesa real del 2015, quasi uns 700 milions d€. més baix que la depesa real de l’any passat. En conseqüència, amb el pressupost 2016, només es podran fer en la pràctica les coses que s’havien fet l’any 2015, sense que es pugui finançar cap acció addicional, atès que el dèficit que es podrà autoritzar aquest any 2016 serà necessàriament inferior al de l’any passat. Una part important del Pla de Xoc, queda per tant sense possibilitats de tenir un finançament adequat. La única possibilitat de dur-lo a terme passaria per fer encara més gran el dèficit del departament de Salut, fet que es contradiu amb el marc pressupostari establert pel govern espanyol que per aquest 2016, ha situat el sostre de dèficit a Catalunya en el 0,7%, és a dir que en teoria el dèficit autoritzat a Salut per aquest any, hauria d’estar per sota del dèficit assolit l’any passat.

Però hi ha encara altres factors que fan poc creïbles els pressupostos 2016 del departament de Salut. I entre aquests factors cal assenyalar els nombrosos compromisos adquirits pel conseller Comin  en les seves visites a diferents institucions sanitàries de Catalunya: ha compromès inversions i despeses vàries a Vall d’Hebron,  Bellvitge,  Viladecans, Trueta, Altahia, Vallès occidenatal etc. I les xifres compromeses fins ara no són menors doncs superen amb escreix els 100 milions d’€; d’on sortiran tots aquests diners? Hi ha encara altres elements de preocupació en el pressupost del 2016, que fan referència a les situacions imprevistes. Cada any apareix algun imprevist que fa que el pressupost tingui desviacions, i l’exemple més clar d’això el tenim amb la farmàcia que sempre es pressuposta per sota de la despesa real esperable. Aquest any 2016 es pressuposten per farmàcia (receptes) 30 milions més que el pressupost de l’any passat, sent aquesta xifra del tot insuficient per assumir els cost de la farmàcia que l’any passat es va tancar al voltant del 1.400 milions d’€. I això sense parlar dels nou fàrmacs hospitalaris de dispensació ambulatòria, que l’any passat en alguns productes varen tenir un impacte que no va abastar tot l’any sencer.

Tot plegat produeix la sensació que aquest pressupost, del tot insuficient, consolida l’efecte de les retallades, potser no d’una manera evident però si que d’una manera real quan s’aprofundeix una mica en les seves xifres. Amb aquest avantprojecte de pressupostos la única manera de fer més coses que l’any passat passa necessàriament per fer més dèficit que l’any passat, i això vol dir no complir el límit de dèficit establert pel govern espanyol. 

Els efectes d’aquest incompliment no acaben aquí sinó que tenen una traducció immediata en el FLA, que no finançarà de cap manera l’excés de dèficit, i això té també conseqüències immediates doncs genera tensions de tresoreria que portaran a no poder pagar als proveïdors (centres del SISCAT i oficines de farmàcia entre d’altres) en les dates previstes. Exactament igual que aquests anys passats.


Queda clar que tenir un conseller “polític”? no equival en cap cas a tenir un bon conseller. Tanmateix, tal com van les coses pel Parlament, el més probable és que per aquest any 2016 la Generalitat hagi de prorrogar el pressupost de l’any passat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada