dimecres, 23 de març de 2016

S’inicia la tramitació de la Llei d’accés universal a l’assistència sanitàriaRaons de salut pública estan en la base d’aquesta iniciativa del govern català, en la que tampoc hi són aliens motius humanitaris. 


La Llei permetrà accedir a les prestacions de la cartera bàsica de serveis sense el requisit d’haver d’estar empadronat des dels 3 mesos anteriors al moment de la prestació de l’assistènciaEn la seva reunió d’aquest dimarts passat, el govern català ha pres l’acord de tramitar la llei d’accés universal a l’assistència sanitària, per la qual tots els residents (i per tant empadronats) a Catalunya podran tenir accés a les prestacions de la cartera bàsica de serveis de la sanitat pública amb independència de la seva situació administrativa. El text de la llei establirà que no caldrà acreditar haver estat empadronat a Catalunya durant els tres mesos anteriors a la prestació de l’assistència per poder accedir al segon nivell assistencial que inclou atenció primària i atenció especialitzada (hospitalització) entre d’altres prestacions. Recordem que la instrucció 08/2015 del CatSalut el mes de juliol passat establia que els estrangers residents a Catalunya només podien accedir als serveis d’urgències, i per a altres prestacions calia justificar haver estat empadronat en algun poble català durant els tres mesos anteriors.

Tanmateix, la instrucció del CatSalut esmentada va ser recorreguda pel govern espanyol i el recurs ha estat admès a tràmit recentment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fet que obre un interrogant sobre el sentit que pugui adoptar la sentència. Per això, ara el govern es proposa regular la prestació mitjançant una Llei en lloc de fer-ho a través d’una Instrucció del CatSalut. Les raons tècniques adduïdes per prendre aquesta decisió fan referència fonamentalment als problemes de salut pública que es podrien derivar per tota la població, del fet que una part de la mateixa estigui sense cap control mèdic, posant en risc a tota la societat i incrementant la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social.

Pel que fa a les raons humanitàries, la universalització de l’assistència sanitària és un deure moral ineludible i una obligació derivada de les normes internacionals com la Declaració Universal dels Drets Humans entre d’altres. Per això, totes les persones residents a Catalunya tindran dret a l’assistència sanitària pública amb càrrec al CatSalut, restablint d’aquesta manera l’accés universal a l’assistència sanitària pública en tot el territori català, complint amb un dels preceptes de l’Estatut de Catalunya que estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat al serveis sanitaris públics.

El govern català creu que la llei que s’ha d’impulsar des del Parlament de Catalunya, en el supòsit que sigui recorreguda pel govern espanyol, no podrà ser suspesa pel Tribunal Constitucional, atès que aquest Tribunal ha aixecat la suspensió cautelar que existia sobre una llei de la Generalitat valenciana molt similar a la que es pretén elaborar des de Catalunya. El govern català ha trobat en la interlocutòria del TC arguments jurídics suficients per avalar la legitimitat de la nova llei que es vol elaborar.

Tanmateix aquesta nova llei hauria de tenir en consideració també als ciutadans autòctons que en segons quines condicions, si els seus guanys són superiors als  100.000 € anuals no tenen dret a ser considerats beneficiaris d’un assegurat. No seria just que a alguns compatriotes se’ls restringeixi l’accés a la sanitat pública i en canvi es donin totes les facilitats per a que els forasters i puguin accedir sigui quina sigui la seva condició econòmica. Si parlem d’accés universal, parlem d’un accés per a tothom, independent de la seva condició administrativa però també de la seva condició econòmica, sobretot quan la sanitat es finança via impostos.


El conseller Comin es va mostrar satisfet de poder presentar aquest projecte de llei, atès que resolt una situació injusta i socialment reprovable en una societat moderna i solidària. Pel que ha transcendit fins avui la única novetat respecte a la situació actual resideix en el fet que s’eliminen els tres mesos previs d’empadronament que es requerien per poder accedir al segon nivell assistencial de la cartera bàsica de serveis, i el fet de donar rang de Llei al que fins avui és una Instrucció del CatSalut.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada