dijous, 3 de març del 2016

Relleu a la presidència de la Societat Catalana de Mediació en SalutFrancesc José María deixa la presidència de la Societat Catalana de Mediació en Salut i és nomenat president d’honor.


La mediació és un procediment extrajudicial que permet la resolució de conflictes d’una manera àgil i econòmica per les parts en conflicte La Societat Catalana de Mediació en Salut és una associació sense afany de lucre que es dedica a la mediació i gestió de conflictes i a la formació i sensibilització sobre resolució, per mètodes  extrajudicials alternatius, dels conflictes i litigis  que poden sorgir entre els diferents agents que composen el sistema de salut, tant públic com privat.

L’assemblea de l’SCMS celebrada avui dia 3 de març a la seu del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, ha renovat totalment els càrrecs de la seva Junta Directiva que finalitzaven el seu mandat de quatre anys. És doncs un bon moment per fer  balanç d’aquests quatre anys entrevistant al fins ara president de l’associació Francesc José Maria (FJM) que ha estat nomenat president d’honor en reconeixement a la seva implicació i lideratge en la creació i el desenvolupament de l’entitat.

Perquè neix la Societat Catalana de Mediació en Salut?.                                         
FJM: Bàsicament neix  per cobrir unes necessitats detectades pels experts que van elaborar el Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Aquests experts van constatar la poquíssima implantació de la mediació en l’àmbit de la salut i una gran necessitat de realitzar accions de formació i sensibilització, i que per això calia crear estructures que acompanyessin la implantació de la mediació i la gestió extrajudicial de conflictes als centres.

Quin és el balanç que fa dels quatre anys del seu mandat al front de l’SCMS?.
FJM: El balanç no pot ser més que positiu; fa quatre anys (desprès de dos  anys de treball en els que ens vam dedicar a dissenyar el projecte i a aconseguir els primers adeptes) set organitzacions representatives dels professionals sanitaris, els usuaris de la sanitat i les entitats prestadores de serveis de salut vàrem constituir l’associació i ara ja en som 26 les entitats sòcies, havent crescut en totes direccions. Durant aquests quatre anys hem consolidat un excel·lent equip de professionals de la mediació i formadors, i ens hem donat a conèixer en el món sanitari, en el món acadèmic i entre les administracions públiques. I també hem aconseguit el reconeixement de l’AQuAS com experiència innovadora. Puc afirmar que avui no es pot parlar a Catalunya de la gestió de conflictes en el sector de la salut sense tenir en compte a la nostra associació.

Hi ha un tema que sorprèn: hi ha bastants col·legis professionals associats però no hi ha cap col·legi de metges, per quina raó no hi són?.                         
FJM: El COMB va participar inicialment en el grup promotor que va estar dissenyant el projecte i preparant els  estatuts de la nostra associació però quan vam donar el pas al front per constituir-la, ells en van fer un al costat. Durant aquests quatre anys hem estat en converses per, si més no, arribar a acords de col·laboració com ho hem fet amb l’Acadèmica de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i altres entitats. Crec que hi ha un conjunt de causes que podrien explicar la no participació dels col·legis de metges en el nostre projecte que van des de la consideració que podem estar envaint un cap que consideren propi de la seva Comissió Deontològica com és el de la resolució dels conflictes sorgits entre els professionals de la medicina, així como una certa desconfiança cap a un projecte  que no ha estat liderat pel col·lectiu mèdic des del primer moment.

Quines han estat les activitats de l’SCMS en aquests quatre anys d’existència?.-                                                                                                             FJM: Una molt important ha estat la de donar visibilitat  a l’associació en el sector de la salut que hem realitzat amb bastant èxit, mitjançant els contactes amb organitzacions com el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya amb qui vam organitzar una jornada que va tenir molt èxit, la signatura de convenis de col·laboració amb SEAUS i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, entitats amb les que també hem organitzat jornades de sensibilització i difusió que han tingut una molt bona acceptació i un alt nivell de participació,  la última de les quals conjuntament amb la Fundació Avedis Donabedian sobre Mediació i Seguretat del Pacient; l’organització de cursos de formació; la participació en congressos i en  diferents màsters i postgraus universitaris, i sobre tot mitjançant la prestació de serveis de mediació i gestió de conflictes.

Quins són els reptes que té la mediació actualment en el nostre sistema de salut?.-                                                                                                                            FJM: Crec que el repte més important és la difusió de la gestió alternativa de conflictes entre els ciutadans on queda un gran recorregut per fer, la mediació és desconeguda i encara ho és més  l’instrument. De fet durant aquests quatre anys  la pràctica totalitat de la nostra actuació mediadora l’hem desenvolupat per solucionar conflictes relacionals entre professionals sanitaris en el si de les organitzacions. I el segon gran repte és el convenciment a les companyies asseguradores  que cobreixen la responsabilitat civil dels professionals de la salut de que han d’incorporar la mediació en els seus protocols d’actuació davant els sinistres derivats dels errors mèdics o de les males pràctiques.

Podria resumir molt breument que persegueix la Societat Catalana de Mediació en Salut?.-                                                                                                   
FJM: És difícil fer-ho en una sola frase, però podríem dir que la nostra missió és la de restablir les relacions i restituir la confiança perduda entre les parts en conflicte tot facilitant la comunicació per a que puguin gestionar elles mateixes una solució en la que no hi hagi guanyadors ni perdedors.

Finalment, si l’SCMS és un projecte d’èxit perquè deixa ara la seva presidència?                                                                                                                          FJM: En primer lloc perquè ja  són sis els anys que porto al capdavant del projecte com representant del Consorci de Salut i Social de Catalunya, dos de coordinador del grup promotor i quatre de president de l’associació, i no em sembla bé perpetuar-me en el càrrec. En segon lloc perquè tots aquests anys han requerit d’esforç i molt temps de dedicació altruista que dono per molt ben emprats però considero que ja ha arribat el moment del meu relleu i de que sorgeixin nous lideratges. I en tercer lloc perquè la meva activitat professional com assessor jurídic d’algunes entitats proveïdores podria fer que algun dels usuaris dels serveis de mediació que presta l’associació  es pogués  plantejar que, per aquesta raó, no existeix garantia de neutralitat i imparcialitat en l’actuació dels mediadors i és millor no donar peu a aquest plantejament, ni que sigui teòric, de conflicte d’interessos, per allò de que la dona del César…


Gràcies Sr. Francesc José Maria pel temps que ens ha dedicat i per les seves explicacions, i tant de bo que els objectius que l’Associació té plantejats siguin realitat, i tot plegat contribueixi a fer més àgil la resolució del conflictes en el nostre país, obrint aquesta via extrajudicial que només per això ja és garantia d’un procés ràpid en el temps, i per tant un estalvi econòmic per les parts en conflicte.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada