divendres, 30 d’octubre del 2015

El sindicat de Metges de Catalunya demana la nul·litat del 1er. Conveni Col·lectiu de la sanitat concertada.


Si la demanda de Metges de Catalunya prospera, es poden veure afectats pels efectes que se’n derivin 50.000 treballadors de la sanitat pública concertada.


Això significaria tornar a les condicions vigents el dia 8 de juliol de 2013 perdent doncs, entre altres millores, el 5% d’increment salarial pactat per aquest 2015     


En una mesura sense precedents el sindicat mèdic vol deixar sense efecte el 1er Conveni Col·lectiu del sector concertat que va entrar en vigor l’1 de maig passat. Els motius adduïts per justificar la presentació de la demanda són un conjunt “d’anomalies” que ells interpreten com a tals, i que caldrà veure com interpretaran els jutges. Les fonts consultades veuen poques possibilitats per que aquesta demanda prosperi, però en qüestions de la Justícia ja hem vist en més d’una ocasió com cassos que a priori “estaven guanyats” s’han acabat perdent. Per tant, com que la meva intenció no és en cap cas avaluar les possibilitats d’èxit de la denúncia presentada pel sindicat Metges de Catalunya (MC), veiem quines són les raons esgrimides pel sindicat a l’hora d’interposar la demanda.

En la demanda presentada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el sindicat impugna el 1er. Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la salut. El sindicat interposa un plet contra la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), i contra els sindicats CCOO, UGT i SATSE, demanant al tribunal que declari la nul·litat del Conveni, a l’haver quedat MC exclosos de la seva negociació i posterior redacció.

El sindicat considera que el redactat definitiu del conveni, a l’haver exclòs als representants dels metges incorpora mesures i greuges contra aquest col·lectiu. Com a conseqüència d’això els metges han de treballar 20 hores més que l resta de personal a l’any. També denuncien que el preu hora de les guàrdies mèdiques és inferior al preu d’hora ordinària contràriament al contingut d’algunes sentències que ells ja han guanyat sobre aquesta qüestió.També denuncien  que en la pràctica el col·lectiu mèdic no ha experimentat cap increment salarial real, atès el sistema d’aplicació del increment retributiu previst en el conveni esmentat. El Conveni Col·lectiu impugnat pel sindicat afecta a 49 hospitals d’aguts, 80 centres d’atenció primària, 96 centres sociosanitaris, i 25 centres de salut mental. Tot plegat al voltant de 50.000 treballadors.

Què pot succeir, si Metges de Catalunya guanya aquest impugnació del Conveni?

La conseqüència immediata seria que les condicions de treball dels treballadors dels centres concertats es retrotreuen al les que gaudien el dia 8 de juliol de 2013, data en que va decaure la ultra activitat del conveni anterior, excepte per el sector sociosanitari atès que el seu conveni específic va acabar el 31 de desembre de 2014 i aquesta seria doncs la data on s’hauria de retrotreure les condicions de treball del sector siciosanitari.

Tenint en compte que la Sala de lo Social del TSJC té una càrrega de treball no massa important, el judici es podria celebrar durant el proper més de gener. Vol dir que l’amenaça plana sobre 50.000 treballadors...  
Més enllà de les motivacions de Metges de Catalunya per actuar d’aquesta manera posant en risc a tants treballadors de la sanitat concertada, i reafirmant-me en no voler avaluar les possibilitats d’èxit d’aquesta demanda, si que voldria fer un parell de consideracions.

La primera és ja coneguda: el sindicat Metges de Catalunya no ha signat mai cap acord des de fa ja molts anys. I la segona que es deriva de l’anterior en el sentit que si el sindicat no ha participat en la redacció del és per que en les negociacions del mateix el sindicat no va voler signar els acords als que s’havia arribat amb els altres sindicats presents a la mesa negociadora, de manera que va ser el propi sindicat qui es va auto excloure de tot el procés  que va venir després. 


www.rbaestudisiprojectes.cat                   
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada