dissabte, 24 de gener de 2015

Quins són els criteris per seleccionar un gerent per un hospital?


Un gran hospital requereix un gerent amb garanties i resultats provats; no és un lloc per experimentar amb "nois que prometen molt"


Avui en día les habilitats en comunicació i la visisó estratégica són, entre d'altres, condicions "sine qua non" per accedir a la gerència d'un gran dispositiu sanitari



Gerent autoritari
Des de finals del 2103 i en aquest 2014 s’ha produït alguns canvis en gerències significatives del Institut Català de la Salut i en d’altres centres de pes dintre de la xarxa d’hospitals públics de Catalunya. No voldria que el contingut d’aquest escrit sigui interpretat com a crítica contra alguna de les persones que han protagonitzat aquests canvis, però si que el fet que aquests canvis s’hagin efectuat, i de la manera com s’han efectuat, m’ha fet reflexionar sobre l’adequació dels criteris que s’utilitzen a l’hora de seleccionar un gerent. 

La pròpia Generalitat deu està preocupada per aquest tema quan ha endegat l’elaboració d’un avantprojecte de Llei que té com a objectiu la professionalització dels càrrecs directius i l’establiment de criteris d’idoneïtat i competència professional per al seu accés i avaluació de resultats. Un sistema de direcció pública professional exigeix demostrar unes determinades competències per accedir-hi, i mantenir-les i millorar-les durant el seu exercici

Crec que tots estarem d’acord en acceptar que una de les condicions que ha de garantir una persona que accedeix a un lloc d’alta responsabilitat directiva en una organització és la capacitat de lideratge. No es pot discutir que com més efectiu és el lideratge més forta és una organització. El lideratge adopta diferents estils: l’autoritari, el democràtic i el més permissiu. Cada època requereix un estil de lideratge diferent, funció de les tendències socials, però el tipus de lideratge que cal en una organització depèn també molt del nivell de coneixements del grup sobre el que s’exerceix el lideratge: no és el mateix liderar un empresa dedicada a supermercats, que liderar una empresa del camp de la investigació, farcida de titulats universitaris.

Gerent democràtic
Des del meu punt de vista, avui en dia, referint-nos als hospitals, el lideratge ha de ser sens dubte democràtic i no autoritari. Tampoc permissiu. Avui en dia un líder ha de tenir una visió estratègica molt important, atès que li correspon poder avaluar l’entorn de l’organització, avaluar els avenços tecnològics, avaluar als seus diferents clients, principalment les orientacions sorgides des del CatSalut, i posicionar a la seva organització en funció de les informacions que rep i percep, situant al seu hospital en el camí a seguir adequat. El líder d’un hospital també ha de ser capaç de “crear equip”. Crear equip i sobretot generar confiança en els membres de l’equip. Avui en dia els esforços individuals serveixen de poc en una organització sinó són compartits per tot un equip que participa i fa seus els objectius del líder. Tot líder necessita d’un bon equip, i tot equip necessita d’un bon líder.

Les característiques que ha de oferir avui un líder en un hospital van encara més enllà. Ha de manifestar un interès molt evident cap a les persones del seu equip en el sentit més ampli, abastant a tots els treballadors de la seva organització. Aquest interès no pot ser menor al que el líder mostri pel seguiment  de l’activitat del centre: Interès per la feina si, però interès per les persones que la fan també. Hi ha encara un element molt important avui en dia que ha formar part de les característiques d’un líder: m’estic referint a la seva capacitat de comunicació, clau per aconseguir alguns dels aspectes comentats més amunt, com per exemple generar confiança al seu voltant. El líder ha de ser capaç de comunicar el seu projecte, i al mateix temps generar adeptes al mateix, i això només s’aconsegueix amb una gran capacitat de comunicació, que també li ha de servir per resoldre els conflictes que sovint apareixen en el sí d’aquestes organitzacions.

Un equip
El líder fonamenta les seves capacitats en base a unes condicions innates, lligades a la seva educació en el sí de la família i en els primers anys d’escola, però també en condicions adquirides com són els seus coneixements i experiència, aspectes aquests bàsics per poder exercir amb èxit el seu lideratge.

Com a resum de tot l’anterior, si jo hagués d’escollir un líder per un hospital com per exemple Vall d’Hebron, els criteris que utilitzaria per la seva selecció serien:
  • Capacitat  i estil de lideratge
  • Experiència i resultats obtinguts en càrrecs anteriors
  • Coneixements i formació en gestió (si a més es metge, millor)
  • Especial consideració pels equips humans
  • Capacitat de comunicació
  • Visió estratègica
  • Empatia per crear un equip al seu voltant 

No es tracta d’establir un ordre dins d’aquests criteris, sinó que s’han d’acomplir tots ells per tenir garanties d’encert en el nomenament. Tots són igualment importants i del tot necessaris. La pregunta és, quans d’aquests criteris s’han utilitzat a l’hora de valorar el nomenament d’un gerent aquests darrers anys? I la meva resposta és pocs per no dir cap. En els nomenaments d’aquests últims anys ha primat entre d’altres (pot haver-hi alguna excepció): l’amiguisme, l’afiliació política, el ser un “home de la casa”, la “recomanació” d’algun dirigent polític d’alt nivell, la capacitat dels "trepes" per situar-se, etc. I després ens queixem dels resultats…    


1 comentari:

  1. Comparteixo amb tu els criteris per escollir un bon gerent, tot i que no sempre s'apliquen. Malauradament la condició de metge i bon gestor no sempre van juntes, i davant d'això s'ha primat la condició de metge en detriment de l'altre. però no estic gens d'acord en que els nomenaments d'aquests darrers anys s'hagin fet per "filiciació política". Si de cas s'haurà primat molt més "l'amiguisme" o la "confiança" . Això dona molt camí per córrer als "trepes" que tu dius. I desgraciadament sé del que parlo.

    ResponElimina