dijous, 25 de setembre del 2014

Tindrem una tardor complicada


Els Sindicats s’organitzen davant de les negociacions per un nou conveni


La incertesa dels pressupostos té a tothom lligat de mansLa setmana que ve es denunciarà l’únic conveni que en aquests moments està vigent en el sector de la sanitat concertada, que és el convenisociosanitari.  Recordem que aquest conveni és fruit de la decisió  d’un mediador atès que sindicats i patronals no es posaven d’acord.  El conveni es va poder assolir gràcies a una argúcia d’últim moment, atès que els centres del SISCAT havien rebutjat majoritàriament la proposta de conveni feta pel mediador en les diferents votacions realitzades. En aquestes votacions es va evidenciar que només en els centres sociosanitaris hi havia una majoria que estava d’acord en la proposta de conveni, i basant-se en aquest fet, les parts negociadores van decidir tirar endavant el conveni però només pels centres sociosanitaris.

Aconseguirà el conseller Mas Colell, els més de 3.000
milions d'€ que necessita per evitar noves retallades? 
Com a conseqüència d’aquella situació, alguns centres del sector hospitals d’aguts i primària i salut mental van negociar adhesions a aquest conveni per tal de tenir un marc de referència, i en d’altres es van negociar entre empresa i treballadors condicions que no diferien excessivament de les que integraven el conveni sociosanitari. A banda naturalment d’aquelles institucions amb conveni propri. 
  
El fet és que a 31 de desembre d’enguany venç el conveni sociosanitari vigent, que d’acord a la reforma laboral podrà tenir coma màxim un any d’ultra activitat, i per tant les parts els veuen obligades a començar a negociar un nou conveni a partir del moment que es produeixi la denúncia de l’actual, cosa que probablement succeirà a partir del proper 1 d’octubre. Però sobre aquesta negociació hi planen alguns temes delicats.

El primer d’aquests temes seria saber si els negociadors volen negociar només el conveni sociosanitari que és el que venç  el 31 de desembre de 2015, o pel contrari volen negociar un conveni del SISCAT, que inclogui a més del sociosanitari, els hospitals d’aguts, l’assistència primària i la salut mental.  Pel que he pogut observar, sindicats i patronals prefereixen un conveni global per tot el SISCAT però alguns centres sociosanitaris s’estan plantejant la possibilitat de continuar amb un conveni propi del sector. Aquesta alternativa té poques possibilitats de concretar-se per que aquests darrers anys, el departament de Salut, havia estat abonant unes quantitats específiques als centres per garantir l’equiparació salarial. Però la reflexió s’està fent tot i aquest condicionant.

Un altre element clau en la negociació, tant si és per un conveni únic o no, és la previsió pressupostària. Es disposarà de més diners en el sector per poder millorar les retribucions afectades des del 2010 per retallades que es poden situar al voltant del 15% pel que fa al salari, i al voltant del 25% si es compta referit a la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors?. El departament de Salut haurà de donar alguna indicació en aquests sentit. Tanmateix la postura dels sindicats és molt clara: “si no em doneu res de nou, com voleu que signi el conveni? per continuar en les mateixes condicions laborals, ja estem bé com estem”. En altres paraules, per signar un conveni els sindicats necessiten oferir alguna cosa concreta als seus afiliats. Si signen sense poder “vendre” res a la seva gent, es corre el risc que sindicats més minoritaris, però també molt més radicals acabin guanyant les pròximes eleccions sindicals i les conseqüències siguin desestabilitzadores pel sector. Estem doncs davant d’un tema clau de difícil sortida.

Però una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, encara ve a complicar més les coses. Per aquesta sentència resulta que quan un conveni laboral decau després de l’ultra activitat, les condicions laborals dels treballadors que s’han quedat sense conveni queden “contractualitzades” és a dir passen a formar part del contracte del treballador. Aquesta sentència ha estat recorreguda al Tribunal Suprem, i encara no és coneix la decisió d’aquesta instància judicial. A partir d’aquí, és evident  que si no hi ha nous oferiments als sindicats, a aquests ja els va bé que les condicions dels treballadors quedin contractualitzades, per que resulta evident que cap sindicat acceptarà rebaixar les condicions previstes pel conveni actual.

Tot ben complicat. Caldrà veure els moviments dels diferents actors d’aquest entramat, saber si el departament disposarà o no de més pressupost per dedicar a nòmines dels treballadors de la sanitat pública, i conèixer la disposició al diàleg de les diferents parts i les seves respectives exigències.


Pel moment el sindicat Metges de Catalunya, ja ha convocat pel proper dia 1 d’octubre assemblees informatives a tots els centres del SISCAT amb l’objectiu d’anar escalfant motors…


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada