divendres, 5 de setembre del 2014

Atenció sociosanitària: venen canvis significatius


La nova “atenció intermèdia” adquireix una especial rellevància


Continua el gran interrogant: amb el pressupost actual n’hi haurà suficient? Ningú ha vist la memòria econòmica del projecte  El Pla de Salut de Catalunya comporta canvis importants en l’atenció sanitària, orientant el sistema a malalts amb patologies cròniques, amb l’objectiu de millorar l’atenció a les seves necessitats. El sector està doncs evolucionant cap a l’atenció intermèdia, entesa com un conjunt d’atencions que pretenen aconseguir una recuperació més ràpida del malalt, evitant ingressos innecessaris entra d’altres aspectes.  En conseqüència caldrà crear a banda del sector sociosanitari, un gran sector d’atenció a la llarga durada, en el que caldrà integrar entre d’altres aspectes les prestacions sanitàries que es requereixin  per garantir la cobertura de les necessitats de salut. Per la seva banda es planteja un creixement de l’atenció intermèdia com a substitució parcial de l’atenció hospitalària en persones grans amb comorbiditat i amb complexitat assistencial. Per tant caldrà adequar la xarxa sociosanitària a aquesta nova realitat, amb nous criteris de planificació de serveis.     

De fet es tracta de portar a la pràctica allò que fa tants anys es ve parlant, en el sentit que Benestar i Família es faci càrrec d’aquesta “llarga durada” amb el suport sanitari que es requereixi, i el Departament de Salut es centri en aquesta atenció intermèdia que en aquests moments s’està reestructurant a través de les previsions del Pla de Salut.

Aquest nou plantejament que sembla del tot lògic topa amb un inconvenient important que està en la base dels motius que expliquen que durant més de 15 anys se’n hagi parlat i parlat, sense que fins ara s’hagi pogut implementar aquest projecte. Es tracte de la dotació pressupostària per fer-ho. Si la llarga estada actual passa a Benestar i Família, caldrà que aquest departament disposi d’un pressupost addicional per poder-ho assumir. D’on sortirà aquest pressupost?. Tots sabem que la Generalitat avui no té recursos suficients per poder-ho assumir, i tardarà forces anys a poder-los tenir; per tant nomes queda una alternativa, que no es altre que el departament de Salut transfereixi a Benestar i Família les quantitats necessàries del seu pressupost, per tal que Benestar pugui finançar la despesa corresponent. I en aquest cas la pregunta sorgeix d’una manera immediata: està Salut avui en dia, en condicions de reduir el seu pressupost? Jo diria que no ho té gens fàcil, per que tal com ara està estructurat tot plegat comporta economies d’escala que es perdran en el moment en que s’hagi de fer el transvasament pressupostari d’un departament a l’altre.

Hi ha encara més dificultats, degudes al fet que les entitats proveïdores s’hauran de reestructurar per adaptar-se a aquesta nova situació i en aquesta reestructuració destaquen alguns aspectes complicats com per exemple: les diferències importants entre els convenis del sector salut i del sector social, els usuaris que estiguin sota la dependència de Benestar i Família han d’assumir un cert copagament per les prestacions que reben, cosa que no succeix quan estan sota la dependència de Salut, el cost de farmàcia és més elevat en residències socials que en els sociosanitaris, pel fet que aquests tenen les seves pròpies unitats de farmàcia hospitalària, etc. Qüestions totes elles importants que caldrà resoldre abans d’implementar definitivament el model.

Segurament per pal·liar totes aquestes dificultats i per garantir la coordinació entre els dos departaments implicats és va decidir en el seu dia crear el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària dels serveis sanitaris i socials (PIAISS) sota la dependència del departament de Presidència de la Generalitat i dirigit pel Dr. Albert Ledesma. Segons ell, el PIAISS pretén promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària, pensat per garantir la continuïtat assistencial i integrada, centrat en les persones i eficaç a l’hora de donar resposta a les seves necessitats. Amb aquest objectiu, el PIAISS afavoreix la coordinació entre el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família, que treballen de manera conjunta contemplant les necessitats socials i sanitàries dels malalts complexos o en risc de complexitat”.

Una de les avantatges d’aquest nou plantejament en paraules del propi Dr. Ledesma és que el Pla farà créixer progressivament l’atenció en domicilis i residències, una qüestió imprescindible perquè és impossible mantenir les actuals taxes d’hospitalització”

Pel Dr. Ledesma la necessitat d’una visió comuna de les dues conselleries, i la participació del món local, que ens permetrà continuar avançant. L’aplicació d’aquest nou pla és complicada i implicarà, probablement, canvis normatius i estructurals, però és l’única via per assolir la sostenibilitat”. 


Està previst que, al llarg dels propers mesos, el pla s’apliqui a tota Lleida i, actualment, ja s’està treballant a Barcelona, a bona part de Girona i a 7 municipis del Baix Llobregat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada