divendres, 27 de desembre del 2013

El Benchmarking dels equips d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona (RSB)


Escrit per
Dr. Toni Iruela (@airuelal)
EBA Vallcarca SLP.Les 5 EBA de Barcelona són EAP “Bench”


La Regió Sanitària Barcelona de CatSalut disposa des de l’any 2002 del benchmarking dels seus equips d’atenció primària. Recentment s’han publicat els resultats del Benchmarking de l’any 2012. En aquest post faré una breu descripció metodològica d’aquest “Bench”, els principals resultats obtinguts i algunes reflexions al respecte.

Haig de reconèixer que conec el Bench des de l’any 2009 quan vaig accedir al càrrec de gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central. El meu exercici com a metge de família a Osona (Regió Sanitària Catalunya Central) feia que no disposés i desconegués aquesta informació. Em sembla que val la pena que es conegui sobretot pels lectors d’altres Regions Sanitàries de Catalunya.

Alguns comentaris metodològics

El document de la RSB presenta una anàlisi descriptiva dels indicadors consensuats amb els membres del Grup Assessor agrupats en les següents dimensions:
  • Accessibilitat i Satisfacció
  • Efectivitat i Integralitat
  • Capacitat resolutiva
  • Cost i eficiència

Cada una de les dimensions incorpora una combinació d’indicadors tenint en compte la factibilitat en l’obtenció de la informació necessària per elaborar-los. A continuació per cada una de les dimensions relacionem els indicadors seleccionats.

L'EAP Barcelona 7B Sardenya és la millor
situada en el benchmarking de la RSB

Accessibilitat i satisfacció (7 indicadors)
Població atesa i assignada ajustada per edat (AC1)
Consultes telefòniques ateses de medicina de família (AC2)
Consultes telefòniques ateses de pediatria (AC3)
Consultes telefòniques ateses d’infermeria (AC4)
Satisfacció de l’usuari respecte a l’atenció global rebuda al seu centre (AC5)
Satisfacció de l’usuari respecte a la demanda de cita prèvia al seu centre (AC6)
Satisfacció de l’usuari respecte al tracte del personal del taulell del seu centre (AC7)

Efectivitat i integralitat (8 indicadors)
Indicador compost de l’atenció a l’HTA (EF1)
Control òptim de la hipertensió arterial en referència als casos d’HTA esperats
Valoració del risc cardiovascular en població amb HTA de 35 a 74 anys
Indicador compost de l’atenció a la diabetis mellitus (EF2)
Bon control metabòlic de la diabetis mellitus en referència als casos de diabètics esperats
Valoració del risc cardiovascular en població amb DM de 35 a 74 anys
Vacuna antigripal a pacients >=60 anys (EF3)
Avaluació del sobrepès i l’obesitat en població de 6 a 14 anys (EF4)
Valoració integral en pacients >74 anys inclosos en ATDOM (EF5)
Pacients >75 anys amb medicació potencialment inadequada en gent gran
(EF6)
Realització d’espirometries a població > 15 a dx de MPOC (EF7)
Polimedicació en pacients > 74 anys  (EF8)


Capacitat resolutiva (6 indicadors)
Índex estandarditzat d’hospitalitzacions evitables per MPOC (CR1)
Índex estandarditzat d’hospitalitzacions evitables per ICC (CR2)
Índex estandarditzat d’hospitalitzacions evitables per complicacions de la diabetis mellitus (CR3)
Urgències hospitalàries (pacients diferents) per EAP de referència població >14 anys
(CR4)
Urgències hospitalàries (pacients diferents) per EAP de referència població de 0 a 14
anys (CR5)
Derivacions a l’atenció especialitzada hospitalària i extra hospitalària en l’especialitat de
Dermatologia i oftalmologia (CR6)


Cost i eficiència (6 indicadors)
Despesa farmacèutica per població atesa ajustada per edat (CE1)
Cost per pacient tractat amb antidepressius (CE2)
Prescripció d’envasos de nous medicaments amb valor afegit limitat (CE3)
Cost per pacient tractat amb hipolipemiants (CE4)
Cost per pacient tractat amb IECA i ARAII (CE5)
Cost per pacient tractat amb antidiabètics orals (CE6)

La unitat d’anàlisi i de comparació és l’equip d’atenció primària.
Per a cada un dels indicadors, la puntuació va d’1 a 5 punts segons es segmenti el resultat entre el percentil 1-20 o al 81-100.
L’equip obté una puntuació per a cada una de les dimensions d’avaluació que es calcula en base a la mitjana de la puntuació de l’equip en el conjunt d’indicadors que configuren la dimensió.
Per al càlcul de la puntuació sintètica s’assignen les següents percentatges a les dimensions avaluades:

  • Accessibilitat i Satisfacció: 20 %
  • Efectivitat i Integralitat: 40%
  • Capacitat resolutiva: 10%
  • Cost i eficiència: 30%
Els principals resultats

S’estudien 207 EAP de la RSB del CatSalut.
S’agrupen i presenten els resultats per les 4 dimensions descrites amb anterioritat i finalment se seleccionen els EAP amb millors resultats com els que se situen per sobre del percentil 80 en la puntuació sintètica, configurant un llistat amb els 35 EAP bench, equips que obtenen les millors puntuacions i que per tant són susceptibles de comparació per incorporar les millors pràctiques.

Els 35 Equips d'atenció primària BENCH

35. Vilanova i la Geltrú 3
34. Barcelona 7C
33. La Garriga
32. Barcelona 1C
31. Sabadell 3B
30. Gavà 2
29. Ripollet 2
28. Sabadell 4A
L'EBA Vallcarca ha aconseguit
situar-se entre les 12
millors del "bench"
27. Alt Mogent
26. Hospitalet de Llobregat 8
25. Barcelona 4C
24. Cornellà de Llobregat 3
23. Barcelona 3A
22. Hospitalet de Llobregat 6
21. Martorell Rural
20. Martorell Urbà
19. Barcelona 10J
18. La Roca del Vallès
17. Castelldefels 2
16. Granollers 4
15. Viladecans 2
14. Barcelona 7D
13. Ocata-Teià
12. Barcelona 10H
11. Barcelona 5E + 6D
10. Vilassar de Tenes
8. Esplugues de Llobregat 1
7. Barcelona 6A + 6B
6. Barcelona 2G + 2J
5. Vilassar de Mar
4. Begues
3.Barcelona 5C + 5D
2. Montornès-Montmeló
1. Barcelona 7B

Espero que el lectors em permetin destacar la satisfacció que les 5 EBA de Barcelona formen part d’aquest llistat d’equips bench.

Alguns comentaris o reflexions

En primer lloc, felicitar a la RSB per aquest exercici de rigor metodològic, transparència i constància en la seva presentació i millora. Seria molt interessant conèixer la seva valoració de quina ha estat la evolució dels indicadors i dels EAP. S’ha produït efecte bench? Han anat millorant els EAP al llarg d’aquest anys? Només una petita crítica, crec que seria desitjable que els resultats es presentessin igual que els dels resultats de la Central de Resultats, amb possibilitat de treballar els fitxers Excel, treure gràfiques, etc…

Per què no uns premis TOP 20 per la primària?
Seria possible obtenir i presentar aquests resultats per tots els EAP de Catalunya? Crec que caldria valorar-ho, això permetria al CatSalut tenir el seu propi TOP, a imatge dels coneguts premis d’atenció hospitalària promoguts per IASIST.

També em plantejo si no es podria fer un exercici conjunt amb l’Observatori de la Central de Resultats i mirar de treballar conjuntament per tal d’incorporar els indicadors més rellevants de l’atenció primària tal com comentava en el post corresponent a l’informe de la central de resultats d’atenció primària.

I per finalitzar desitjar unes molt Bones Festes i un gran any 2014 per tots els nostres lectors (pels no lectors també). Desitjo que al 2014 no es compleixin tots els nostres somnis i ens permeti seguir lluitant a cadascun de nosaltres per la seva particular Ítaca.


www.rbaestudisiprojectes.cat


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada