dimecres, 11 de desembre del 2013

El paper estratègic del CatSalutLa asseguradora sanitària pública dels catalans


El Pla de Salut, el Pla de Serveis i el Pla d’Equipaments, tots ells en estreta relació, haurien de ser la base de l’actuació del CatSalutVa ser Josep Prat qui en la seva etapa de Director del CatSalut va parlar per primera vegada del Servei Català de la Salut, com la gran asseguradora pública en temes de salut, dels catalans. Va ser en unes jornades que en aquella època s’organitzaven cada any a Lloret de Mar, en concret a l’Hotel Monterrey. Deuria ser l’any 1999, recent nomenat director del CatSalut, quan en la seva intervenció a les jornades esmentades va sorprendre a l’auditori presentant per primera vegada al CatSalut com una asseguradora pública en temes de Salut.

La tarjeta sanitària permet als ciutadans accedir als
serveis de salut de l'asseguradora pública CatSalut 
I el cert és que aquella presentació no va resultar una volada de coloms sinó que mica en mica, un CatSalut que havia nascut sense una orientació clara d’on volia anar, va anar agafant sentit consolidant-se al voltant d’aquesta idea d’asseguradora pública de Salut que avui podem trobar consagrada en la Missió i Visió de l’organisme:

Missió

La missió del CatSalut és garantir l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l'oferta a les necessitats de la població.
Visió
Ser l'asseguradora pública de salut de Catalunya amb una gestió propera i proactiva en els àmbits de relació amb les persones assegurades.

Com assumeix el CatSalut aquesta funció d’asseguradora pública? Doncs ho fa d’una banda amb recursos propis de l’Administració pública com són els hospitals i centres d’assistència primària de titularitat pública com ara els de l’ICS, i a més, com que amb aquests centres no en té prou per satisfer totes les necessitats de Salut del catalans, el CatSalut es dota d’altres centres aliens, alguns de titularitat pública i altres de titularitat privada. La relació amb tots ells es regula mitjançant contractes amb cada una d’aquestes institucions, en els que se’ls marquen els seus objectius quantitatius i qualitatius, i un preu. El conjunt de tots aquests centres proveïdors de serveis de Salut dels catalans, en nom del Servei Català de la Salut, és el que s’anomena SISCAT

Vist el CatSalut des d’aquesta perspectiva, quedaria molt clar que l’ICS forma part d’aquest conjunt assistencial, i per tant és un instrument més del CatSalut a l’hora de prestar serveis de salut a la Població. L’ICS no és un ens independent del CatSalut sinó que en forma part i treballa en funció del que el CatSalut requereix. Per tant, a nivell d’organigrama, l’ICS forma part del CatSalut, i el seu desenvolupament, creixement, cartera de serveis, etc., s’ha de correspondre amb les necessitats que determina el Servei Català de la Salut. 

Aclarit des del meu punt de vista, l’abast del CatSalut des de la seva responsabilitat d’assegurança pública de salut, només queda analitzar on es situa dins d’aquest entramat el Pla de Salut de Catalunya. Avui el Pla de Salut està dins del Departament de Salut. El Pla de Salut recull les necessitats sanitàries de la població, i ho fa basant-se en la realitat territorial de Catalunya. En funció d’aquestes necessitats estableix els objectius territorials qualitatius, i aquests objectius són els que incorpora el CatSalut en els contractes dels centres del SISCAT. Quedaria clar que la ubicació del Pla de Salut en l’organigrama és correcta, atenent al fet que el responsable últim de la Salut dels catalans és el Departament de Salut, sent el CatSalut un instrument del Departament per assegurar aquella responsabilitat. I més si es considera que del Pla de Salut s’hauria de derivar un Pla de Serveis a nivell de cada territori per donar suport a les necessitats assitencials del territori, i d’aquest Pla de Servies se’n hauria de derivar un Pla d’Equipaments també territorials per poder oferir als ciutadans les prestacions determinades pel Pla de Serveis que respondria a les necessitats detectades en el Pla de Salut. I totes aquestes funcions clarament planificadores, han d’estar ubicades en l’organigrama del Departament de Salut.

El CatSalut és doncs un instrument del Departament de Salut que serveix per donar serveis de salut a la població de Catalunya en funció de les previsions i prioritats emanades del Pla de Salut. 

A partir d’aquest Pla de Salut, s’hauria d’elaborar un Pla de Serveis, i derivat d’ell un Pla d’Equipaments territorial. Quina és la realitat avui? El Pla de Salut està ben consolidat a Catalunya, el Pla de Serveis, es pot considerar que amb una nomenclatura diferent, exiteix més o menys depenent de la Regió Sanitària i el Pla d’Equipaments és una entel·lequia que avui ve determinat per la força que alguns alcaldes tenen a l’hora de reclamar equipaments per la seva ciutat o pels seus territoris. Aquest no és el camí correcte… 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada