dissabte, 15 de desembre del 2012

Boicot espanyol a les finances de la Generalitat
Llegint el títol, algú podrà argumentar el ja conegut  “victimisme” tantes vegades utilitzat en contra dels interessos de Catalunya cada vegada que els catalans fem alguna reivindicació sobre la que no hi han explicacions convincents a donar.  Més enllà del debat sobre el victimisme i la pobresa argumental que el suporta, el que vull és posar negre sobre blanc, les últimes actuacions del govern espanyol en contra dels interessos econòmics de Catalunya.

La Sra. vicepresidenta del govern espanyol va anunciar
ahir la presentación d'un recurs de constitucionalitat
 contra l'€ per recepta 

És sabut que l’Estat espanyol deu a Catalunya per diferents conceptes 8.000 milions d’€ (disposició transitòria cinquena de l’Estatut, fons de competitivitat, etc.), quantitat que és a banda dels 16.000 milions d’€ d’espoli fiscal que Catalunya pateix cada any.  Amb aquesta realitat, Catalunya es troba de cara a l’any 2013 davant de la necessitat de reduir el seu deute fins al 0,7% del PIB català, que vol dir reduir els pressupostos de l’any vinent en altres 4.000 milions d’€ més dels ja rebaixats en anys anteriors.   

Per fer  front a aquest panorama tan poc estimulant, la Generalitat va crear diverses taxes amb l’objectiu de reduir el seu dèficit per la via de més ingressos en lloc de seguir reduint la despesa, atès que reduir-la més era el suïcidi econòmic del país. Entre aquestes taxes el discutit € per recepta i algunes taxes judicials.

Jo no vull entrar ara en la discussió de si les taxes eren apropiades o no, només vull deixar constància de que uns instruments creats per la Generalitat amb l’objectiu d’aconseguir ingressos addicionals han estat recorreguts al Tribunal Constitucional pel govern espanyol, sota  l’argument de que atempta contra “la igualtat dels espanyols”  com si les diferències impositives de l’IRPF, o els ordinadors per alumne a Extremadura o les autopistes de peatge a Catalunya o el concert basc per posar quatre exemples, no consolidessin una desigualtat evident entre els espanyols. El que el govern de Madrid pretén amb aquesta mesura no és altre cosa que l’ofec financer de la Generalitat de Catalunya evitant ingressos addicionals.
El conseller en funcions Andreu  Mas Coelell denúncia el
sabotatge que es fa des de Madrid

És també per això, per ofegar les finances de la Generalitat, que quan a Madrid varen sentir que un possible pacte CiU-ERC a Catalunya podria implicar que es crees a Catalunya un nou impost sobre els dipòsits bancaris, el Sr. Montoro va reaccionar amb rapidesa i va sortir al pas d’aquesta possibilitat creant l’impost a nivell nacional, amb una taxa “0”, impossibilitant així que es podés crear a Catalunya (cal recordar que les autonomies no poden modificar figures impositives que tinguin un abast nacional).  El fet de posar una taxa zero a aquest impost demostra ben clarament que l’Estat espanyol no pretén obtenir cap recaptació amb ell, sinó que el que realment persegueix és impedir que Catalunya pugui millorar els seus ingressos i en conseqüència  tenir que retallar menys. Novament doncs estem davant d’un clar intent d’ofec financer de la Generalitat per part del ministre Montoro.

Però les trapelleries d’aquest personatge ridícul no acaben aquí. Com si no en tingués prou amb totes les argúcies que utilitza per fastiguejar a la Generalitat, ara ha descobert un nou mètode. Consisteix a fraccionar els pagaments del fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), motiu pel qual la Generalitat sempre té dificultats per fer els pagaments de finals de mes a proveïdors.

L'actitud mesquina del govern espanyol contra Catalunya
té en aquest personatge a un dels seus protagonistes
Davant d’aquest boicot evident a les finances de la Generalitat per part del Govern espanyol, jo proposo que els nostres dirigents, facin amb la reducció del dèficit, el mateix que diuen que faran amb la Llei Wert si finalment s’aprova d’acord al que preveu l’esborrany actual: No acatar-la. Doncs bé, jo demano als dirigents de Catalunya, al Govern que surti dels acords entre CiU i ERC, que mentre l’Estat espanyol no pagui els més de 8.000 milions d’€ que deu a Catalunya, no s’acati la reducció del dèficit al 0,7% del PIB per l’any 2013. 

I que s’expliqui al món i en especial a Europa, quines són les raons de l’incompliment. Cal denunciar d’una vegada als quatre vents, aquesta actitud mesquina del govern espanyol contra Catalunya i els catalans.  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada