dissabte, 31 de juliol del 2021

El Dr. Jaume Padrós enceta un nou mandat al front del CoMB


El passat dia 29 de juliol finalitzava el termini per la presentació de candidatures a la presidència del Col·legi de Metges de Barcelona. Atès que la candidatura del Dr. Padrós va ser la única que es va presentar a les eleccions, i un cop verificat que aquesta complia els requisits establerts en els estatuts del CoMB , la Junta Electoral sense necessitat de continuar el procediment electoral ni celebrar la jornada de vot o sufragi, l’ha declarat guanyadora.Cal destacar que aquest és el tercer mandat del Dr. Padrós al front del Col·legi de Metges i això afegit al fet que cap altre candidatura hagi volgut optar a la presidència, indica l’alt grau d’acceptació del Dr. Padrós i el seu equip dins del col·lectiu mèdic.


Aquest tercer mandat del Dr. Padrós a la presidència del CoMB ve marcat sens dubte per la Covid-19 i les terribles seqüeles que aquesta malaltia ha deixat no només entre la ciutadania sinó també en el col·lectiu mèdic i en el conjunt del sector sanitari. Per això un dels eixos del programa de la nova Junta del Col·legi es centra en tenir cura de l’estat psicoemocional dels col·legiats i col·legiades”. Altres eixos del programa amb que la candidatura “Padrós 2021. Professionalisme” es presentava són la defensa de la professió mèdica, la dignificació de les condicions de treball dels professionals o la qualitat del sistema sanitari. El programa conté gairebé un centenar de propostes orientades a la transformació del sistema sanitari mitjançant la millora de les condicions de laborals i professionals dels metges, la dignificació de l’exercici de la professió, del lideratge clínic i de la participació dels professionals en el òrgans de govern, entre d’altres objectius.

 

El Dr. Padrós afronta aquest tercer mandat amb una Junta renovada amb la incorporació de nou persones noves que es completa amb la continuïtat d’altres 11 membres de la candidatura anterior. La vicepresidència primera l’ocupa la Dra. Elvira Bisbe amb una àmplia experiència a la Junta del  CoMB, primer com a vocal (2010-2014) i després com a vicepresidenta (2014-fins l’actualitat). La vicepresidència segona l’ocupa el Dr. Jaume Sellarès  també amb una experiència dilatada en el si de la Junta havent ocupat diferents càrrecs com Vicesecretari, Tresorer o Vicepresident segon. Altres integrants de la Junta són els Drs./es Gustavo Tolchinsky, Sònia Miravet, Lluís Esteve, Mireia Puig, Antoni Trilla, Mònica Povedano, Anna Olivé, Ramon Vilallonga, Beatriu Bilbeny, Jordi Aligué, Rosa Calvo, Anna Carreres, Iolanda Jordan, Oriol Mirallas, Elisenda Florensa, Ferrna Fillat. 

 

Entre els 92 punts que integren el programa de la candidatura, a banda dels esmentats anteriorment, n’hi ha uns quants que fan referència al model sanitari que el Col·legi propugna per Catalunya. Són els següents:

-Un sistema sanitari de cobertura universal, accés gratuït, àmplia cartera de serveis i un elevat nivell de qualitat

-Un sistema sanitari públic, universal, equitatiu i de qualitat amb una diversitat de proveïdors, públics, privats, del tercer sector, o amb empreses d’economia social.

-Un sistema sanitari prou fort i sòlid què requereix un finançament addicional avaluat en 5.000 milions d’€ anuals,.

-Un sistema sanitari que ha de potenciar la salut pública, l’atenció primària, i la salut i iniciatives mental.

-Un sistema sanitari que disposi d’una xarxa d’atenció sociosanitària sòlida

-Un sistema sanitari integrat per hospitals moderns i adaptats a les noves necessitats i que treballin en xarxa

-Un sistema sanitari en el que els diferents àmbits assistencials treballin de manera coordinada assegurant la correcta transició dels pacients dins del sistema públic. 


A banda d’aquests objectius què fan referència al model assistencial, el programa electoral també es planteja enfortir la capacitat d’influència del CoMB en els àmbits polítics i governamentals per tal d’assegurar la viabilitat del sistema sanitari i la seva qualitat, generant propostes i iniciatives per millorar el sistema de salut. El programa incorpora també tot un seguit d’objectius de suport a la professió mèdica des de diferents vessants. 

 

Val a dir, què el Dr. Padrós compta amb un actiu molt valuós: la credibilitat guanyada després de 8 anys presidint el Col·legi. Pel bé de la professió mèdica desitgem que el mandat d’aquesta nova Junta sigui ben profitós pel sistema sanitari de Catalunya. Si és així serà també un molt bon mandat per preservar la salut dels ciutadans

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada