dijous, 5 d’abril del 2018

L’article 155: pals a les rodes per a la bona gestió del sistema sanitari públic català (i II)


Roser Fernández en el seu retorn professional a la direcció general d’UCH veu al sector sanitari molt estancat per l’aplicació de l’article 155, però també per la intervenció de les finances de la Generalitat.Davant de la situació política a Catalunya, UCH demana recuperar el govern de les institucions catalanes, respecte per la democràcia i la llibertat i dels drets polítics i cívics dels nostres governants. També demanen que les reivindicacions es duguin a terme a través d’una actitud cívica i serena.(...Continua de l’entrada anterior)

Coincidint amb la intervenció del Dr. Argimon a RAC 1, Roser Fernández flamant nova directora general de la Unió Catalana d’Hospitals, pocs dies després d’haver pres possessió del càrrec ha fet unes declaracions al diari digital "El Món", en les que també dona la seva visió sobre els efectes de l’article 155 en la sanitat Catalana. Roser Fernández aporta la seva opinió des de la visió de la patronal sanitària, per tant és un enfoc fet des d’un punt de vista empresarial. És interessant perquè les opinions de Roser Fernández venen a complementar les del Dr. Argimon. Unes, les de Josep Maria Argimon, fetes des de l’òptica del departament de Salut, i les de la Sra. Fernández fetes des d’una perspectiva empresarial del mateix problema.  

La directora general d'UCH veu el sector estancat a causa de l’article 155 i de la intervenció dels comptes de la Generalitat. Aquesta situació no permet posar en marxa noves accions ni aplicar actuacions que no estiguin previstes en els pressupostos de l’any passat. Per aquest motiu, el departament de Salut avui no té respostes ni pot acceptar compromisos perquè tot ha de passar per Madrid. En aquestes condicions no és possible poder discutir l’escenari econòmic per als propers anys. 

També ha manifestat la seva preocupació per les dificultats de poder implementar per part de les organitzacions sanitàries les estratègies sobre salut mental endegades per el departament de Salut, atès que no queda clar que es pugui disposar de tots els recursos públics compromesos per els propers anys. Roser Fernández diu que sense uns pressupostos formals que incloguin els recursos per fer front als compromisos, no es pot garantir que es pugui avançar en la línia establerta per el CatSalut. En aquesta línia, Roser Fernández ha fet referència al fet que alguns centres concertats han incorporat millores aprovades durant el 2017, entre elles la contractació de personal, i ara estan mantenint aquestes contractacions però amb els seus propis recursos, a l’espera de que es faci efectiu el compromís per part de l’administració. Davant d’aquesta situació la patronal ha recomanat als seus afiliats que siguin prudents atesa la inseguretat sobre si determinades accions es podran mantenir en la cartera publica per a l’any 2018.

L’any 2017 va ser per a la salut mental un any moltimportant atesa la priorització que el CatSalut va fer a l’hora de destinar recursos econòmics a aquesta activitat, en un programa que abastava més d’una anualitat. Finalment aquells compromisos, en la majoria, s’ha pogut materialitzar en els contractes, però el CatSalut ha tingut moltes dificultats a l’hora d’explicar a Madrid el perquè d’aquesta decisió de reforçar les actuacions sobre la salut mental. Tanmateix queda clar que des del punt de vista empresarial, la situació planteja moltes incerteses respecte al futur. Per tant, aquelles organitzacions més professionalitzades, molt probablement a hores d’ara es deuen estar replantejant les seves estratègies de futur.

En les seves declaracions, Roser Fernández ha volgut explicitar el posicionament d’UCH davant de la situació política que es viu a Catalunya. Aquest posicionament, molt concís però també molt clar diu:

“Davant la situació política de Catalunya, La Unió demana respecte per la democràcia i la llibertat, per la recuperació de la governança de les nostres institucions i pels drets civils i polítics de la ciutadania i dels nostres governants.
Apostem pel diàleg compromès i per l'humanisme polític i social com a valors democràtics que ajuden a construir una societat pacífica i en convivència.
Alhora, fem una crida al respecte per la llibertat d'expressió cívica i serena, que és orgull de resposta de la societat catalana.

Des del nostre àmbit, continuarem treballant per la salut i el benestar de les persones, i per la salut de la nostra democràcia”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada