dilluns, 12 de juny del 2017

La tensió a l’assistència primària és cada dia més forta i el desànim dels professionals més accentuat.


El conseller Comin continua fent amics: ara considera desfasades les propostes del Col·legi de Metges sobre les mancances de l’assistència primària.


El Síndic de Greuges decideix investigar que hi ha de cert en les denuncies per manca de professionals en els CAP. Aquesta investigació s’afegeix a les denúncies fetes per diferents col·lectius, farts de treballar sota unes condicions que dificulten fer una feina de qualitat.



El CAP Can Vidalet d'Esplugues
Fa alguns mesos, els metges i infermeres del CAP Can Vidalet d’Esplugues varen presentar el manifest “la necessària rebel·lió dels metges” que va rebre el suport d’una vintena de centres d’atenció primària, i en el que denunciaven les dificultats creixents a l’hora d’oferir una bona assistència sanitària atès que cada vegada es disposa de menys recursos econòmics però també i sobretot professionals. El no cobrir les baixes per malaltia, vacances, o altres absències provoca situacions no desitjables des del punt de vista assistencial i genera que el temps d’espera per ser atès superi de llarg les 24 hores.

Posteriorment a aquest fet, des de la presidència de la FoCAP (Fòrum Català d’Atenció Primària), la Dra. Vall-Llossera explicava que els metges havien dit prou a aquesta situació i per pal·liar el problema havien fet arribar al departament de Salut un altre document “millorar el sistema sanitari: Enfortir l’atenció primària” que incloïa quatre propostes en diferents àmbits sobre els que demanaven un posicionament formal de l’administració. Unes setmanes més tard, varen ser els metges d’atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) els que varen dir prou a la situació d’estres professional que estaven vivint, denunciant públicament la manca de professionals en els CAP gestionats pel CST i anunciant una sèrie de mesures per fer front a la situació.

Per altre banda, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) també ha elaborat un document de posicionament sobre el problema a través d’un procés participatiu en el que han intervingut més de 150 metges i metgesses, en el que considera que “la situació a l’atenció primària ha arribat a un punt crític” tal com es desprèn del malestar que expressen els professionals que hi treballen. El COMB ha fet arribar aquest document al departament de Salut, a responsables d’institucions sanitàries i als sindicats. En el document s’especifiquen més de 30 mesures per ser aplicades en els àmbits pressupostaris, de precarietat laboral, de lideratge professional, organitzatius i d’autonomia de gestió.

Davant de totes aquests denúncies el Síndic de Greuges ha decidit intervenir d’ofici per analitzar la situació en els centres d’atenció primària. Per això, el Síndic ha demanat al COMB que li facin arribar el document de posicionament i visitarà personalment centres d’atenció primària per poder comprovar in situ les denuncies fetes al respecte.

CAP San LLàtzer
Mentre tot això passava, el conseller de Salut Antoni Comin ha continuat fent amics. En una visita a Lleida no s’ha estat de qualificar les propostes del document de posició del COMB com a “desfasades en el temps” afegint que el que denuncia el COMB es correspondria amb la situació existent a desembre del 2016.  “Ara l’atenció primària està millor que fa un any” va afegir.  Les seves afirmacions es basen en que les recomanacions derivades de l’ENAPISC ja s’haurien començat a aplicar. Segons el conseller, les mesures proposades pel COMB es varen elaborar abans de la presentació de l’ENAPISC i per tant, segons ell,  “ja s’ha passat de pantalla”.

Cal recordar-li al conseller que les queixes dels metges de primària avisant que el col·lapse els obligava a dir prou! no són de l’any 2016, sinó que es comencen a produir des del març d’aquest any i des de llavors, de manera pràcticament ininterrompuda fins avui. Semblaria que els fets contradiuen al conseller, i que la situació avui és tan dolenta, sinó pitjor del que ja ho era l’any passat. A Terrassa continuen amb promeses però sense realitats, a Can Vidalet no han vist solucions, i l’ENAPISC, que efectivament és una proposta molt ambiciosa, avui en dia no deixa de ser una entelèquia que necessitarà en paraules del propi Comin sis o set anys pel seu total desplegament.


De manera que no cal que ens faci combregar amb rodes de molí. Tenim un parell d’ulls per veure la realitat i un cervellet petit però que encara ens permet discernir entre la realitat i la ficció que tan bé explica el conseller Comin. I la realitat és que de març cap aquí les queixes a la primària no han cessat. Mentre tant Sr. Comin podem anar passant totes les pantalles que vostè vulgui...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada