dimarts, 6 de juny de 2017

El nou Hospital Trueta s’ha de construir a Girona? a Salt? Heus aquí el dilema


Tanmateix el més urgent és establir un calendari per a la seva construcció. Mentre es discuteix si són verdes o són madures no es prenen decisions, i cal fer-ho si es té en compte el nivell de deteriorament estructural del vell Trueta i que l’idea de construir un nou hospital a Girona data del 2004. Ja ha plogut des de llavors.


La pugna entre Girona i Salt per ubicar el nou hospital, té a veure amb el fet que l’alcaldessa de Girona sigui del PDeCAT, i l’alcalde de Salt sigui d’ERC?. Voldria pensar que no... que el problema és un altre.La construcció de lnou Hospital Trueta està en discussió. No tant pel seu contingut sinó per on ubicar el continent. Hi ha dues alternatives plantejades, l’una a la zona de Domenys al Nord de la ciutat de Girona i molt proper a l’actual Hospital Trueta, i l’altre al Sud, a la localitat de Salt, al costat de l’Hospital de Santa Caterina. La distància entre ambdues possibles ubicacions és d’uns 6 km. Per prendre una decisió estrictament tècnica el raonable seria analitzar les ordenances de la construcció en un lloc i l’altre per veure quines són menys restrictives, les possibilitats de creixement futures, l’existència d’altres dispositius sanitaris al voltant, la possibilitat d’habilitar un campus que inclogui a més la recerca i la docència universitària en ciències de la salut, l’accessibilitat en transport públic i privat, etc. I fer això amb objectivitat no hauria de ser tan complicat.

La història del nou hospital comença a l’any 2004 quan el CatSalut va analitzar les intervencions que calia fer a l’Hospital Trueta de Girona atesos els dèficits estructurals que s’apreciaven a l’edifici. En aquella anàlisi els tècnics del departament de Salut varen concloure que el que calia era fer un hospital nou atès els costos i les dificultats d’introduir millores en l’estructura del Trueta. Uns anys més tard, al 2006, els gironins varen decidir impulsar una facultat de medicina fet que va permetre començar a concebre un campus de salut integrat per un nou Hospital Trueta, la facultat de medicina, la facultat d’infermeria i un Institut de Recerca Biomèdica, construït tot al Nord del terme municipal de Girona en uns terrenys industrials al llindar del municipi de Sarrià. Malgrat això i com que no es va poder disposar dels solars al Nord de la ciutat, a l’any 2010 es va estar a punt de licitar un projecte per la construcció del nou hospital en el mateix solar que ocupava el Trueta d’acord a una planificació de les intervencions que permetia la construcció del nou hospital sense afectar el funcionament del vell. La crisi econòmica, el canvi de govern a Catalunya i el dèficit acumulat per la Generalitat van aturar aquella licitació i el projecte, que fins i tot havia estat presentat públicament, va passar a millor vida. Són aquests anys perduts els que han generat aquest debat, entre ubicar l’Hospital a Girona Nord (zona de Domenys a tocar de l’hospital actual), o a Girona Sud (a Salt, a tocar del Santa Caterina.

l'Hospital de Santa Caterina, al Sud de Girona
Recentment en una visita a Platja d’Aro per inaugurar un nou CAP, el conseller de Salut Toni Comin va dir que “no hi ha pressa en decidir la ubicació del nou Hospital Trueta, de manera que això serà l’últim que es decidirà” Comin va afegir sense que ningú li ho preguntés que “aquesta decisió no és un tema de colors polítics; els interessos de partit no entren en una decisió com aquesta”. És ben bé allò de “excusatio non petita accusatio manifesta”. A ningú se li escapa que en reunions de caràcter intern, el conseller ha manifestat la seva preferència per Salt. Com tampoc s’escapa de les suspicàcies que l’alcalde de Salt és d’Esquerra Republicana, l’alcaldessa de Girona és del PDeCAT, i Antoni Comin és conseller de Salut a proposta d’ERC.

El que ha estat tota una sorpresa és que els metges de l’Hospital hagin pres partit en aquest debat que pel que sembla és molt més de caràcter partidista i localista que no pas un debat tècnic sobre quina és la millor opció pel nou hospital. El fet a discutir hauria de ser on es poden materialitzar millor les condicions per construir un Campus de Salut que englobi en un mateix espai tots els dispositius assistencials d’internament amb les seves diferents especialitats, els de recerca, i els de docència. Aquest és el tema.

Val a dir que el comunicat dels metges del Trueta, impulsat fonamentalment pel Dr. Ramon Brugada però secundat per tota la junta facultativa del centre i també pel Col·legi de Metges gironí, sembla que es decanta per ubicar el nou Trueta a Salt, però tampoc descarta la ubicació a Domenys. De fet el manifest diu pel que fa a la ubicació del Campus de Salut:

“Aquest complex d’institucions de la salut no pot néixer predestinat a no tenir capacitat per créixer. Considerem que un projecte integrador d’aquesta envergadura només pot estar ubicat allà on es garanteixi el compliment dels requisits esmentats anteriorment.” Semblaria per tant que el que volen assegurar els metges és la possibilitat d’un creixement futur que és la limitació que presenta Domenys, i això decanta la seva decisió. Pel que fa a la resta de requisits les dues ubicacions donen una resposta satisfactòria.

Maqueta de l'Hospital Trueta que es va presentar públicament
a l'any 2010. La seva ubicació era en els mateixos espais que
avui ocupa l'Hospital 
La Junta facultativa acaba el seu manifest de la següent manera: “No tenim cap interès personal, familiar, polític ni professional que pugui influenciar la nostra decisió sobre la ubicació del parc hospitalari de Girona...” Una vegada més apareix aquella sabia dita que ja he esmentat abans: “excusatio non petita accusatio manifesta”.


Jo em faig una pregunta: si Girona i Salt fossin un sol municipi, aquest debat estaria sobre la taula? No seria lògic en una ciutat com la que resultaria de fusionar Salt i Girona disposar de dos grans parcs sanitaris un al Nord i l’altre al Sud i potenciar-los tots dos? 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada