diumenge, 21 de maig de 2017

Núria Constans deixa la gerència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva


La Dra. Constans ha exercit aquesta responsabilitat des de l’any 2003.


Les difamacions sorgides de la revista digital “cafè amb llet”, algunes intrigues internes encapçalades per un directiu massa ambiciós i un recolzament institucional en ocasions poc decidit, poden haver contribuït a aquesta decisió de la Dra. Constans. L'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva està integrada per dos hospitals d’aguts (Calella i Blanes) tres dispositius sociosanitaris (Calella, Blanes i Lloret), tres unitats de rehabilitació (Can Xaubet, Tordera i la Selva Marítima) i sis centres d’assistència primària (Calella, Malgrat, Palafolls, Lloret Centre, Lloret Rieral i el CAP Tossa). És un consorci públic constituït per l’Ajuntament de Calella, la Fundació Asil Sant Jaume de Blanes, l’Ajuntament de Lloret i el Servei Català de la Salut, presidit pel Sr. Albert Fernández Terricabras i on en total hi treballen uns 1500 professionals. Tot aquest conjunt assistencial comporta unes dificultats de gestió importants derivades de la pròpia complexitat i la història de les institucions integrades en el consorci.

Quan Núria Constans va accedir al càrrec a l’any 2003 tenia sobre la taula un encàrrec complicat. En l’etapa anterior s’havia iniciat la “fusió” dels dos hospitals d’aguts de la zona (Hospitals de Calella i Blanes) creant els àmbits assistencials, que equivalien a la fusió de dos serveis de la mateixa especialitat. Calia consolidar aquella nova organització per assegurar l’eficiència del conjunt. Dos serveis de cirurgia, dos serveis de trauma, dos serveis de medicina... cada un d’ells anant pel seu compte; era del tot insostenible. Duplicitat de caps de servei, alguns serveis amb plantilles sobredimensionades i altres escasses de facultatius, llistes d’espera diferents, etc. No va ser precisament fàcil salvar els egos personals i les traves que Núria Constans es va anar trobant en el camí però tot i així va aconseguir consolidar la nova estructura.

Paral·lelament a aquesta tasca Núria Constans va tenir una visió estratègica que cal ressaltar atès que va anar configurant l’estructura assistencial de la Corporació com una Organització Sanitària Integrada (OSI), facilitant la continuïtat assistencial entre els diferents nivells de l’assistència, fet que encara avui algunes organitzacions sanitàries importants de Catalunya no han aconseguit. 

No van ser aquests els únics temes importants per els que Núria Constans va treballar. En aquella època, l’Hospital de Blanes depenia de la regió sanitària de Girona, mentre que el de Calella estava assignat a la regió metropolitana de Barcelona. Aquest fet que pot semblar anecdòtic tenia unes conseqüències complicades per a la gestió del dia a dia atès que a Girona es feien les coses d’una manera determinada i a Barcelona es feia diferent. Ni tan sols els criteris d’assignació pressupostària per determinades funcions eren els mateixos. Una vegada més l’esforç personal de Núria Constans va aconseguir que tot el Consorci sencer depengués de la regió sanitària de Girona, circumstància que va resoldre no poques dificultats.

L'Hospital Comarcal de la Selva (Blanes)
Podria seguir llistant aportacions de Núria Constans al bon funcionament de la Corporació, però tampoc es tracta de ser exhaustiu. El que si que vull fer és posar de manifest una opinió prou estesa en el sector sanitari, però que emana també  de certs àmbits interns de la pròpia Corporació. Semblaria que a Núria Constans alguna persona del seu equip li pot haver “fet el llit”. Segons expliquen,  una persona amb ambició per arribar a la gerència va començar a escampar comentaris negatius de la Dra. Constans dins i fora del consorci: Que si es reunia poc amb els metges, que si no era prou incisiva en les negociacions amb el CatSalut, que si estava massa tancada amb ella mateixa, que si tenia una visió massa vertical de l’estructura organitzativa, que si no generava cultura corporativa, que si no creava confiança entre els professionals... Fins i tot, en ocasió de la visita del conseller Comin a l’Hospital de Calella, un reduït grup de metges, li varen fer arribar al conseller que un millor finançament i un nou gerent més efectiu serien suficients per generar novament il·lusió a l’Hospital. Només els va faltar dir, nomeni de gerent a... Sigui cert o no, Núria Constans ha decidit posar fi el proper 31 de juliol, a aquesta etapa professional havent demostrat sobradament la seva validesa. Segur que els moments tensos que va viure quan les calumnies i falses acusacions de “cafè amb llet” secundades pel llavors director de l’Oficina Antifrau l’han pogut afectar molt anímicament, i segur també que aquesta manera indecent de calumniar a les persones del ara diputat Dante Fachin han influït en el seu tarannà, però Núria Constans se n’anirà de Calella amb la consciència ben tranquil·la i el cap ben alt, d’haver fet el màxim per la institució a la que ha dedicat 14 anys de la seva vida.

També es cert que 14 anys en la gerència d’una institució són molts anys. Les idees s’esgoten i renovar el projecte i readaptar-lo no és una tasca senzilla. Per això tot i que la Corporació perdi una bona gerent, és evident que un canvi li pot anar molt bé per renovar objectius, crear nous projectes, i generar noves expectatives entre els professionals.


Ara caldrà veure si qui ha estat movent-se per intentar descavalcar a Núria Constans del seu càrrec es postula o no per assumir la gerència de la Corporació. Hi ha algun candidat intern que no fa pas masses mesos ja va presentar la seva candidatura per ser gerent d’un altre hospital, i que està ben relacionat amb la presidència del Consorci, que segurament ho intentarà. Cal dir però que el president del Consorci, el Sr. Albert Fernández Terricabras, és un reconegut professor del departament d’Economia de l’IESE, que tinc el convenciment que intentarà conduir la situació de la manera més professional i adequada als interessos de la Corporació. En aquest sentit, pel que sembla, és molt probable que es convoqui un concurs de mèrits per assolir la responsabilitat de gerent de la Corporació. Ho seguirem...               

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada