dilluns, 29 de maig del 2017

Es presenta l’ENAPISC (Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunitària) (III)


Dra. Forés: a partir de certa edat els metges hauríem de passar la ITV.
Sra. Alba Brugués: cal que els polítics trobin una solució urgent a la prescripció infermera.David Elvira: La implantació de l’ENAPISC té un cost d’uns 400 milions d’€ que s’aniran aportant a mesura que els pressupostos del CatSalut ho permetin. Tanmateix hi ha un conjunt d’accions que la seva implantació no implica cap cost addicional.   
 


(…Continua de l’entrada anterior)

Després de la presentació de l’ENAPISC hi ha haver una taula rodona en la que varen participar sis professionals de l’assistència primària: Alba Brugués presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària a Catalunya (AIFiCC); Dolors Forés presidenta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC); Margarita Garcia treballadora social responsable d’Atenció al ciutadà del SAP Barcelonès Nord i Maresme; Àngel Jover director de l’Àmbit d’Atenció Primària Costa de Ponent de l’ICS; Pepa Rodríguez treballadora social del CAP Casernes de Barcelona ciutat i Ester Vila infermera del CAP  Sallent.

Per no allargar-me en excés diré que la tònica general dels participants va ser reclamar més professionals per atendre millor als ciutadans, sobretot metges i infermeres; també es va demanar que els MIR passessin també per la primària. En un to divertit la Dra. Forés va comentar que estava molt d’acord en una de les accions anunciades, la d’implantar una política de formació adreçada als professionals atès que els metges a partir de certa edat “haurien de passar també la ITV”. Destacaré dues intervencions particulars, la de la Dra. Forés que va reclamar que l’especialitat de medicina de família sigui inclosa en els programes de formació de les facultats de medicina, i la d’Alba Brugués que va ser molt aplaudida quan va insistir a reclamar un acord polític que resolgui d’una vegada el problema de la prescripció infermera. També es va reclamar el reconeixement de l’especialitat d’infermera de medicina de família a les escoles d’infermeria.

Tot seguit va ser el torn de David Elvira, director del CatSalut, qui va exposar la manera en que es farien operatives el conjunt de les 50 accions indicades abans. El primer que va dir va ser que de les 50 accions n’hi havia unes quantes que no requerien recursos addicionals per posar-les en funcionament, i entre elles va esmentar l’autonomia de gestió o la nova estructura de sectors sanitaris entre d’altres. També va explicar que el PERIS ja està servint en aquests moments per intensificar els coneixements d’alguns professionals de l’atenció primària.

Pel que fa als costos delconjunt d’accions a desenvolupar David Elvira va explicar que endegar tot el pla d’accions costarà 397 Milions d’€, i aquest fet significarà que el pes de la primària dins del pressupost del CatSalut passarà del 16% actual, al 20%. Va explicar que tota aquesta despesa no es podia assumir de cop i per tant va anunciar que la implantació de la reforma es faria paulatinament al llarg dels anys propers, depenent la seva total implantació de la disponibilitat que permetin els pressuposts dels propers anys.   

Del conjunt de les 50 d’accions, per a l’exercici 2017 s’ha previst donar suport a les següents:
  • De la convocatòria de l’Oferta Pública d’Ocupació es prioritzen les places destinades a cobrir llocs en l’àmbit de l’assistència primària
  • Les inversions en infraestructures i equipaments de primària arriben aquests 2017 als 34,8 milions d’E
  • El  nou sistema d’assignació de recursos per combatre les desigualtats en salut, aquest any 2017 està dotat amb 13 milions d’€.
  • El reforços en salut mental a l’atenció primària i comunitària arribaran aquest any 17, fins els 22 milions d’€.
  • A l’ICS el pla de substitucions està dotat amb 10,9 milions d’€.
  • I els ajuts a la recerca previstos en el PERIS representen altres 2 milions d’€.
  • En total doncs aquest any 2017 el CatSalut destinarà  82,7 milions del seu pressupost a cobrir algunes de les accions previstes en el ENAPISC. 

Està previst que de cara al l’any 2018 es posin en funcionament en 5 o 6 territoris algunes experiències per avaluar els resultats de la implantació del mou model d’atenció primària i comunitària que combinaran àmbits urbans i rurals, amb unes dimensions d’acord al que han de ser els nous sectors sanitaris previstos en l’ENAPISC.

El desplegament de l’ENAPISC serà monitoritzat a través d’una direcció estratègica depenent del CatSalut, que comptarà amb un consell assessor i una comissió permanent encarregada d’avaluar el desplegament de la reforma.


Finalment, el conseller Comin va fer la cloenda de l’acte. Com ja he comentat al principi no em referiré a cap dels comentaris fets pel conseller per que seria repetir el que ja he explicat fins aquí. Entenc que les seves paraules no varen aportar res de nou, ni tan sols res d’interessant. No estaria malament que un responsable polític de la talla d’un conseller de la Generalitat tingués el detall de preparar-se una mica més els seus discursos especialment quan hi havia molts professionals sobretot de la primària, esperant escoltar compromisos concrets i no “parole, parole, parole...”

(Continuarà...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada