dijous, 4 de desembre del 2014

Jornada del Pla de Salut, Sitges 2014 (IV)


El futur passa per la “co-innovació”, (innovar en equip)


Per innovar cal tenir idees; com més idees es tenen, més probabilitat que la innovació sigui percebuda com a tal per la societatPresentada la Jornada del Pla de Salut pel Dr. Sancho, es va passar a la ponència convidada. En aquesta 4ª edició, aquesta ponència es va confiar al Sr. Alfons Cornella, president i fundador de Infonomia, empresa especialitzada en la construcció d’equips humans per innovar en les empreses i desenvolupar projectes d’innovació. Compta amb més de 20.000 persones repartides per tot el món identificant possibles tendències de futur.

El Sr. Cornella va explicar moltes coses interessants al voltant de la innovació, i entre elles va començar dient que estem vivint un dels moments més interessants de la història pel que fa a la innovació. La innovació per ella mateixa no existeix, existeixen els innovadors, i dient-ho millor el que existeix són els emprenedors. En els propers anys, pel que fa  a la innovació, caldrà parlar molt més de “co-innovació” en el sentit de equips de persones que col·laboren entre elles per innovar .

Va comentar que a nivell tecnològic, la digitalització ha estat un autèntic miracle, en els sentit que gràcies a ella la humanitat ha prosperat extraordinàriament, però el Sr. Cornella considera que el que vindrà en el futur gràcies a la digitalització serà encara més miracle.


Va aclarir que qui determina el que és una innovació no és qui la llença o qui la idea, sinó qui la rep, i en aquest sentit va mostrar una sèrie d’exemples d’èxit que corroboraven aquesta asseveració:

Com a exemples d’innovacions d’èxit en el camp de la medicina, va parlar del “Pili cam” que és una píndola amb una càmera incorporada que permet explorar el colon i el recte, evitant les molèsties de les colonoscòpies. Va explicar el “BlueStar” una aplicació per telèfon mòbil, pel seguiment i tractament de la diabetis tipus 2,  I va comentar també en aquest punt els avenços de la telemedicina. El Sensimed que és una lentilla equipada amb uns sensors electrònics que permeten mesurar la pressió ocular,  va ser un altre dels exemples que va posar en la seva xerrada  

Hi ha molta tecnologia posada a disposició de la societat, esperant a ser utilitzada.  Per exemple, la intel·ligència artificial per fer diagnòstics que està desenvolupant IBM, en un projecte anomenat Watson

Per innovar cal tenir idees, i cal tenir-ne moltes per que una d’elles sigui suficientment bona.  Les idees han d’aportar valor i els seus resultats han de tenir un impacte econòmic i social. Les idees per tant han de resoldre problemes d’una manera eficient. Succeeix sovint que no percebem els problemes com a tals fins que algú els resol, i el valor que aporta aquesta solució ha de ser percebuda i acceptada pel client. Com exemple d’això, el Sr. Cornella va explicar el cas d’una empresa americana que a partir de mostres d’ADN que se li podien fer arribar et situava geogràficament la procedència dels teus ancestres. (Discovery your family ancestre”, per concloure que qualsevol innovació pot tenir resultats socials.

Com cal organitzar-se per innovar?

En opinió del Sr. Cornella  calen 4 requeriments:
  1. Els diagrames de procediments complexos s’han acabat; cal una filosofia de “prototiptaje”, assaig-error, assaig-error, fins  aconseguir el que es vol. Sistemes com “The lean start-up” canviaran el món a l’hora d’aconseguir finançament per desenvolupar un prototip
  2. L’usuari és crític; cal fer-lo participar
  3. Cal constituir-se en equips per innovar: les xarxes i sistemes de relació corporatius són importants. S’han de llançar reptes al món per que algú els resolgui
  4. Calen cèl·lules d’innovació; amb una estructura jeràrquica convencional resulta molt complicat generar noves idees.

A partir d’aquí unes conclusions:  S’ha de resoldre el dilema “explotar un negoci” versus “explorar noves oportunitats”, i és del tot necessari considerar la innovació coma una peça fonamental per consolidar el futur de qualsevol organització.  


Nota: lamento que la lectura d’aquest resum, no tingui, ni de bon tros,  l’interès que va despertar la intervenció del Sr. Cornella. La seva intervenció va superar en molt l’explicació que he intentat donar de la seva exposició.

Continuarà...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada