dimecres, 10 de desembre del 2014

Avantprojecte de Pressupost 2015 del Departament de SalutEls treballadors d'EPiC i de l'ICS, així com els funcionaris del Departament de Salut, reben un tracte preferent front a la resta de treballadors del SISCAT


Tot i l'augment pressupostari del 2015 respecte del 2014, l'assignació per càpita real pels usuaris del sistema de salut serà en la pràctica la mateixa que l'any passat, atès que l'increment pressupostari serveix quasi únicament per finançar retribucions de personal      


L’avantprojecte de pressupost del Departament de Salut per l’exercici 2015, arriba a un total de 8.466,99 M€, que representa un 2,1% més que el pressupost de l’exercici 2014. Tanmateix per poder avaluar què significa aquesta xifra respecte a l’any 2014, hauríem de conèixer el tancament real de l’any, que no es coneixerà fins quan l’any vinent es tanqui l’exercici, o una previsió ben feta sobre el mateix, sense factures als calaixos.

D’entrada cal dir que aquest 2,1% de més, equival a 176,4 M d’€. D’aquesta xifra, cal descomptar el cost dels serveis sanitaris de Justícia (presons) que han estat traspassats a Salut, amb la seva corresponent motxilla de despeses d’import desconegut (per els ciutadans). També inclou els diners necessaris pel restabliment de la paga extraordinària al personal de l’ICS, i empreses públiques i consorcis, així com la regularització de la jornada i sou del personal interí, que afecta exclusivament a l’ICS i al Departament de Salut. Tampoc es coneix la quantia d’aquesta partida. El que està clar és que dels 176,4 milions d’€ de més ja ens en hem menjat uns quants abans de començar, amb aquestes mesures que acabo d’explicar.

Per altre banda, la despesa de la secretaria de Salut Pública s’incrementa en 5,5 M d’€ passant de 123,8 M al 2014, a 129,3 al 2015 que representa un increment de difícil explicació (en relació al increment de l’assistència sanitària pròpiament dita) del 4,4%. La recerca i innovació de la que constantment fem gala i tant en presumim veu reduïda la seva assignació: passa dels 48,42 M d’€ de l’any 2014 a 47,94 M l’any 2015. Com la Innovació i la Recerca, les inversions també es veuen reduïdes: passen de 221,89  (*) M d’€ al 2014 a 211,54 M d’€ al 2015.

Ens trobem doncs davant d’una situació del tot contradictòria: esmercem uns recursos que ens fan molta falta en altres àmbits a Salut Pública, per que siguin consumits en forma de sous i salaris, sense cap valor afegit per la societat, mentre disminuïm les aportacions a Innovació, Recerca i Inversions, que en lloc de ser elements de despesa són sempre generadors de riquesa si es tracta de actuacions fetes amb seny. Em costa molt d’entendre que un govern pugui acceptar presentar al Parlament uns pressupostos que conceptualment s’allunyin tant del que tocaria fer en una situació de crisi com la que aguantem des de fa anys: reduir les despeses que no aporten valor afegit, i incrementar aquelles que creen riquesa. Sap greu dir-ho, però a Salut estem actuant en sentit contrari. 

Per altre banda els pressupostos 2015 del Departament, si es confirmen tal com estan, incorporen situacions que fan créixer les desigualtats en el sector. Mentre s’hi inclou una partida per restablir la paga extra a funcionaris del Departament i de l’ICS, així com al personal de les EpiC, i també es vol revertir la situació dels interins tant retributiva com de jornada, la resta d’institucions que integren el SISCAT es queden com estaven és a dir, amb els seus acords d’empresa, que han consolidat una retallada salarial del 5%, i la no percepció de les DPO en una gran majoria de centres a banda d’altres greuges. Des de Salut es propicia un tracte injust, afavorint a uns i oblidant als altres. Em sembla molt bé que els funcionaris i interins vagin recuperant les seves retribucions, és clar que sí, però aquesta recuperació retributiva en justícia hauria d’afectar a tot el col·lectiu delpersonal que treballa al SISCAT, sense discriminacions.  


Encara vull ressaltar un altre aspecte d’aquests pressupostos, i és com repercuteixen en cada un dels ciutadans de Catalunya és a dir el pressupost per càpita. Aquest ha experimentat una evolució remarcable des de l’any 2003, quan era de 860,03 € per càpita. Aquesta xifra va anar pujant any rere any fins al 2010 quan va arribar al seu valor més alt, situant-se als 1.297,45 € per càpita. A partir de l’any 2010 s’inicia un pronunciat descens que troba el seu punt més baix a l’any 2013, al situar-se als 1090,49 € per càpita. La pujada experimentada en el 2014 i en les pressupostos 2015, té una certa trampa atès que s’aconsegueix per un doble efecte: d’una banda la disminució de la població amb dret a atenció sanitària a Catalunya (tots els empadronats) i de l’altre, l’assumpció de nous serveis (sanitat penitenciària) que tot i representar un  increment en el pressupost d’ingressos, representa també un augment de les despeses per el mateix valor, tenint en efecte nul, sobre els serveis prestats als ciutadans. El mateix es pot dir de la recuperació de les pagues extra i de  les recuperacions de les condicions dels interins. Tanmateix, a nivell estadístic, l’assignació per càpita aquest any 2015 serà de 1.120, 52 €, en la pràctica un valor molt similar a la de l’any 2006. 

Certament, aquests pressupostos inclouen algunes propostes controvertides, o si  més no discutibles i d’altres que fomenten un tracte desigual segons la titularitat del centre i la seva propietat. Malgrat això, responen a uns principis generals en els que sens dubte hi estarem quasi tots d’acord:


  • Garantir la cobertura universal, i la confiança dels ciutadans en el nostre sistema sanitari
  • Avançar en un model d’atenció integrada, sanitària i social, centrat en la persona
  • Millorar l’accessibilitat del ciutadà, especialment als col·lectius més vulnerables
  • Avançar cap a un nou model de compromís professional i ciutadà basat en la transparència de resultats, el retiment de comptes i l’ètica de l’ús responsable dels recursos
  • Garantir un sistema sanitari públic de Catalunya sostenible, posant en valor l’esforç que tots els agents del sector salut han fet, continuant amb les reformes necessàries i optimitzant les fonts d’ingressos per a Salut.
Ja se que criticar és senzill i que la situació económica actual no permet alternatives, però s’ha de parar compte amb crear riquesa també amb els presuspostos, aportar valor afegir a la societat, i quan més millor. Si els increments de presuspost els dediquem a pagar sous, anem malament


(*) segons avantprojecte d’inversions 2014


www.rbaestudisiprojectes.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada