dijous, 10 de juliol de 2014

El tancament de llits arriba al ParlamentLa nova política de comunicació del Departament de Salut aporta dades irrefutables, que justifiquen  els tancaments de llits a l’estiu

La patronal UCH es mulla (ja era hora) i recolza el tancament de llits


Roda de premsa del CatSalut
Seguint un nou estil comunicatiu, ahir el CatSalut va convocar una roda de premsa en la que va exposar dades suficientment clares per justificar el tancament de llits a l’estiu. En aquesta compareixença, Josep Maria Padrosa director del CatSalut i Àlex Guarga, director de l’Àrea Sanitària del CatSalut van explicar que la disponibilitat de llits aquest estiu serà del 83,79 %, un 1,5% més que l’any passat. Aquesta reducció és possible per que tal com s’ha explicat tantes vegades, al mes d’agost l’activitat quirúrgica programada es redueix pràcticament al 50%. Tot i així els hospitals poden activar en cada moment els llits que requereixin per donar una resposta adequada a la pressió assistencial a la que puntualment puguin estar sotmesos. El Dr. Padrosa va assegurar que les urgències no estaran saturades. Els gràfics que s’adjunten a aquest escrit són sobradament explícits i no admeten cap controvèrsia.

Paral·lelament l’assistència primària es reforça cada estiu en aquells punts que són destinacions turístiques  tant a la costa com als Pirineus. Per tant el que es fa és una mena de transvasament de recursos cap aquells punts en els hi ha una concentració d’usuaris en detriment d’aquells zones en les que el fenomen és just al revés.


El Ple del Parlament

Malgrat aquests aclariments, aquest matí al Parlament hi havia un Ple en el que el conseller Boi Ruiz, i en menor mesura el propi president Mas han estat novament acusats de desmantellar la sanitat a causa del tancament de llits estival.

Des de IC-V la Diputada Marta Rivas ha acusat al Departament de no reobrir tots els llits després de l’estiu i s’ha fet un repàs dels efectes que en la seva opinió han tingut les retallades. També ha acusat al Departament de derivar malalts als centres privats amb ànim de lucre, desmantellant la sanitat pública per donar negoci a la privada, posant d’exemple l’increment de contractació del Grup IDC a Catalunya. Ha acabat la seva intervenció acusant al conseller Ruiz de voler canviar el model sanitari català a esquenes del Parlament. Ha afegit que el conseller governa la sanitat catalana sol, sense el recolzament  dels professionals ni de la societat. 

Abans d’explicar la rèplica del conseller Ruiz vull destacar que la Sra. Marta Rivas és una gran Diputada. Estaràs d’acord o no amb el seu argumentari, però l’exposa molt bé, amb educació, amb respecte institucional, i això en els temps que corren cal remarcar-ho.

En la seva resposta el conseller Ruiz ha assegurat que en cap cas vol canviar el model consolidat per un decret del 2010 de creació del SISCAT per part del govern tripartit. Ha explicat de quina manera es defineixen el nombre de llits en un hospital, i ha explicat a més com les noves pràctiques assistencials modifiquen el nombre de llits necessaris (hospitalització a domicili, hospitals de dia, cirurgia major ambulatòria, nou plantejament de la cronicitat, etc.) La dotació actual de llits disponibles  a Catalunya s’utilitza entre un 70 i un 80 %. Respecte a IDC ha explicat com al 2010 quan va accedir a la conselleria va tenir pressions de CCOO demanant-li que acceptés l’acord de gestió de l’Hospital del sagrat Cor per assegurar el manteniment dels llocs de treball. No es pot parlar de tancament de llits sinó de llits en stand-by a l’estiu, ni es pot parlar de desmantellament del sistema sanitari català  per que no és així, com ho demostren els guardons que any rere any obtenen els nostres hospitals. ha explicat que malgrat les retallades el sistema sanitari és molt robust i que no s’ha privatitzat cap centre a Catalunya. El conseller Ruiz ha demanat que no qüestionem permanentment els sistema sanitari; que aquest tema no es pot abordar des de la política amb “minúscules” sinó des la política amb “majúscules”


La Diputada Marta Rivas
Després ha estat el torn de la Diputada d’ERC la Sra. Alba Vergés que ha començat la seva intervenció dient que quan parlem de salut, parlem de persones. Pel que fa a les llistes d’espera ha comentat que el que és important és preguntar-nos per quins motius hi ha persones en llistes d’espera  analitzant les diferents causes que ho determinen. Ha demanat l’ampliació dels 14 procediments garantits, i la revisió de les patologies que integren aquests procediments així com els criteris d’inclusió en les llistes d’espera. Ha fet èmfasi en el temps d’espera per les probes diagnòstiques  i ha demanat replantejar tot això amb seny. També ha reclamat transparència  amb les derivacions. Informació clara, i que els malats tinguin una previsió de quan se’ls operarà. En els hospitals hi ha d’haver els llits que siguin necessaris ha dit; és indigne que els malalts s’hagin d’esperar 4 o 5 dies en sales d’observació mal equipades. Hem de posar uns límits per saber on hem de posar la barrera a aquesta manca de llits. Ens cal més transparència en l’assignació de recursos  

En algun altre ocasió he estat crític amb al Diputada Vergés. Avui he de dir que l’he trobat més moderada, més centrada, i com a mínim ja ha aprés el significat de  XHUP, SISCAT, CatSalut i LOSC. Ha parlat coneixent, avui si, els temes que tractava. Al final per això ha començat a perdre l’equilibri generalitzant a tots els hospitals allò que pot haver succeït excepcionalment en un centre

La Diputada Alba Vergés 
En el torn de respostes el conseller Ruiz li ha contestat que en un moment determinat (any 2010) es veuen obligats a treballar amb molts menys diners  dels que eren necessaris. Això va repercutir en les llistes d’espera i en els salaris dels professionals. El conseller ha dit que amb tota probabilitat a finals d’any tots els processos garantits estaran dins dels 6 mesos  d’espera. Els criteris hauran de ser més clínics que no pas administratius. En el nou model el primer punt  a prioritzar  serà  l’impacte de la malaltia sobre la qualitat de vida (quan el temps d’espera pot empitjorar  l’estat de salut del malalt) i l’ús de recursos sanitaris durant l’espera. El temps de garantia ha de ser flexible en funció de la gravetat no en funció del diagnòstic,  reduint la variabilitat de les indicacions i tot això amb un consens ampli amb els clínics i a partir del 2015.

Per les primeres visites  haurem de millorar l’organització dels hospitals però sobre tot millorar el nivell de resolució de la primària amb el suport de l’especialista consultor. Sobre les probes diagnòstiques, requeriran un criteri d’identificació, si són de seguiment o diagnòstiques, si provenen de la primària o de l’hospital; tots aquests aspectes en porten un nou model en funció de les demandes i de moltes altres coses.

Una espera inadequada en un servei d’urgències és una qüestió que cal resoldre d’una manera específica però no generalitzable a tots els hospitals del SISCAT. A Vall d’Hebron la reorganització dels servei d’urgències acabarà donant bons resultats. La transparència és consubstancial amb el sistema sanitari català. Millorarem l’accés dels pacients a les llistes d’espera del seu hospital de cara a l’any 2015. Continuem tenint un sistema sanitari amb termes d’excel·lència pel que fa a resultats, i el primer  dret a preservar és el dret a la salut de les persones, amb dignitat i qualitat.

Fins aquí el que ha donat de si el Ple del Parlament

Comunicat d'UCH


Per acabar aquest llarg capítol sobre llistes d’espera i llits, no puc obviar que finalment avui la patronal UCH s’ha mullat i ha fet un comunicat en el que reconeix que el tancament de llits d’aquest any és similar al tancament de llits de l’any passat. Ho destaco per que la patronal és poc donada a recolzar (públicament) al conseller, i aquesta vegada ho ha fet. Crec sincerament que tocava, com també tocaria que UCH defenses amb fermesa que la sanitat pública catalana no es privatitza, tot i que entre els seus associats hi pugui haver algú amb interessos diferents. Al sistema sanitari català l’hem de defensar  tots els que creiem en ell, i UCH també hi creu.  


Cap comentari:

Publica un comentari