divendres, 11 de juliol de 2014

El Dr. Josep Ramon Llopart deixa la gerència de Badalona Serveis Assistencials (BSA)


El descompte del 5% a les nòmines dels treballadors, des de l’any 2010, pot estar en la base de la decisióA banda de l’Hospital de Badalona, hi ha algun altre gerència en situació de possibles canvis


Protestes del treballadors de BSA
Va ser al mes de març quan es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem que declarava no ajustat a dret el descompte del 5%  que s’havia practicat a les nòmines de molts centres de la XHUP a Catalunya en el juny del 2010. El sentit d’aquesta sentència era conegut des de feia temps, tot i que la mateixa va tardar temps a fer-se pública. El resum de la sentència ratificava que únicament és ajustada a dret la reducció del 5% dels salaris de les empreses afectades pel Conveni Col·lectiu dels hospitals de la XHUP i dels centres d'atenció primària concertats, que tinguin alguna de les següents formes jurídiques:
   Entitats de Dret Públic (Empreses Públiques)
   Consorcis amb participació majoritària de la Generalitat
   Fundacions amb participació majoritària de la Generalitat
   Consorcis locals
   Fundacions amb participació majoritària d'ajuntaments
   Organismes autònoms locals

Quan aquesta sentència es va donar a conèixer es van produir diferents alternatives davant la situació creada; la majoria de centres havien aprovisionat aquestes despeses en els seus comptes d’explotació, fet que els va permetre poder retornar els diners als treballadors pactant diferents calendaris per la devolució, en funció de la tresoreria dels diferents centres. En general no han transcendit masses conflictes per aquet tema. Un altre de les solucions aplicades va consistir en pactes en algunes empreses, pels quals els treballadors renunciaven a aquests diners tot i que hi acabés havent una sentència a favor d’ells. Finalment algun centre no va ni aprovisionar els seus comptes ni va fer cap pacte en aquest tema amb els seus treballadors.

I aquest és el cas de l’Hospital Municipal de Badalona, del  Centre Sociosanitari El Carme i d’alguns equips d’atenció primària gestionats per BSA que no havien fet cap provisió en els seus comptes de les quantitats descomptades, ni havien arribat a cap pacte amb els seus treballadors pel que fa a aquest tema concret. El problema sorgeix doncs en el moment en que els treballadors reclamen els diners que indegudament se’ls havien descomptat corresponents als exercicis 2010-2013.

El Dr. Josep Ramon Llopart
La primera reacció de BSA és demanar al Departament de Salut que els aboni aquest deute amb els treballadors, situació que òbviament el CatSalut no pot admetre primer per que no té diners, però en segon terme i fonamentalment per que el CatSalut no té cap culpa de la mala gestió de BSA. Davant d’aquesta negativa, BSA s’enfoca contra el Consorci de Salut i Social de Catalunya que és l’entitat que gestionava el centre en l’època en que es van produir els descomptes. I aquí apareix el dilema: qui té la responsabilitat de no haver fet la provisió dels diners? La gerent que el consorci havia situat  a BSA amb l’acceptació d’aquests? El Consorci de Salut i Social de Catalunya, responsable d’haver proposat a aquella gerent? Veurem com acaba el tema.

Pel moment el Consell d’Administració del centre ha comunicat als comitès d’empresa que pensa fer front als pagaments. El total del deute puja auns 7 milions d’€. D’aquest total, aquest any 2014 es pagarien 3 milions, un primer pagament aquest mateix mes de juliol, i un segon pagament al mes de novembre. Pel que fa als 4 milions restants, el vicepresident del consell d’administració de BSA, confia en trobar una fórmula que permeti poder pagar a partir de l’any vinent.

Veient tota aquesta realitat, s’entén molt fàcilment que el Dr. Llopart hagi decidit tornar a les seves tasques assistencials com a Cap del Servei de Cirurgia. Això vol dir que el consell d’administració de BSA està cercant un nou gerent que en paraules del vicepresident no ha detenir perfil mèdic sinó de gestió. Segurament al setembre sabrem qui és l’escollit.

Per altre banda en el sector es comenta que s’està estructurant un reorganització dels consorcis del Parc Taulí i de Terrassa, intentant aixoplugar-los sota una estructura directiva única, situació que es veuria afavorida per la propera jubilació de l’actual gerent del consorci del Parc Taulí. Els rumors apunten a la figura de Jaume Duran actual gerent de l’Hospital de Mollet. Veurem… 

Nota: per les informacions que he pogut recollir, semblaria que a l'any 2012 es va fer una provisión de 3 M d'€, que són les que ara es pagaran las treballdors, tant bon punt BSA aconsegueixi tresoreria. El problema subsisteix amb les 4 M d'€ dels que no hi ha cap provisió feta. També sembla clar que el gerent que abandona el càrrec, ha estat adjunt de la gerent anterior, i per tant en teoria hauria de tenir informació de com s'han produit les coses, i si més no explicar-ho on correspongui. 


Cap comentari:

Publica un comentari