diumenge, 20 d’octubre de 2013

Comissió de Salut al Parlament (I)


Balanç dels 6 primers mesos del 2013

Compareixença de Josep Maria PadrosaEl passat dijous 17 d’octubre es va celebrar al Parlament de Catalunya la Comissió de Salut. La sessió del matí queda fora de l’abast d’aquest blog. Tanmateix qui la vulgui seguir pot fer-ho a través d’aquest l’enllaç.

Per la tarda va comparèixer el conseller de Salut Boi Ruiz, per donar comptes de l’activitat assistencial del primer semestre del 2013 en comparació amb el mateix període de l’any 2012. Hi faré poc èmfasi per que sempre és millor comparar activitats d’un any per l’altre, i per tant ja tindrem ocasió de poder-ho fer quan les dades estiguin més consolidades i corresponguin a un exercici complert. Tanmateix l'amic Toni Iruela està preparant una valoració sobre l'Atenció Primària i Comunitària que penjarem al blog properament.


En la seva última intervenció en la Comissió de Salut
el conseller Ruiz estava visiblement molest
per la manca d'ètica d'alguns.
Cal assenyalar en primer lloc la consolidació d’una tendència que es ve observant aquests darrers anys que està molt lligada a la crisi brutal que el país està patint, i que fa referència a la disminució de les targetes sanitàries.

Pel que fa a l’Assistència Primària, destacar una disminució de les vistes als equips d’atenció primària del 1,1% degut a les noves tecnologies que possibiliten l’accés virtual a determinades consultes.

En els cas de l’atenció especialitzada, indicar que continua la tendència observada des de fa ja alguns anys, d’una disminució progressiva de les visites als serveis d’urgències hospitalaris.  Les dades indiquen un increment del 2,5% pel que fa a les visites a consultes externes, i un lleuger decrement del nombre total d’altes (0,4%), tot i que les altes quirúrgiques continuen augmentant. Les llistes d’espera en general presenten millores en el temps d’espera en determinades patologies, llevat d’alguns cassos en els que el temps d’espera està incrementant-se (cas de la cirurgia cardíaca). En el seu conjunt, les llistes d'espera poden haver augmentat al voltant del 12%.

Més enllà del conjunt de dades que es van facilitar, la Comissió tenia interès per la compareixença del director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Padrosa. El Dr. Padrosa havia estat injustament acusat al més de juny d’haver afavorit a la seva anterior empresa (Fisiogestión) per que encara tenia poders de la mateixa.  Aquesta acusació injusta, va arribar fins extrems inimaginables, atès que algun malintencionat va arribar a confondre tenir poders amb tenir accions, i es va arribar a dir que el Dr. Padrosa havia afavorit a les “seves” empreses.

L'honorabilitat del Dr. Padrosa és indiscutible. Què passa
ara amb aquells que l'han volgut desprestigiar per
obtenir rèdits polítics, fent mal a la persona? 
Ara el Dr. Padrosa ha comparegut a la Comissió de Salut per aclarir tots els dubtes que alguns havien generat al voltant de la seva honorabilitat. En la seva compareixença el Dr. Padrosa va exposar el seu llarg currículum (quasi 30 anys de dedicació) que es va iniciar com a inspector mèdic a l’àrea del Barcelonès Nord i Maresme a l’any 1984. D’aquests quasi 30 anys de professió, Padrosa n’ha dedicat 8 a l’activitat privada i per tant quasi 22 a l’activitat pública. D’aquests 22 anys dedicats a l’activitat pública, el Dr. Padrosa ha estat lligat durant quasi 20 anys, bé a l’ICS bé al CatSalut, ocupant sempre càrrecs de responsabilitat en el Departament de Sanitat.  El Dr. Padrosa va explicar que va accedir a la Direcció del CatSalut al gener del 2011, i  des d’aquella data, només ha signat amb Fisiogestión les clàusules anuals que es deriven del concurs públic que hi va haver al 2006, i que com a director del CatSalut té l’obligació de signar amb tots el proveïdors dels serveis de salut de Catalunya. Aquestes clàusules incorporen les tarifes que el CatSalut paga, i l’activitat que el CatSalut compra cada any, i les tarifes són públiques, aprovades pel Consell de Direcció del CatSalut i sempre es publiquen al DOG. Per tant, cap tracte de favor a Fisiogestión atès que aquesta empresa ha estat sotmesa als mateixos condicionants  i a les mateixes tarifes que la resta d’operadors en el camp de la Rehabilitació.

El Dr. Padrosa també va explicar que quan al 2012 es va aprovar fer el nou concurs de Rehabilitació ell va demanar per escrit al conseller, que atenent al seu càrrec anterior i tenint en compte que Fisogestión es presentaria al concurs atès que és un dels principals proveïdors del sector, fos reemplaçat com a òrgan de contractació. Cal dir que el Director del CatSalut és per llei l’òrgan de contractació d’aquest organisme. El conseller Boi Ruiz va dictar una Resolució per la qual el director del CatSalut quedava rellevat com a òrgan de contractació per aquest concurs específic, i assumia les funcions el Subdirector del Servei Català de la Salut. Per tant, tot impecable. No es pot criticar res del procediment seguit. 


En el seu torn de preguntes la majoria de diputats van donar a entendre que no han entès res. Només l’exconsellera de Salut Marina Geli i el diputat de CiU van orientar correctament el tema dels poders. Els poders del Dr. Padrosa eren poders ficticis. Quan ell va deixar Fisiogestión dies abans del seu nomenament com a Director del CatSalut, va signar la seva quitança, i per tant va tancar tota vinculació amb l’empresa anterior. Que Fisiogestión no revoqués els poders del Dr. Padrosa, en tot cas només es pot explicar per una praxi inadequada d’aquesta empresa, mai del Dr. Padrosa. Per tant, el Dr. Padrosa era apoderat, cert, però ni disposava materialment dels poders ni tan sols sabia que encara ho era.

Els diputats de ERC, PPC,  ICV, Ciutadans i CUP, han incidit en una incompatibilitat mal entesa atès que tres assessories jurídiques diferents de l’Administració no ho han considerat així, i algun d’ells ha dut la demagògia a extrems preocupants parlant de les “seves empreses”, de conflicte d’interessos, etc. Al final m’ha agradat molt la intervenció del conseller Ruiz que ha tancat la compareixença, visiblement molest per algunes acusacions del tot injustes que s’han hagut de sentir. Ha demanat respecte a la l’honorabilitat de les persones,  ha negat que en aquest país es puguin saltar les lleis a la torera i nomenar a qui vulguis, i ha denunciat a aquells que parlen “d’incompatibilitats basades en allò que interessa que sembli i no en allò que realment és”

Tanmateix, ens toca fer una reflexió: ha quedat clar que el Dr. Padrosa és un home honest. Qui repara ara el mal que li han fet? Està clar que en un país democràtic, tothom pot dir allò que cregui oportú, però també està clar que aquells que juguen amb l’honorabilitat de les persones per obtenir rèdits polítics, aquells que llancen acusacions falses, aquells que dissenyen estratègies de desgast polític sense cap mena de consideració a la persona, el propi sistema democràtic els ha d’aïllar.  No tot si val.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada