dilluns, 21 d’octubre del 2013

Comissió de Salut al Parlament (II)


Compareixença del Conseller Boi Ruiz: presentació del balanç a 30 de juny de l’Atenció Primària i Comunitària.


Escrit per Dr. Toni Iruela
Metge de Família. EBA Vallcarca SLP.
@airuelal  


El passat dijous 17 d’octubre el Conseller Boi Ruiz va comparèixer a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per fer balanç del període Gener-Juny 2013.

És un bon costum democràtic, el retre comptes (l’accountability anglosaxó). La informació presentada pel Conseller va ser realment exhaustiva tot i que els parlamentaris es van queixar que no van tenir prou temps per estudiar-la, ja que aquesta va ser lliurada unes hores abans de la compareixença. El Conseller es va comprometre a que aquest aspecte milloraria  en el futur.

Els mitjans de comunicació generals van donar informació de la mateixa i com és habitual es van centrar en aspectes com l’augment de les llistes d’espera, així com en la compareixença del Dr. Padrosa, director del CatSalut, que acompanyava al Conseller i va poder explicar-se sobre la seva relació amb Fisiogestión i una presumpta incompatibilitat.

L’objectiu d’aquest post és comentar els principals aspectes tractats en relació a l’atenció primària i comunitària. Es van destacar en la seva presentació els aspectes següents:


1.- El Pla de Seguretat dels Pacients
Accions per la millora de la Seguretat dels pacients a tots els equips d’atenció primària i hospitals de Catalunya:
  1. Implantació de les Unitats Funcionals de Gestió de la Seguretat dels Pacients als Equips d’Atenció Primària (369) i Hospitals d’aguts de la xarxa pública de Catalunya (69)
  2. Implantació d’un sistema de gestió de les notificacions d’incidents / esdeveniments adversos a tots els centres participants al projecte
  3. Execució del Pla integral de formació en seguretat de pacients per als professionals sanitaris i pacients

2.- Visites
El 54% de les visites d’un EAP les fa un metge/ssa d’atenció primària i el 33% professional d’infermeria.
El 97,6% de totes les visites es fan entre les 8h i les 20h. (61,1% són programades) i, d’aquestes el 59,8 %es fan entre les 9 i les 14 hores. 
3.- Motius de consulta en Atenció pediàtrica
Els 15 motius de consulta més freqüents en els menors de 15 anys representen el 42,7% de tots els motius. El primer motiu de consulta està relacionat amb el programa del nen sa, seguit per malalties com l’asma, les bronquitis agudes i les infeccions víriques.
4.- Motius de consulta en Atenció familiar i comunitària
Els 15 motius de consulta més freqüents en els majors de 15 anys, representen el 52,8%. Els principals motius de consulta estan relacionats amb les malalties cròniques.
5.- Tipus de visites i accessibilitat
  1. Han augmentat de forma molt significativa les visites virtuals als centres d’atenció primària passant de 20.000 (1r semestre 2012) a més de 400.000 (1r semestre 2013).
  2. S’han incrementat les visites a domicili  en un 2,4%.
  3. Un 84,8% de pacients en el mes de juny del 2013, han aconseguit visita en el centre d’atenció primària abans de les 48h d’haver-la sol·licitat.

6.- Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC)
  1. Les hospitalitzacions potencialment evitables s’han continuat reduint, passant d’una taxa de 990 per 100.000 habitants el 2009, a 972 el 2011, i a 932 l’any 2012.
  2. El 75% dels Equips d’Atenció Primària ja disposen de processos clínics integrats per la malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, diabetis melitus i depressió major en adults.
  3. El projecte MACA-NECPAL (malaltia crònica avançada-cures pal·liatives) ha beneficiat a més de 4000 pacients des de l’any 2012.
Bé, això és el que va destacar el Conseller en relació a l’Atenció Primària de Salut. Seria interessant saber la opinió dels companys d’aquest nivell d’atenció si el destacat pel Conseller reflexa bé el nostre dia a dia. En tot cas, i ara que ja fa un parell d’anys que em torno a dedicar a l’assistència diària en un centre de salut, crec que estaria bé incorporar en properes presentacions els temps d’espera per proves complementàries i en visites a l’atenció hospitalària (especialitzada). Els centres dotats d’autogestió fem grans esforços perquè no es perdi accessibilitat i qualitat en la nostra atenció en la mesura que tenim autonomia i instruments per fer-ho. Em preocupa que això no pugui ser generalitzable en tots els centres de salut. Els esperats canvis en el model de compra del CatSalut haurien de permetre millorar aquests aspectes dotant de pressupost finalista a l’Atenció Primària per tal de poder exercir el rol d’agent de salut que tothom està d’acord hauria de tenir l’atenció primària de salut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada