dissabte, 18 de maig del 2013

La mala salut de la sanitat catalanaEl tractament aplicat empitjora el nivell de salut de la SanitatAquests dies hem anat comentat com les notícies sobre les retallades  han estat sotmeses a un autèntic  joc dels disbarats.  Segons qui  era la persona consultada les xifres eren unes i segons qui et responia les xifres eren unes altres. El comú denominador d’aquests interlocutors és que tots ells formen part de l’organigrama del Departament de Salut. Motiu d’aquest desconcert? Dubto que sigui volgut; seria reconèixer un nivell intel·lectual excessiu als que governen avui en dia el Departament. El més probable és que aquest desconcert sigui la imatge real que correspon a un departament de la Generalitat mancat de tot lideratge com és el Departament de Salut, dirigit per un conseller que s’amaga a l’hora d’explicar amb claredat les retallades, i que s’ha contradit a sí mateix en més d’una ocasió. Per no anar més enllà esmentar les seves declaracions al diari El Punt Avui de fa tres  mesos, recollides en aquest bloc en les que deia que aquest any 2013 no hi haurien retallades a Salut que afectessin ni a treballadors ni a empreses concertades, en contraposició a les últimes que se li coneixen en les que ha anat repetint que les retallades equivalien a la supressió d’una paga extra 

Segons el conseller Ruiz, la retallada 2013 a Salut,
equival a la supressió d'una paga extra
Un conseller absolutament abduït per Economia, de manera que no ha presentat cap mena de resistència  als plantejaments del conseller Mas Colell, que ha optat per la solució fàcil: per contenir el dèficit ha anat “a la segura” que vol dir fer una quita als proveïdors dels serveis que la Generalitat compra, mitjançant la rebaixa de tarifes. Només en concepte de tarifes, la rebaixa que va iniciar el govern tripartit fins avui és del 9,8%, xifra a la que caldria afegir l’efecte de la inflació d’aquests últims quatre anys. Segurament, intentar eliminar ineficiències de la pròpia administració hauria estat el més raonable, però el temps de resposta hauria estat excessiu i Mas Colell necessitava i necessita resultats ràpids. Això és fàcil d’entendre; el que ja no es pot entendre tan clarament  és perquè el conseller Ruiz no ha estat capaç de fer-li veure a Economia que a Salut ja no hi havia més marge. No voldria fer comparacions, però sento enveja del Departament d’Ensenyament: la Sra. Rigau sí que defensa als seus, ensenyants i escoles.

El dia 30 hi haurà assemblees de metges a tots els
hospitals concertats. Veurem que decideixen 
Qui està disposat a fer-li entendre al conseller Ruiz la seva errada estratègica és el sindicat Metges de Catalunya. En efecte, el sindicat ha convocat pel dia 30 de maig un seguit d’assemblees en tots els centres concertats i a la primària amb l’objectiu de donar a conèixer als metges com afectarà la retallada del 4,6% de les tarifes als seus sous. De ben segur aquesta retallada pot ser superior a una paga extra sempre que el pes de la massa salarial sigui  inferior a 64,5% del conjunt de les despeses del centre, de manera que la mesura que sembla dirigida a forçar que els centres concertats negociïn la supressió d’una paga extra amb els seus treballadors és a més injusta atès que beneficia a aquells centres amb una plantilla àmplia el pes de la qual sigui superior al 64,5% del total de les despeses, de manera que com més plantilla tinguis, si redueixes una paga extra, faràs uns estalvis que seran superiors  a la reducció del 4,6% de les tarifes. Com es pot veure un autèntic contrasentit: es beneficia als ineficients  i es perjudica a aquelles empreses més eficients amb una plantilla més adequada i ajustada a les necessitats.

Com els iogurts, els consellers i resta de càrrecs de
l'Administració, tenen data de caducitat.
Alguns semblen haver-ho oblidat
Per tot plegat, em sembla no anar massa desencaminat si dic que tinc la impressió que el conseller Ruiz ha començat el compte enrere del seu mandat. Quan no es lidera al sector, quan no ets el referent davant de les dificultats, quan contradius les teves pròpies paraules, quan passa tot això junt, comences a ser com un iogurt: tens data de caducitat. Bé; de fet no descobreixo res de nou, tots els consellers tenen data de caducitat a partir del moment que són nomenats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada