dimarts, 21 de maig de 2013

Es crea la comissió pel Pacte Nacional de la Salut a Catalunya


Si  no vols que un problema es resolgui…crea una comissió 


El portaveu del Govern de la Generalitat Francesc Homs ha explicat que en la reunió del consell executiu de la Generalitat d’avui s’ha acordat entre altres mesures la constitució d’una comissió encarregada d’impulsar i promoure un consens polític i social tan ampli com sigui possible, per garantir un sistema sanitari públic, universal, sostenible i de qualitat a Catalunya. Es tracta de la comissió pel Pacte Nacional de la Salut
El conseller de Presidència Francesc Homs, explicant la
 constitució de la Comissió 
El plantejament, si s’aconsegueix l’objectiu perseguit, és interessant. Massa sovint ens trobem la Salut en els mitjans de comunicació per notícies periodístiques que deriven d’una campanya per buscar la confrontació política més que d’un problema dels ciutadans. Exemples n’hi ha molts i recents. Per no ser reiteratiu només en citaré dos: les crítiques periodístiques al fet que els hospitals de la xarxa pública vulguin fer activitat privada, i la defensa que alguns mitjans han fet de la gestió pública en contra de la gestió empresarial del hospitals de la xarxa pública. Ambdós temes han estat llargament exposats en els mitjans sense que la societat hagi encetat aquest debat. Vol dir per tant, que han estat els propis mitjans que incitats o no per   determinats grups polítics, han entrat en camp de confrontació política.

És ben sabut que la sanitat quasi mai havia estat objecte d’aquesta confrontació i semblava que hi havia un cert consens a preservar-la. Gràcies a aquest consens, i a la capacitat dels nostres professionals, el model sanitari català havia estat fins i tot referència per molts països a nivell internacional.   Avui, les discrepàncies, les desqualificacions, els  errors comesos per la pròpia sanitat, i l’obsessió d’alguns per destruir en lloc de crear, han portat a la nostra sanitat a perdre una part d’aquest ben guanyat prestigi. Només la qualitat de l’assistència s’ha pogut mantenir als alts nivells aconseguits  anteriorment, tot i les retallades i les escomeses legítimes però perjudicials d’alguns polítics que han actuat d’amagat a través de la signatura d’algun periodista o mitjà de comunicació.

El conseller Ruiz, presidirà la Comissió
La creació de la comissió respon a l’oferiment del conseller de Salut Boi Ruiz, en el marc de la Comissió de Salut del 6 de febrer de 2013 de crear un espai de diàleg per assolir un acord entre els partits polítics i els principals agents del sector que preservi el sistema sanitari públic de la confrontació política permanent. Respon també al compliment de la moció sobre les polítiques de salut que el Parlament de Catalunya va aprovar el 28 de febrer de 2013, que instava el Govern a disposar en el termini màxim de 6 mesos d’un document de bases per al Pacte Nacional de la Salut per a la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat del sistema sanitari públic i universal de Catalunya.

Aquesta comissió restarà adscrita al Departament de Salut, que li aportarà tota la logística necessària pel seu funcionament i estarà integrada pel portaveus dels grups parlamentaris de la Comissió de Salut del Parlament i pels representants de tots les institucions que formen part del Consell Català de la Salut, presidits pel conseller de Salut.

Cal desitjar que els resultats d’aquesta comissió desmenteixin el subtítol d’aquest post, i entre tots siguin capaços de fer propostes que posteriorment permetin que el Pacte Nacional de  la Salut es pugui signar amb el màxim de forces polítiques donant-li suport. Aquesta seria una magnífica prova del nivell de salut de la sanitat catalana, al temps que palesaria un grau de maduresa política en els nostres polítics que en altres àmbits de la vida política del país, brilla per la seva absència.


  Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada